Wikibok-statistik

Zoom              
Redigeringar per day Redigeringar per day (inkl. redirects, inkl. oregistrerade bidragslämnare)

För att kunna se denna sidas innehåll behöver du en SVG visaretill exempel Adobe SVG Viewer för MS Explorer Win/Mac (fri), eller Firefox version 2.0

Ritar graf, detta kommer ta ett tag

top 1: en - de (..2250) 2: fi - es (..700) 3: pt - pl (..400) 4: it - sq (..275)  
top 1: en - de (..2250) 2: fi - es (..700) 3: pt - pl (..400) 4: it - sq (..275)  
top 1: en - de (..2250) 2: fi - es (..700) 3: pt - pl (..400) 4: it - sq (..275)  
top 1: en - de (..2250) 2: fi - es (..700) 3: pt - pl (..400) 4: it - sq (..275)  

No data on this page have been normalized to 30 day months (as WMF does on certain traffic reports).
Wikiboks are ordered by hourly page views in recent days
Sammanställd mândag 24 augusti 2015 13:03 ur SQL-dumpfilerna frân fredag 31 juli 2015

Script-version:2.6
Författare:Erik Zachte (Webbplats)
Mail:ezachte@### (no spam: ### = wikimedia.org)
Documentation / Skript / CSV files: About WikiStats

Graferna är ritade med hjälp av Ploticus

All data and images on this page are in the public domain.