Wikibok-statistik

Zoom              
Antal artiklar (officiellt) Artiklar som innehâller minst en intern länk

För att kunna se denna sidas innehåll behöver du en SVG visaretill exempel Adobe SVG Viewer för MS Explorer Win/Mac (fri), eller Firefox version 2.0

Ritar graf, detta kommer ta ett tag

top 1: en - nl (..40,000) 2: fr - it (..9000) 3: it - zh (..5000) 4: vi - th (..1750)  
top 1: en - nl (..40,000) 2: fr - it (..9000) 3: it - zh (..5000) 4: vi - th (..1750)  
top 1: en - nl (..40,000) 2: fr - it (..9000) 3: it - zh (..5000) 4: vi - th (..1750)  
top 1: en - nl (..40,000) 2: fr - it (..9000) 3: it - zh (..5000) 4: vi - th (..1750)  

Wikiboks are ordered by hourly page views in recent days
Sammanställd torsdag 19 november 2015 03:09 ur SQL-dumpfilerna frân lördag 31 oktober 2015

Författare:Erik Zachte (Webbplats)
Mail:ezachte@### (no spam: ### = wikimedia.org)
Documentation / Skript / CSV files: About WikiStats

Graferna är ritade med hjälp av Ploticus

All data and images on this page are in the public domain.