Wikibook百科数据

统计条       聚焦          
总览 最近一个月的数据

平均 = 平均统计  |  成长 = 平均每月成长 (公式)   
条目 - 数据库 - 链接 - 每天使用率    »
维基人 - 参与者
 所有语言 法语 日语 俄语 希伯来语 芬兰语 汉语 土耳其语 瑞典语 希腊语 galician bulgarian tamil basque bengali  min nan
  英语 西班牙语 波兰语 印度尼西亚语 匈牙利语 阿拉伯语 catalan albanian 朝鲜语 罗马尼亚语 tagalog 立陶宛语 世界语 sinhala sanskrit  
    德语 葡萄牙语 意大利语 荷兰语 vietnamese 波斯语 捷克语 泰语 丹麦语 ukrainian azeri kazakh 印地语 斯洛文尼亚语 国际语
 Σendefresptjaplitruidnlhehuvifiarfazhcacstrsqthsvkodaelroukgltlazbgltkktaeohieusislbnsaiazh-min-nan
 2015年3月   22344   11977    2025    1312      844      495      288      377      631      422       82      889      278      102      111      270       93      273      226      151       99       77       21       50      133       66       62      410       36       57       17       21       30       43       41       12       43       53         8       15       19      148       15       12         6         4
2015年2月22237119172016130584149128537563041982889276102111269922732241509976215013265614103557162130434112435381419148151254
2015年1月22156118752013130083948728437462141882888275102110269912732241499976214913263604103457162030434110435381419148151254
2014年12月22058118522008129883348628237459741482888274102110267912672191489976214613161604053357162030434110425181319148151254
2014年11月21891117682003129482748528037359341282866273102110266912662171469676214612961603843357162030434110415181319148131254
成长1%   1%1%1% 2%1% 1%    1%1%1%1%1%  2%1%2%1%2%2% 2%1%    1%1% 4%  4%   
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
条目 - 数据库 - 链接 - 每天使用率   «    »
维基人 - 新来的维基人
 Σendefresptjaplitruidnlhehuvifiarfazhcacstrsqthsvkodaelroukgltlazbgltkktaeohieusislbnsaiazh-min-nan
 2015年3月      107       60         9         7         3         4         3         2         1         3                             2                             1         1                   2         1                   1                             1         1         1                   1                   1                                                                                         1                                                 1         
2015年2月814235241191 11 1 1  1   1 21 1  1   2          
2015年1月982352612 244  1  2 651   312 51       12 1      
2014年12月1678454612142 221  1 1223   2  21        1     2   
2014年11月199717533 223 5711 11211 1   123211                
平均1315665432183 161  112211  1111121                 
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
条目 - 数据库 - 链接 - 每天使用率   «    »
维基人 - 活跃的维基人
 Σendefresptjaplitruidnlhehuvifiarfazhcacstrsqthsvkodaelroukgltlazbgltkktaeohieusislbnsaiazh-min-nan
 2015年3月      389      181       42       18       14       19       11         7       18       13         1         6         4         6         1         5         4         4         5         4         2         3         2                   5         2         2                   5         3         1         2         2         1         1         1                             1         2                   1                   1         1         
2015年2月330129351417989338293211126742 4233 42123  22111 1 1  
2015年1月36094291223895511431143132129522 45512833  4 1 2112 21   
2014年12月48516833171868933826563 5 676721 6224822  211 2 11111   
2014年11月497172451619831113112913611 4410511 1245253  1 2 2 1  111  
平均413149371518108830112374413166642124322643 12 112 11 111  
成长-5%7% 5%-5%   34%                                     
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
条目 - 数据库 - 链接 - 每天使用率   «    »
维基人 - 非常活跃的维基人
 Σendefresptjaplitruidnlhehuvifiarfazhcacstrsqthsvkodaelroukgltlazbgltkktaeohieusislbnsaiazh-min-nan
 2015年3月       38       12         1         2         5                   1                   6         2                                       2                   1                                                                                                                                 2                                       1                                                                     1                                                           
2015年2月4011325  1411112     21     1 11                
2015年1月4711323 1184 312 1 1       1  1                 
2014年12月409323  243 512   1      1   1   1             
2014年11月3212211 1131 1 2 1 1 1  1  1  2                 
平均3911223 1152 212 1 1 1        1                 
成长6%                                             
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
维基人 - 数据库 - 链接 - 每天使用率   «    »
条目 - 条目计数 (正式)
 Σendefresptjaplitruidnlhehuvifiarfazhcacstrsqthsvkodaelroukgltlazbgltkktaeohieusislbnsaiazh-min-nan
 2015年3月   185 K    45 K    19 K    12 K   8.0 K   7.6 K    11 K   6.1 K   7.7 K   2.5 K   4.2 K   6.1 K   5.6 K    16 K   1.7 K   4.8 K   1.4 K   2.4 K   1.5 K   2.4 K   1.6 K   1.2 K   4.0 K   1.3 K   2.1 K   1.5 K   1.1 K      422      711      573   1.1 K      692      508      422      500      159      823      558      170      132      225      375       89      220       88       26
2015年2月182 K45 K19 K12 K7.9 K7.6 K11 K6.1 K7.4 K2.5 K4.2 K6.1 K5.6 K14 K1.6 K4.7 K1.4 K2.3 K1.5 K2.4 K1.6 K1.2 K4.0 K1.3 K2.1 K1.4 K1.1 K4226735721.1 K693476419500156822558166128223375881876826
2015年1月181 K45 K19 K12 K7.8 K7.6 K11 K6.0 K7.2 K2.5 K4.2 K6.1 K5.5 K14 K1.6 K4.7 K1.4 K2.3 K1.5 K2.4 K1.6 K1.2 K4.0 K1.3 K2.1 K1.4 K1.1 K4226505471.1 K690470419500145819558156127222375871426826
2014年12月179 K45 K19 K11 K7.8 K7.6 K11 K6.0 K6.8 K2.4 K4.2 K6.0 K5.5 K13 K1.6 K4.5 K1.4 K2.3 K1.4 K2.4 K1.6 K1.2 K4.0 K1.3 K2.1 K1.4 K1.1 K4235765431.1 K690440419500145818557155121222373851416826
2014年11月178 K45 K19 K11 K7.8 K7.6 K11 K6.0 K6.7 K2.4 K4.1 K5.9 K5.5 K13 K1.6 K4.5 K1.4 K2.3 K1.4 K2.3 K1.6 K1.2 K4.0 K1.3 K2.1 K1.4 K1.1 K4215355421.1 K692383416500146815557154121222372801406826
成长1%   1%   3%1%1%1% 4% 1% 1%2%      1%  8%1%  8%  2%  2%2%  3%12%8% 
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
维基人 - 数据库 - 链接 - 每天使用率   «    »
条目 - 每天新增条目
 Σendefresptjaplitruidnlhehuvifiarfazhcacstrsqthsvkodaelroukgltlazbgltkktaeohieusislbnsaiazh-min-nan
 2015年3月       81         4         1         2         3                   1                   8                                       1       51                   3                   1         1                                                                     1                             1                                       1                                                                                                             1         1         
2015年2月427112 117 31 14              11             2  
2015年1月422 12   122 228 5  1      2  2   1             
2014年12月303121  132 418   1          1   2             
2014年11月328212  111 3 3 1 1 2  1     5                 
平均465112  16112117 2 1       1  2   1          1  
成长32%                                             
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
维基人 - 数据库 - 链接 - 每天使用率   «    »
条目 - 每个条目的编辑次数
 Σendefresptjaplitruidnlhehuvifiarfazhcacstrsqthsvkodaelroukgltlazbgltkktaeohieusislbnsaiazh-min-nan
 2015年3月    20.8    36.8    22.6    24.3    19.1    18.7         6    20.2    17.1    25.2      6.5    26.2    12.1      7.7       17    14.4    10.1    11.1    14.6       12      9.8    11.7      4.9      9.6    11.5      9.8    11.1    57.8    13.1    15.8      6.4    14.4      6.2    13.2    24.6      5.2      7.5    14.2      9.7    16.3    17.7    19.7    10.9         6      6.6         8
2015年2月20.936.722.524.318.918.7620.217.424.96.526.212.18.31714.410.111.114.811.99.811.74.99.611.69.910.957.813.215.76.414.16.213.324.65.27.514.29.815.517.719.710.96.98.28
2015年1月20.936.722.424.318.918.7620.217.624.96.626.212.18.31714.41011.114.811.49.711.74.89.611.59.810.757.713.416.26.313.96.113.324.65.37.414.110.315.217.419.7118.58.28
2014年12月21.036.622.324.318.818.7620.218.124.66.526.312.18.416.914.71010.91511.19.611.64.89.511.59.510.656.214.116.26.313.56.313.324.55.37.314.110.215.617.419.710.98.58.28
2014年11月20.936.522.324.318.718.6620.118.124.56.526128.516.814.71010.91511.19.611.54.89.511.4910.653.614.516.26.313.46.413.324.55.27.314.110.115.517.419.711.28.68.18
成长    1%   -1%1%   -2% -1%  -1%2%1%    2%1%2%-3%-1% 2%-1%   1% -1%1%  -1%-8%-5% 
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
维基人 - 数据库 - 链接 - 每天使用率   «    »
条目 - 每个条目的字节数
 Σendefresptjaplitruidnlhehuvifiarfazhcacstrsqthsvkodaelroukgltlazbgltkktaeohieusislbnsaiazh-min-nan
 2015年3月    4217    5843    5049    4047    4403    2540    1242    3268    7534    9013    1753    3546    2443    2197    1578    2224    5552    3378    2354    2805    3186    3973    4634    1924    3019    2785    6766   19397    4370    6016    1693    1375    7464    2776    4547    7211    1103    4340   17289    3366    1104    5905    1293   11712   16449      941
2015年2月 4238583050434056429524901236325376468762175335482450238915772211559433732368280031934004461019213033278466071939945285991168814077771279445467333110443391806831131085590512831344220526941
2015年1月 423658385030405142162487123332277752875617733549244924301543221155823370238927893184400246111909303226206543192864661544116881404778227874545782994243401730330641087590112971728620526941
2014年12月 423758345018405041772474122732257961879817743555246424541539220155513370241827803150400146111908302724316536188015176547316871413782527874542782990543311720629181087591913261735620526941
2014年11月 422458264987405241112472122532287907872917783544246024821544220255483404242427993162399946101909296723726530180765184547516881431809628034540778990643311731528971087591813111747520526941
成长    2%1%  -1%1%   -3%1%   -1%      4%1%2%-4%2% -1%-2%  -2%5%  4%   -9%-5% 
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
维基人 - 条目 - 链接 - 每天使用率   «    »
数据库 - 每月编辑次数
 Σendefresptjaplitruidnlhehuvifiarfazhcacstrsqthsvkodaelroukgltlazbgltkktaeohieusislbnsaiazh-min-nan
 2015年3月    27 K   8.4 K   1.8 K      994   2.9 K      584      423      311   2.0 K      713       49      394      231   4.2 K      153   1.0 K       94      268      151      251       30       68       66       28       94       91      162       12      398       62       40      164      192       15       18       17       10       10       23      161       45       10       11       40       24         
2015年2月24 K7.1 K1.9 K1.4 K1.7 K4834193222.1 K5592685713932.5 K1118071762701.1 K24478109410215630918167137282005576421225927536318279  
2015年1月28 K7.3 K2.7 K1.1 K1.4 K1823233583.4 K1.9 K821.0 K4721.2 K2119941385122498491231042575141914936046137322461117371322716491331253  
2014年12月29 K8.7 K1.5 K1.3 K1.1 K1522999101.4 K1.7 K745.1 K1.1 K903181677335810429620438169255789701.2 K38225385315101956022587143121 
2014年11月27 K9.2 K1.9 K1.0 K1.3 K3773554601.1 K799713.2 K225557169335513211112.1 K109411756292501161.4 K1.1 K12611541333367111235331011  
平均27 K8.2 K1.9 K1.2 K1.7 K3533634752.0 K1.1 K1062.1 K4781.9 K1335328631117689814066594212544714765152783171491408231458192155262116265 
成长1%-1%7%2%24%33%5%6%33%23%35%-23%66%67%251%399%31%59%25%13%12%34%  180%29%40%-48%18%35% 54%631%     31%       
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
维基人 - 条目 - 链接 - 每天使用率   «    »
数据库 - 数据库大小
K=Kb, M=Mb Σendefresptjaplitruidnlhehuvifiarfazhcacstrsqthsvkodaelroukgltlazbgltkktaeohieusislbnsaiazh-min-nan
 2015年3月 1.4 Gb   412 M   157 M    62 M    59 M    35 M    44 M    30 M    64 M    47 M   9.2 M    37 M    27 M    48 M   4.8 M    15 M    17 M    15 M    13 M   9.4 M   7.6 M   8.5 M    32 M   8.0 M   8.4 M    11 M   8.6 M    16 M   5.0 M   7.7 M   3.1 M   1.5 M   5.0 M   3.8 M   3.1 M   2.4 M   4.0 M   3.6 M    11 M   844 K   104 M   3.2 M   1.8 M    38 M   4.1 M    44 K
2015年2月1.4 Gb410 M157 M62 M58 M35 M44 M30 M62 M46 M9.2 M37 M27 M47 M4.8 M14 M17 M15 M13 M9.3 M7.6 M8.5 M31 M8.0 M8.3 M11 M8.4 M16 M5.0 M7.6 M3.1 M1.5 M4.9 M3.7 M3.1 M2.4 M4.0 M3.6 M11 M648 K103 M3.2 M1.8 M37 M4.1 M44 K
2015年1月1.4 Gb408 M156 M62 M57 M35 M43 M30 M61 M46 M9.1 M37 M27 M47 M4.6 M14 M17 M15 M12 M9.2 M7.5 M8.5 M31 M7.9 M8.3 M10.0 M8.3 M16 M4.9 M7.6 M3.1 M1.5 M4.9 M3.7 M3.1 M2.4 M3.7 M3.6 M10 M639 K102 M3.2 M1.8 M37 M4.1 M44 K
2014年12月1.3 Gb407 M156 M62 M56 M35 M43 M30 M59 M45 M9.1 M36 M27 M46 M4.6 M13 M16 M14 M12 M9.2 M7.5 M8.5 M31 M7.9 M8.3 M8.9 M8.2 M16 M4.8 M6.8 M3.1 M1.5 M4.6 M3.7 M3.1 M2.4 M3.6 M3.5 M10 M591 K102 M3.2 M1.8 M37 M4.1 M44 K
2014年11月1.3 Gb406 M155 M61 M55 M35 M43 M30 M58 M45 M9.1 M36 M27 M46 M4.6 M13 M16 M14 M12 M9.1 M7.4 M8.5 M31 M7.9 M8.1 M8.6 M8.2 M15 M4.5 M6.8 M3.1 M1.5 M4.3 M3.7 M3.1 M2.4 M3.6 M3.5 M10 M588 K102 M3.2 M1.8 M37 M4.1 M44 K
成长1%   2% 1% 2%1% 1% 1%1%3%1%1%1%1%1%   1%6%1%2%3%3%  4%1%  3%1%2%10%1% 1%1%  
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
维基人 - 条目 - 链接 - 每天使用率   «    »
数据库 - 字符
 Σendefresptjaplitruidnlhehuvifiarfazhcacstrsqthsvkodaelroukgltlazbgltkktaeohieusislbnsaiazh-min-nan
 2015年3月   130 M 44.7 M 13.9 M   7.8 M   5.5 M   3.2 M   4.7 M   2.8 M   9.6 M   3.2 M   1.1 M   3.4 M   2.4 M   4.9 M   543 K   1.3 M   1.4 M   1.6 M   1.1 M   1.2 M   805 K   804 K   3.8 M   193 K   1.1 M   1.5 M   1.2 M   1.3 M   509 K   518 K   302 K   152 K   552 K   189 K   362 K   150 K   106 K   391 K   554 K    63 K    40 K   331 K    18 K   406 K   215 K   5.1 K
2015年2月129 M44.5 M13.9 M7.8 M5.3 M3.1 M4.7 M2.8 M9.5 M3.1 M1.1 M3.4 M2.4 M4.8 M541 K1.3 M1.3 M1.6 M1.1 M1.2 M806 K804 K3.7 M193 K1.1 M1.5 M1.2 M1.3 M499 K514 K300 K156 K538 K189 K362 K149 K106 K391 K568 K57 K39 K331 K17 K398 K205 K5.1 K
2015年1月128 M44.4 M13.8 M7.8 M5.2 M3.1 M4.7 M2.8 M9.3 M3.1 M1.1 M3.4 M2.4 M4.8 M527 K1.3 M1.3 M1.6 M1.1 M1.1 M800 K804 K3.7 M190 K1.1 M1.4 M1.2 M1.3 M496 K445 K299 K155 K532 K188 K362 K148 K91 K391 K508 K56 K39 K331 K17 K392 K205 K5.1 K
2014年12月127 M44.3 M13.8 M7.8 M5.1 M3.1 M4.7 M2.8 M9.1 M3.0 M1.1 M3.3 M2.4 M4.7 M525 K1.3 M1.3 M1.5 M1.1 M1.1 M791 K803 K3.7 M190 K1.0 M1.2 M1.2 M1.2 M490 K444 K299 K156 K504 K188 K362 K148 K87 K390 K503 K51 K39 K330 K17 K391 K205 K5.1 K
2014年11月126 M44.1 M13.7 M7.7 M5.0 M3.1 M4.6 M2.8 M8.9 M2.9 M1.1 M3.3 M2.4 M4.7 M527 K1.3 M1.3 M1.5 M1.0 M1.1 M789 K803 K3.7 M190 K1.0 M1.2 M1.2 M1.2 M460 K444 K299 K159 K458 K188 K362 K148 K86 K390 K503 K51 K39 K329 K16 K391 K205 K5.1 K
成长1%   2%1%1% 2%2% 1% 1%1%2%1% 1% 1%   1%6%1%2%3%4% -1%5%   5% 2%6%1% 3%1%1% 
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
维基人 - 条目 - 数据库 - 每天使用率   «    »
链接 - 内部链接
 Σendefresptjaplitruidnlhehuvifiarfazhcacstrsqthsvkodaelroukgltlazbgltkktaeohieusislbnsaiazh-min-nan
 2015年3月   777 K   232 K    30 K    32 K    17 K    18 K   141 K    20 K    10 K   9.7 K   4.4 K    34 K    10 K    61 K   6.0 K    33 K   2.6 K   3.3 K   6.4 K   3.5 K   4.5 K   2.3 K    61 K   2.7 K   3.2 K   3.3 K   1.6 K      477   5.2 K   1.3 K   2.3 K      491      451   1.1 K   2.4 K   2.3 K      905   1.3 K      204      697      129   4.3 K      239      174      545       12
2015年2月773 K231 K30 K32 K17 K18 K141 K20 K10 K9.6 K4.4 K34 K10 K60 K6.0 K31 K2.6 K3.2 K6.4 K3.5 K4.6 K2.3 K61 K2.7 K3.2 K3.2 K1.6 K4775.2 K1.3 K2.3 K4914511.1 K2.4 K2.3 K9061.3 K1936831294.3 K23316154512
2015年1月772 K231 K30 K32 K17 K18 K141 K20 K11 K9.7 K4.3 K34 K10 K58 K5.9 K31 K2.4 K3.2 K6.4 K3.5 K6.1 K2.3 K61 K2.7 K3.2 K3.2 K1.6 K4775.2 K1.2 K2.3 K4574361.1 K2.4 K2.3 K8371.3 K1736821294.3 K23216154512
2014年12月760 K231 K29 K32 K17 K18 K141 K20 K10 K9.7 K4.3 K34 K10 K57 K5.9 K23 K2.0 K3.2 K6.3 K3.4 K6.1 K2.3 K61 K2.7 K3.2 K2.8 K1.6 K4805.2 K1.2 K2.3 K4564001.1 K2.4 K2.3 K8371.3 K1726261294.3 K23716154512
2014年11月757 K231 K29 K31 K17 K18 K141 K20 K9.2 K9.6 K4.3 K34 K10 K56 K5.9 K22 K2.0 K3.2 K6.2 K3.5 K6.3 K2.3 K61 K2.7 K3.2 K2.8 K1.6 K4804.1 K1.2 K2.3 K4563771.1 K2.4 K2.3 K8331.3 K1726261294.3 K16316154512
成长1%       3%    2% 11%8% 1%1%-7%    4%  7%2% 2%5%   2% 4%3%  12%2%  
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
维基人 - 条目 - 数据库 - 每天使用率   «    »
链接 - 链接到其他Wikimedia sites百科
 Σendefresptjaplitruidnlhehuvifiarfazhcacstrsqthsvkodaelroukgltlazbgltkktaeohieusislbnsaiazh-min-nan
 2015年3月    49 K   7.3 K   3.6 K   3.8 K   3.9 K   1.9 K   1.4 K   1.3 K   2.3 K      854   1.8 K   2.0 K      883   1.8 K      237   1.4 K   1.1 K      249      843      658      380      846      205      362      722      791      230   1.1 K      287      556      230      941      526      750      601      123      126      480       81      351      165      822      158      108      121      111
2015年2月50 K7.4 K4.1 K3.8 K4.2 K1.9 K1.4 K1.3 K2.3 K9681.8 K2.0 K9191.8 K2371.4 K1.1 K2548446743818242053687068792301.1 K28752323194152775060612312848081351165822158108121111
2015年1月52 K7.4 K4.2 K4.1 K4.2 K2.1 K1.7 K1.4 K2.4 K1.2 K1.8 K2.3 K1.0 K1.8 K2381.5 K1.1 K2909626923818992173907028702451.1 K30254123393253275060610415251081351165822158108121111
2014年12月51 K7.4 K4.2 K4.1 K4.2 K2.1 K1.7 K1.4 K2.4 K1.2 K1.8 K2.4 K1.0 K1.8 K2381.5 K1.1 K2889406913818982173907025232451.1 K30254123393253275060610415151081351165822158108121111
2014年11月51 K7.1 K4.2 K4.1 K4.1 K2.1 K1.7 K1.4 K2.4 K1.2 K1.8 K2.4 K1.0 K1.8 K2381.5 K1.0 K2859336903748982173907025232441.1 K30154123393353275060610415150881351165822143108121111
成长-1%1%-3%-2%-1%-2%-4%-1%-1%-7% -4%-3%  -1% -3%-2%-1% -1%-1%-2%1%15%-1% -1%1%     4%-4%-1%    3%   
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
维基人 - 条目 - 数据库 - 每天使用率   «    »
链接 - 图像
 Σendefresptjaplitruidnlhehuvifiarfazhcacstrsqthsvkodaelroukgltlazbgltkktaeohieusislbnsaiazh-min-nan
 2015年3月   207 K    77 K    69 K 10.0 K   4.2 K   4.4 K   3.3 K   2.7 K   8.7 K   1.0 K   1.2 K   2.4 K   5.7 K   1.2 K      694      938      316   2.0 K   2.2 K   1.9 K   1.5 K      486       15      787      737       86      559      398      338      246      754      321       83       36      350       16      695      185       15      147       45      315       73         1         5       38
2015年2月205 K76 K69 K9.9 K4.0 K4.4 K3.2 K2.7 K8.5 K9151.2 K2.4 K5.7 K1.2 K6945873152.0 K2.2 K1.9 K1.5 K48615786738865593983382437543218336350166961851514745315731538
2015年1月203 K75 K68 K9.9 K3.9 K4.3 K3.2 K2.6 K8.3 K9161.2 K2.4 K5.7 K1.2 K6895873122.0 K2.2 K1.9 K1.5 K49015785739865813993372427543178236350156971851514545315731538
2014年12月202 K75 K68 K9.9 K3.7 K4.3 K3.1 K2.6 K8.0 K8481.2 K2.3 K5.7 K1.1 K6875403122.0 K2.2 K1.9 K1.5 K49015783738765813833342417543177436346156971841513745314731538
2014年11月201 K75 K68 K10 K3.6 K4.3 K3.1 K2.6 K7.8 K6531.2 K2.2 K5.7 K1.1 K6875383111.9 K2.1 K1.9 K1.5 K49015783737766033413302417543197533346156971841513745314671538
成长1%1%  4% 1% 3%13% 2% 2% 18% 1%1%      3%-2%4%1%1%  3%2% 2%   2%  2%   
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
维基人 - 条目 - 数据库 - 每天使用率   «    »
链接 - 网页链接
 Σendefresptjaplitruidnlhehuvifiarfazhcacstrsqthsvkodaelroukgltlazbgltkktaeohieusislbnsaiazh-min-nan
 2015年3月   238 K   109 K    28 K 10.0 K   7.7 K   5.4 K   4.1 K   6.2 K   5.6 K   6.8 K   1.8 K   4.4 K   2.9 K   7.7 K   1.2 K   4.9 K      513   1.7 K   2.3 K   2.2 K   1.1 K      604   1.3 K      690   1.3 K   1.1 K   6.1 K   3.9 K   1.9 K   1.4 K      225       50      439      352   1.3 K       13      102   2.1 K      213       99       31   1.0 K       31       53       15         3
2015年2月235 K108 K28 K9.9 K6.5 K5.4 K4.1 K6.2 K5.2 K6.7 K1.8 K4.4 K2.9 K7.6 K1.2 K4.9 K5121.6 K2.3 K2.2 K1.1 K6021.3 K6901.3 K1.0 K6.0 K3.9 K1.9 K1.4 K224504383521.3 K131022.1 K213100311.0 K3153153
2015年1月233 K108 K28 K9.9 K6.5 K5.4 K4.0 K6.1 K5.0 K6.6 K1.8 K4.3 K2.9 K7.4 K1.2 K4.9 K5111.6 K2.3 K2.1 K1.1 K6021.3 K6901.3 K1.0 K6.0 K3.9 K1.9 K1.3 K223414343481.3 K13962.1 K212100311.0 K3153153
2014年12月232 K108 K28 K9.8 K6.4 K5.4 K4.0 K6.0 K4.3 K6.5 K1.8 K4.3 K2.9 K7.4 K1.2 K4.6 K5091.6 K2.3 K2.1 K1.1 K6021.3 K6891.3 K8916.0 K3.8 K1.8 K1.3 K223414323481.3 K13932.1 K20992311.0 K3153153
2014年11月229 K106 K28 K9.8 K6.3 K5.4 K4.0 K5.9 K3.7 K6.4 K1.8 K4.1 K2.9 K7.2 K1.2 K4.6 K5041.6 K2.3 K2.1 K1.1 K6021.3 K6891.3 K8896.0 K3.6 K1.8 K1.3 K223414263481.3 K13932.1 K20992311.0 K3053153
成长1%1%  6%  1%11%2% 2% 2% 2% 2%1%1%  1%  5% 2%1%2% 5%1%   2%  2%  1%   
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
维基人 - 条目 - 数据库 - 每天使用率   «
链接 - 重定向
 Σendefresptjaplitruidnlhehuvifiarfazhcacstrsqthsvkodaelroukgltlazbgltkktaeohieusislbnsaiazh-min-nan
 2015年3月    29 K    14 K   1.3 K   4.8 K      309      741      450   1.6 K      216      399       75      397      262   1.8 K       95      119         2      518       96      275      180      248      162      164       70         8       77         5      245       35       35      179      127       37      368       48      129       56         3       14       23       38       57         2         4       10
2015年2月29 K14 K1.3 K4.8 K3067414501.6 K216399753972611.8 K9511925189527318024816216470876523835351791273736848129563142338572410
2015年1月29 K14 K1.2 K4.7 K3077414501.6 K211398753972611.8 K9511925179527118024816216370873523335351791273636848129563142338572410
2014年12月29 K13 K1.1 K4.7 K3077414501.6 K211393753982611.8 K951192514952701802481621637077252163535179125363684812956392338572410
2014年11月29 K13 K1.1 K4.7 K3077414501.6 K211390753962591.8 K941192513952641802481621637077251653535179119363684812956392338552410
成长1%1%5%1%    1%1%         1%      2% 11%   2%1%        1%   
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 

平均 = 平均统计 = (30 x 值[11月] + 31 x 值[12月] + 31 x 值[1月] + 28 x 值[2月] + 31 x 值[3月]) / 120

成长 = 平均每月成长 = 100 * (31 x (值[12月] - 值[11月]) / 值[11月] + 31 x ...etc) / 151  (数值小于10的月份未被列入统计)

No data on this page have been normalized to 30 day months (as WMF does on certain traffic reports).

生成日期:星期四 2015年5月7日  18:03 数据库最后更新:星期二 2015年3月31日 

脚本版本2.6
作者:Erik Zachte (网站)
电子邮件:ezachte@### (no spam: ### = wikimedia.org)
Documentation / Scripts / CSV files: About WikiStats

All data and images on this page are in the public domain.