Wikibok-statistik

Zoom              
Aktiva wikiboks författare Wikiboks författare som lämnat minst 5 bidrag den senaste .. (week)

För att kunna se denna sidas innehåll behöver du en SVG visaretill exempel Adobe SVG Viewer för MS Explorer Win/Mac (fri), eller Firefox version 2.0

Ritar graf, detta kommer ta ett tag

top 1: en - sl (..250) 2: fr - es (..80) 3: es - nl (..30) 4: nl - pl (..25)  
top 1: en - sl (..250) 2: fr - es (..80) 3: es - nl (..30) 4: nl - pl (..25)  
top 1: en - sl (..250) 2: fr - es (..80) 3: es - nl (..30) 4: nl - pl (..25)  
top 1: en - sl (..250) 2: fr - es (..80) 3: es - nl (..30) 4: nl - pl (..25)  

No data on this page have been normalized to 30 day months (as WMF does on certain traffic reports).
Wikiboks are ordered by hourly page views in recent days
Sammanställd tisdag 8 september 2015 14:57 ur SQL-dumpfilerna frân mândag 31 augusti 2015

Script-version:2.6
Författare:Erik Zachte (Webbplats)
Mail:ezachte@### (no spam: ### = wikimedia.org)
Documentation / Skript / CSV files: About WikiStats

Graferna är ritade med hjälp av Ploticus

All data and images on this page are in the public domain.