Wikisource-statistikk

Søyler       Zoom          
Oversyn Data for siste månader

Snitt = snitt-tal over viste månader  |  Vekst = snittvekst per månad i viste månader (formel)   
Artiklar - Database - Peikarar - Snitt pr. dag    »
Wikipedantar - Bidragsytarar
 alle språk russisk tysk italiensk rumensk farsi tsjekkisk armensk norsk indonesisk malayalam ukrainsk aserbajdsjansk bengali kviterussisk bretonsk kannada assamesisk min nan
  engelsk hebraisk polsk kinesisk koreansk japansk gresk serbisk nederlandsk latin katalansk sanskrit telugu ungarsk makedonsk bosnisk esperanto oriya  multilingual wikisource
    fransk spansk arabisk vietnamesisk portugisisk tyrkisk thai slovensk svensk finsk kroatisk tamil dansk gujarati litauisk bulgarsk slovakisk marathi  
 Σenfrruheesdeplaritzhvirokoptfajatrcselthhysrslnonlsvidlafimlcahruksataaztedabnhugubemkltbrbsbgkneoskasormrzh-min-nansources
 Okt 2015   12501    2566    1498      549      257      620      785      210      113      312      561       51      107      137      198       69      170       95       94       85       73      149       76      703       49      150      107       57      162       68      422       96       67       79      101       57       35      107       51       58       48       38       26       21       16       22       21       30      293       63       12       28       22       41         7      669
Sep 201512398254214835452546187832101123115595110513519669170939485721497667749149106571606842295677710156351075157473826211622213029263122822417666
Aug 20151213025321468542251617777209112309555511021341936917093948371148756774914710557160684229467779055351065156473826211622213019461122820397577
Jul 20151203825211453538249613775206111308550501011331936817092948071135756774814510455160684219367758955351065055463726211621213019460122818387574
Jun 20151189525071441535248609771206108308547501011321936616992947970135756744814510355160664189267758555351064854453726201621213017360112818387522
Vekst1%1%1%1%1%   1% 1%1%1%1%1%1% 1% 2%1%3% 1%1%1%1%1% 1% 1% 1%4%1%  2%2%2%1% 1% 1%  15%1%2% 5%2% 7%
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Artiklar - Database - Peikarar - Snitt pr. dag   «    »
Wikipedantar - Nye wikipedantar
 Σenfrruheesdeplaritzhvirokoptfajatrcselthhysrslnonlsvidlafimlcahruksataaztedabnhugubemkltbrbsbgkneoskasormrzh-min-nansources
 Okt 2015      103       24       15         4         3         2         2                   1         1         2                   2         2         2                             2                             1                           26                   1         1                   2                             1                   2                   1                                       1         1                                                                               1                                                                     3
Sep 2015268101533161 24 313    2111  21    1  111 1 1        982  22 89
Aug 201592111542423115111 1 1 3 13  1212  11 21   1111   1   1  21 3
Jul 201514314123144 3 3  1 21  11  3  1  231  4   211  1    21 1    52
Jun 2015108884253  23   111 1 151111 11        1           11       
Snitt142131342331113 1111 1 1113 6 111  11 13   111       261  11 29
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Artiklar - Database - Peikarar - Snitt pr. dag   «    »
Wikipedantar - Aktive wikipedantar
 Σenfrruheesdeplaritzhvirokoptfajatrcselthhysrslnonlsvidlafimlcahruksataaztedabnhugubemkltbrbsbgkneoskasormrzh-min-nansources
 Okt 2015      603      133      111       27       19       12       52       12         3       18       17         2         9       10         4         3         6         2       10         5         3         7         2       61                   3         3                   6         5         3         6                   4         3         4         2         7         1         6         1         4         1                   1         3                   2         5         2         1                   5         3                 18
Sep 20158431101113424135215215242355 831152675 53 1525132134916 32 13 114131544 163
Aug 2015581981084519175816318253482351114349191353443514235935242 15 1431353 17
Jul 201572711610544151255126142031525511144648114275553220 1832241114 278 1 2  139
Jun 2015587100923717175694171811476916327831112634343 12326   52 15 1201 23  18
Snitt668111105371914551341621246437210432931913424435131033824142 14 14921242 71
Vekst5%8%5%-6%5%-5%-2%  4%1%                                            334%
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Artiklar - Database - Peikarar - Snitt pr. dag   «    »
Wikipedantar - Særs aktive wikipedantar
 Σenfrruheesdeplaritzhvirokoptfajatrcselthhysrslnonlsvidlafimlcahruksataaztedabnhugubemkltbrbsbgkneoskasormrzh-min-nansources
 Okt 2015      182       47       48       14         4         2       15         2                   4         1         1         2         1         1                   1                   2         3         1         1         1         3                   1                                                           1                             3         1                   5                   4                   3                                       3                             1                                                 1                   2
Sep 201517243581232173 51 122 1 11 1 1     1     1 4 2 3   2     2   5
Aug 201518847501563223 52 121 1 1 22 1122112 1    13 113   4  1   11 5
Jul 201518450481872233 42  4113 311  1  2 221   1 13   2  11         2
Jun 201519145481694232 56  22 1   15 2  22 1 2  1  4   1  13         2
Snitt18346501563203 52 121 1 1112 2 11111 1  1  4 1 2   3         3
Vekst-1%2%1%-2%  -10%                                                 
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Wikipedantar - Database - Peikarar - Snitt pr. dag   «    »
Artiklar - Offisielt artikkeltal
 Σenfrruheesdeplaritzhvirokoptfajatrcselthhysrslnonlsvidlafimlcahruksataaztedabnhugubemkltbrbsbgkneoskasormrzh-min-nansources
 Okt 2015   5,5 M   1,6 M   1,8 M   422 K   152 K   155 K   362 K    82 K    80 K    65 K   139 K    11 K    16 K    15 K    66 K    23 K   7,1 K   5,5 K    32 K   8,1 K    15 K    34 K    11 K    13 K    57 K   7,5 K    70 K   5,3 K    14 K    10 K    26 K    31 K    11 K   5,7 K    11 K   3,9 K   4,9 K    28 K    15 K   9,9 K    21 K   8,7 K   7,2 K   2,8 K      722    32 K   1,9 K   1,0 K   7,7 K   4,1 K      264   1,9 K      235   1,3 K   2,2 K    41 K
Sep 20155,4 M1,5 M1,8 M419 K151 K154 K359 K82 K80 K64 K139 K11 K16 K14 K66 K23 K7,0 K5,4 K32 K7,8 K15 K34 K11 K13 K57 K7,5 K70 K5,3 K14 K10 K26 K31 K11 K5,6 K11 K3,9 K4,9 K28 K15 K9,3 K21 K8,4 K7,2 K2,8 K70930 K1,9 K1,0 K7,1 K4,1 K2641,9 K2191,2 K2,2 K40 K
Aug 20155,4 M1,5 M1,8 M373 K151 K153 K358 K81 K80 K63 K138 K11 K16 K14 K64 K23 K6,9 K5,4 K32 K7,7 K15 K34 K11 K13 K57 K7,4 K70 K5,3 K14 K10 K26 K31 K11 K5,6 K11 K3,8 K4,9 K28 K15 K8,7 K21 K8,2 K7,2 K2,8 K69930 K1,9 K1,0 K6,5 K4,1 K2641,6 K1991,2 K2,2 K39 K
Jul 20155,3 M1,5 M1,7 M370 K150 K153 K355 K79 K80 K62 K138 K11 K16 K14 K64 K23 K6,8 K5,4 K32 K7,7 K15 K34 K11 K13 K57 K7,3 K70 K5,3 K13 K10 K26 K31 K11 K5,6 K11 K3,8 K4,6 K27 K15 K8,5 K21 K7,8 K7,2 K2,8 K67929 K1,9 K1,0 K6,5 K4,1 K2641,6 K1501,2 K2,2 K38 K
Jun 20155,3 M1,5 M1,7 M367 K149 K152 K351 K78 K80 K62 K138 K11 K16 K14 K64 K23 K6,7 K5,4 K31 K7,6 K15 K34 K11 K13 K57 K7,3 K69 K5,3 K13 K10 K26 K31 K11 K5,6 K11 K3,8 K4,6 K27 K15 K8,5 K21 K7,5 K7,2 K2,8 K65228 K1,9 K1,0 K6,4 K4,1 K2531,6 K1481,2 K2,2 K37 K
Vekst1%1%1%4%  1%1% 1% 1% 1%1% 1% 1%1% 1%   1%  1%1%   1%1%1%2%2% 4% 4%  3%3% 1%5% 1%4%13%2% 2%
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Wikipedantar - Database - Peikarar - Snitt pr. dag   «    »
Artiklar - Nye artiklar pr. dag
 Σenfrruheesdeplaritzhvirokoptfajatrcselthhysrslnonlsvidlafimlcahruksataaztedabnhugubemkltbrbsbgkneoskasormrzh-min-nansources
 Okt 2015    1873      952      407      114       20       34       84       15         1       33         5         5         5         5       13                   4         1         3         7         2         5         1         4                   2                             1         3                   6                   2         6         1         1       15         1       18                 11                                     51                           19                                       1         2                 13
Sep 20152816505427151217235225 246 2951 2 761411 1   2 2  82115119 7   12  17  711 45
Aug 20151605678451108201181491169 122 5 14 312 1 32 33 2 1  81217 13  143     121 38
Jul 201514994545471093181253412272 3331 2522122 115 8233115 3151118  119  6      21
Jun 201519086014452033654642114712  21412 2132321 114611 7 12 328   6  211  6  1   4
Snitt19356394564038916822912881241613 1032912 2613214 14131719 9  127  10  211 24
Vekst6%22%-1%282%-31% 22%5% 1%                           -11%       114%          
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Wikipedantar - Database - Peikarar - Snitt pr. dag   «    »
Artiklar - Redigeringar pr. artikkel
 Σenfrruheesdeplaritzhvirokoptfajatrcselthhysrslnonlsvidlafimlcahruksataaztedabnhugubemkltbrbsbgkneoskasormrzh-min-nansources
 Okt 2015      3,3      3,2      2,6      3,9      2,8         4      5,9      3,2      1,8      7,3      2,5      2,7      4,4      5,7      2,6      2,5         5      4,5         2      5,7      3,2      2,2      3,1         7         2      3,8      3,4      4,1         4         8      3,6      2,3      3,5      3,4      3,3      5,9      4,2      3,7      1,7      3,8      2,3      3,9      2,6      3,3      4,6      2,2      2,9      4,8      2,3      4,7      3,8      3,7      9,7      3,5      1,7      3,1
Sep 20153,23,22,63,72,8463,21,87,42,52,74,35,72,62,554,525,73,22,23,171,93,83,34,13,983,62,23,53,43,35,94,23,71,73,92,33,92,63,34,62,22,94,82,34,63,73,710,13,41,73,1
Aug 20153,23,22,63,52,8463,21,87,42,52,74,35,82,62,554,525,83,22,23,171,93,83,34,13,983,62,23,53,43,35,84,23,61,742,33,92,63,34,62,22,94,82,24,73,7410,73,41,73,1
Jul 20153,23,12,63,42,73,85,83,11,87,42,52,74,35,72,62,55,14,525,83,22,23,16,91,63,83,243,983,62,23,53,43,35,84,33,61,742,342,63,34,62,32,94,82,24,63,7412,93,31,73,2
Jun 20153,23,12,63,42,73,85,93,11,87,52,52,74,35,72,62,454,525,83,22,23,16,91,63,83,243,98,13,62,23,53,43,35,84,33,61,742,342,53,34,62,32,94,82,14,63,8412,73,31,73,1
Vekst1%1% 3%1%1% 1% -1%  1%  1%        6% 2%1%1%  1%    -1%1% -1% -1%1%  -1%  2%1% -2%-6%2%  
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Wikipedantar - Database - Peikarar - Snitt pr. dag   «    »
Artiklar - Byte pr. artikkel
 Σenfrruheesdeplaritzhvirokoptfajatrcselthhysrslnonlsvidlafimlcahruksataaztedabnhugubemkltbrbsbgkneoskasormrzh-min-nansources
Vekst                                                        
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Wikipedantar - Artiklar - Peikarar - Snitt pr. dag   «    »
Database - Redigeringar pr. månad
 Σenfrruheesdeplaritzhvirokoptfajatrcselthhysrslnonlsvidlafimlcahruksataaztedabnhugubemkltbrbsbgkneoskasormrzh-min-nansources
 Okt 2015   453 K   195 K   135 K    59 K   3,0 K   3,4 K    10 K   1,8 K      175   3,3 K      665      277      886      582      701       99      509      111      545      718      218   2,0 K      149   1,2 K   6,0 K      196   8,2 K       39      762      279      313   4,3 K      643      179      970      219      102   1,9 K      354   1,9 K       11   1,0 K       44       16       84   2,8 K       10       15      863       71       17       10       53      363             1,6 K
Sep 2015408 K51 K40 K274 K2,1 K2,0 K12 K2,5 K1263,2 K787574247852,6 K3927114654444488353193214216613515643176012732555097282082,1 K621,0 K4756711401,1 K3511,9 K41637394138 4,0 K
Aug 2015346 K108 K39 K49 K3,8 K36 K61 K8,2 K1902,3 K1,6 K2352031,5 K26286455377982403161,4 K2235916 K3432,9 K564378451116307239358346421,3 K933283231,1 K752512,3 K 8178212778200154 2,3 K
Jul 2015154 K54 K41 K16 K5,9 K99512 K3,1 K1692,0 K1,2 K13621909280476657271,1 K23025010816059516391,3 K231,0 K4902802251053447533152,3 K79624788787101479673471,1 K7161494 2,7 K
Jun 2015168 K50 K33 K24 K16 K1,7 K13 K8,7 K1642,9 K1,3 K57324051,6 K204434181701321323,1 K16484732721,6 K3571222044245816482042391183,2 K193576127 163741 2037125433958 924
Snitt306 K92 K58 K84 K6,1 K9,0 K22 K4,9 K1652,7 K1,1 K1543148361,1 K182467686413542021,4 K1376534,5 K1642,9 K2004733491641,1 K166824442412782,1 K11967279886816971,6 K32888772109898134 2,3 K
Vekst36%86%65%134%-25%880%80% 5%6%-10%132%264%29%180%38%17%88%127%56%49%383%161%94% 177%1511%586%423%23%223%814%611%83%224% 39%-6%   22%-22% 4%69%  255%   42%  49%
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Wikipedantar - Artiklar - Peikarar - Snitt pr. dag   «    »
Database - Databasestorleik
K=Kb, M=Mb Σenfrruheesdeplaritzhvirokoptfajatrcselthhysrslnonlsvidlafimlcahruksataaztedabnhugubemkltbrbsbgkneoskasormrzh-min-nansources
Vekst                                                        
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Wikipedantar - Artiklar - Peikarar - Snitt pr. dag   «    »
Database - Ord
 Σenfrruheesdeplaritzhvirokoptfajatrcselthhysrslnonlsvidlafimlcahruksataaztedabnhugubemkltbrbsbgkneoskasormrzh-min-nansources
Vekst                                                        
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Wikipedantar - Artiklar - Database - Snitt pr. dag   «    »
Peikarar - Kryssreferansar internt i nynorsk-wikipediaen
 Σenfrruheesdeplaritzhvirokoptfajatrcselthhysrslnonlsvidlafimlcahruksataaztedabnhugubemkltbrbsbgkneoskasormrzh-min-nansources
Vekst                                                        
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Wikipedantar - Artiklar - Database - Snitt pr. dag   «    »
Peikarar - Kryssreferansar til andre språk
 Σenfrruheesdeplaritzhvirokoptfajatrcselthhysrslnonlsvidlafimlcahruksataaztedabnhugubemkltbrbsbgkneoskasormrzh-min-nansources
Vekst                                                        
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Wikipedantar - Artiklar - Database - Snitt pr. dag   «    »
Peikarar - Bilete
 Σenfrruheesdeplaritzhvirokoptfajatrcselthhysrslnonlsvidlafimlcahruksataaztedabnhugubemkltbrbsbgkneoskasormrzh-min-nansources
Vekst                                                        
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Wikipedantar - Artiklar - Database - Snitt pr. dag   «    »
Peikarar - Peikarar til verdsveven
 Σenfrruheesdeplaritzhvirokoptfajatrcselthhysrslnonlsvidlafimlcahruksataaztedabnhugubemkltbrbsbgkneoskasormrzh-min-nansources
Vekst                                                        
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Wikipedantar - Artiklar - Database - Snitt pr. dag   «
Peikarar - Omdirigeringar
 Σenfrruheesdeplaritzhvirokoptfajatrcselthhysrslnonlsvidlafimlcahruksataaztedabnhugubemkltbrbsbgkneoskasormrzh-min-nansources
 Okt 2015   332 K   115 K    26 K    57 K    60 K   3,5 K   6,0 K   5,5 K   5,8 K   4,0 K   7,0 K   1,1 K   3,9 K   1,1 K   5,8 K      837      804      783      668   5,4 K   1,0 K      323      337   1,7 K      344      410   1,2 K      724   2,2 K      369   1,3 K   1,4 K      598   1,3 K      853      436      202      729      130      918      428       29      525      380      131      428       27      159       44      311       24       93       66       47       34   2,5 K
Sep 2015330 K114 K26 K56 K60 K3,5 K6,0 K5,5 K5,8 K3,9 K7,0 K1,1 K3,8 K1,1 K5,8 K8367977796685,4 K1,0 K3213301,7 K3443921,2 K7232,2 K3681,3 K1,4 K5981,3 K82743619572913070942828524380131410261584431124926147342,4 K
Aug 2015328 K114 K26 K56 K60 K3,5 K6,0 K5,4 K5,8 K3,8 K7,0 K1,1 K3,8 K1,1 K5,8 K8367867786615,3 K1,0 K3213281,7 K3443881,2 K7232,2 K3661,3 K1,4 K5981,3 K82643519072913069542828518380131344261584431124905845342,4 K
Jul 2015326 K113 K26 K55 K60 K3,5 K5,9 K3,9 K5,8 K3,8 K7,0 K1,1 K3,8 K1,1 K5,8 K8367817766445,3 K9913213281,7 K3443841,2 K7232,2 K3661,3 K1,4 K5981,3 K82643518272913069142727516380131339261584431124904539342,4 K
Jun 2015324 K112 K26 K55 K60 K3,5 K5,9 K3,9 K5,8 K3,8 K6,9 K1,1 K3,8 K1,1 K5,7 K8347757766445,3 K9643213271,6 K3443841,2 K7232,0 K3651,3 K1,4 K5961,3 K82443517872913069142627512380131339251574131024904538342,4 K
Vekst1%1% 1%  1%10% 1%   1%  1% 1% 2% 1%2% 2%  3%     1% 3%  8% 2%1%  6%2% 2%  1%11%6%  
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 

Snitt = snitt-tal over viste månader = (30 x verdi[Jun] + 31 x verdi[Jul] + 31 x verdi[Aug] + 30 x verdi[Sep] + 31 x verdi[Okt]) / 122

Vekst = snittvekst per månad i viste månader = 100 * (31 x (verdi[Jul] - verdi[Jun]) / verdi[Jun] + 31 x ...etc) / 153  (Wikisources med mindre enn 10 er uteletne)


Generert den torsdag 19. november 2015 05:12 frå SQL-dump frå laurdag 31. oktober 2015

Author:Erik Zachte (Webside)
Mail:ezachte@### (no spam: ### = wikimedia.org)
Documentation / Scripts / CSV files: About WikiStats

All data and images on this page are in the public domain.