Wikibok-statistik

Zoom              
Aktiva wikiboks författare Wikiboks författare som lämnat minst 5 bidrag den senaste .. (week)

För att kunna se denna sidas innehåll behöver du en SVG visaretill exempel Adobe SVG Viewer för MS Explorer Win/Mac (fri), eller Firefox version 2.0

Ritar graf, detta kommer ta ett tag

top 1: en - sl (..250) 2: fr - es (..80) 3: es - nl (..30) 4: nl - fi (..25)  
top 1: en - sl (..250) 2: fr - es (..80) 3: es - nl (..30) 4: nl - fi (..25)  
top 1: en - sl (..250) 2: fr - es (..80) 3: es - nl (..30) 4: nl - fi (..25)  
top 1: en - sl (..250) 2: fr - es (..80) 3: es - nl (..30) 4: nl - fi (..25)  

Wikiboks are ordered by hourly page views in recent days
Sammanställd torsdag 21 januari 2016 19:44 ur SQL-dumpfilerna frân torsdag 31 december 2015

Författare:Erik Zachte (Webbplats)
Mail:ezachte@### (no spam: ### = wikimedia.org)
Documentation / Skript / CSV files: About WikiStats

Graferna är ritade med hjälp av Ploticus

All data and images on this page are in the public domain.