Statistiky Wikipedie

Show Firefox: Ctrl+ Ctrl- přiblížení           
Soubory Celkový počet přítomných souborů

 
Jan 31, 2019: This is the final release of Wikistats-1 dump-based reports. Part of these data are available in the first release of Wikistats 2. Read more here

 tdc(#65C5FF,+1%,5,6 k);tdc(#65C5FF,+1%,1,7 M);tdc(#65C5FF,+1%,1,1 M);tdc(#65C5FF,+1%,1,2 M);tdc(#4CFE93,-1%,6,1 k);tdc(#65C5FF,+1%,8,3 k);tdc(#4CFE93,-1%,2,5 k);tdc(#65FEFF,0%,5,7 k);tdc(#658CFF,+2%,8,9 k);tdc(#65FEFF,0%,6,3 k);tdc(#BC65FF,+9%,1,1 k);tdc(#656AFF,+3%,1,6 k);tdc(#65C5FF,+1%,1,2 k);tdc(#65FEFF,0%,1,1 k);tdc(#65C5FF,+1%,9,6 k);tdc(#A765FF,+7%,2,1 k);tdc(#9A65FF,+6%,4,8 k);tdc(#65FEFF,-0%,8,3 k);tdc(#65FEFF,-0%,7,0 k);tdc(#658CFF,+2%,3,1 k);tdc(#658CFF,+2%,4,9 k);tdc(#65FEFF,0%,3,4 k);tdc(#65C5FF,+1%,7,5 k);tdc(#65C5FF,+1%,1,7 k);tdc(#65C5FF,+1%,6,8 k);tdc(#65FEFF,0%,6,8 k);tdc(#FF656C,+119%,8,5 k);tdc(#65C5FF,+1%,6,4 k);tdc(#65FEFF,0%,4,6 k);tdc(#65FEFF,0%,2,0 k);tdc(#65FEFF,0%,7,6 k);tdc(#65FEFF,0%,3,4 k);tdc(#4CFE93,-1%,4,5 k);tdc(#65FEFF,0%,6,0 k);tdc(#65C5FF,+1%,2,0 k);tdc(#65FEFF,0%,5,6 k);tdc(#65C5FF,+1%,4,9 k);tdc(#C465FF,+10%,2,2 k);tdc(#65FEFF,0%,3,3 k);tdc(#656AFF,+3%,4,6 k);tdc(#65FEFF,0%,3,9 k);tdc(#E065FF,+14%,2,7 k);tdc(#65C5FF,+1%,1,1 k);tdc(#65FEFF,-0%,2,9 k);tdc(#65FEFF,0%,2,5 k);tdc(#8B65FF,+5%,3,8 k);tdc(#65FEFF,0%,2,0 k);tdc(#8B65FF,+5%,2,1 k);tdc(#65FEFF,-0%,2,7 k);tdc(#65C5FF,+1%,3,8 k);tdc(#65FEFF,0%,2,6 k);tdc(#65FEFF,0%,3,0 k);tdc(#65FEFF,0%,1,6 k);tdc(#65FEFF,0%,2,0 k);tdc(#65C5FF,+1%,2,5 k);tdc(#65C5FF,+1%,9,9 k);tdc(#65FEFF,0%,1,8 k);tdc(#658CFF,+2%,1,6 k);tdc(#65C5FF,+1%,1,1 k);tdc(#65FEFF,0%,6,6 k);tdc(#7965FF,+4%,4,1 k);tdc(#4CFE93,-2%,2,9 k);tdc(#8B65FF,+5%,1,9 k);tdc(#65FEFF,0%,2,7 k);tdc(#65C5FF,+1%,3,6 k);tdc(#658CFF,+2%,2,0 k);tdc(#65FEFF,0%,5,8 k);tdc(#65FEFF,0%,3,3 k);tdc(#65FEFF,-0%,4,5 k);tdc(#65C5FF,+1%,4,2 k);tdc(#65FEFF,-0%,3,3 k);tdc(#656AFF,+3%,4,1 k);tdc(#65FEFF,0%,2,2 k);tdc(#65FEFF,0%,4,2 k);tdc(#65FEFF,0%,1,1 k);tdc(#65FEFF,0%,2,7 k);tdc(#FF65DB,+31%,1,4 k);tdc(#65FEFF,0%,4,0 k);tdc(#65C5FF,+1%,1,6 k);tdc(#658CFF,+2%,1,9 k);tdc(#65FEFF,0%,1,5 k);tdc(#65FEFF,0%,6,7 k);tdc(#FF65A8,+57%,1,5 k);tdc(#65FEFF,0%,1,5 k);tdc(#65FEFF,0%,1,9 k);tdc(#65FEFF,0%,5,4 k);tdc(#65FEFF,0%,2,9 k);tdc(#656AFF,+3%,3,7 k);tdc(#65FEFF,0%,1,0 k);tdc(#65FEFF,-0%,1,2 k);tdc(#D465FF,+12%,1,1 k);tdc(#65C5FF,+1%,1,2 k);tdc(#65FEFF,0%,1,5 k);tdc(#65FEFF,-0%,1,2 k);tdc(#65FEFF,-0%,1,1 k);tdc(#65FEFF,-0%,3,2 k);tdc(#65FEFF,-0%,1,5 k);tdc(#65FEFF,0%,1,6 M);tdc(#65FEFF,-0%,1,0 M);tdc(#65C5FF,+1%,1,1 M);tdc(#EB65FF,+16%,2,3 k);tdc(#65C5FF,+1%,9,5 k);tdc(#E065FF,+14%,6,9 k);tdc(#65C5FF,+1%,3,2 k);tdc(#65FEFF,0%,3,0 k);tdc(#656AFF,+3%,9,5 k);tdc(#656AFF,+3%,6,8 k);tdc(#A765FF,+7%,5,6 k);tdc(#9A65FF,+6%,1,3 k);tdc(#65FEFF,0%,1,1 k);tdc(#4CFE93,-1%,1,1 k);tdc(#65FEFF,0%,8,6 k);tdc(#65C5FF,+1%,3,4 k);tdc(#65FEFF,0%,7,3 k);tdc(#658CFF,+2%,9,3 k);tdc(#65FEFF,0%,6,0 k);tdc(#65C5FF,+1%,2,5 k);tdc(#B265FF,+8%,2,7 k);tdc(#658CFF,+2%,3,4 k);tdc(#8B65FF,+5%,6,9 k);tdc(#4CFE93,-1%,1,4 k);tdc(#65C5FF,+1%,5,7 k);tdc(#65FEFF,0%,6,6 k);tdc(#658CFF,+2%,5,6 k);tdc(#65C5FF,+1%,4,0 k);tdc(#7965FF,+4%,2,1 k);tdc(#65FEFF,0%,7,1 k);tdc(#658CFF,+2%,3,1 k);tdc(#658CFF,+2%,4,5 k);tdc(#65FEFF,0%,5,3 k);tdc(#65FEFF,-0%,1,6 k);tdc(#65FEFF,0%,5,4 k);tdc(#65C5FF,+1%,3,7 k);tdc(#65FEFF,-0%,2,8 k);tdc(#65C5FF,+1%,3,1 k);tdc(#658CFF,+2%,3,1 k);tdc(#65C5FF,+1%,3,7 k);tdc(#9A65FF,+6%,2,2 k);tdc(#65C5FF,+1%,2,5 k);tdc(#65FEFF,-0%,2,4 k);tdc(#65FEFF,0%,1,9 k);tdc(#65C5FF,+1%,2,0 k);tdc(#4CFE93,-1%,2,0 k);tdc(#65FEFF,0%,2,7 k);tdc(#65FEFF,0%,3,6 k);tdc(#4CFE93,-4%,2,3 k);tdc(#658CFF,+2%,2,8 k);tdc(#65C5FF,+1%,1,2 k);tdc(#7965FF,+4%,1,3 k);tdc(#65C5FF,+1%,2,3 k);tdc(#65FEFF,0%,9,4 k);tdc(#65C5FF,+1%,1,8 k);tdc(#7965FF,+4%,1,3 k);tdc(#65FEFF,-0%,1,0 k);tdc(#65FEFF,0%,6,4 k);tdc(#658CFF,+2%,2,7 k);tdc(#65C5FF,+1%,2,7 k);tdc(#65FEFF,0%,1,5 k);tdc(#65FEFF,0%,2,3 k);tdc(#65FEFF,0%,3,3 k);tdc(#65FEFF,0%,1,8 k);tdc(#65FEFF,0%,5,7 k);tdc(#65FEFF,0%,3,2 k);tdc(#656AFF,+3%,3,4 k);tdc(#65FEFF,0%,3,7 k);tdc(#65C5FF,+1%,3,2 k);tdc(#65FEFF,0%,3,5 k);tdc(#4CFE93,-1%,2,1 k);tdc(#65FEFF,0%,3,9 k);tdc(#65FEFF,-0%,1,2 k);tdc(#65C5FF,+1%,2,7 k);tdc(#8B65FF,+5%,2,4 k);tdc(#65FEFF,0%,3,8 k);tdc(#65C5FF,+1%,1,5 k);tdc(#656AFF,+3%,1,7 k);tdc(#65FEFF,0%,1,3 k);tdc(#658CFF,+2%,9,5 k);tdc(#65FEFF,0%,6,6 k);tdc(#65FEFF,0%,1,5 k);tdc(#65FEFF,0%,1,9 k);tdc(#65FEFF,0%,5,1 k);tdc(#65FEFF,0%,2,9 k);tdc(#656AFF,+3%,3,1 k);tdc(#65FEFF,0%,1,2 k);tdc(#DA65FF,+13%,1,1 k);tdc(#65FEFF,0%,1,5 k);tdc(#65FEFF,0%,1,2 k);tdc(#65FEFF,0%,3,2 k);tdc(#65FEFF,0%,1,4 k);tdc(#65C5FF,+1%,1,4 M);tdc(#65C5FF,+1%,7,1 k);tdc(#656AFF,+3%,2,4 k);tdc(#65FEFF,0%,2,7 k);tdc(#65FEFF,0%,2,7 k);tdc(#65C5FF,+1%,8,5 k);tdc(#7965FF,+4%,6,5 k);tdc(#656AFF,+3%,5,4 k);tdc(#FF65ED,+25%,1,5 k);tdc(#4CFE93,-4%,1,1 k);tdc(#658CFF,+2%,1,0 k);tdc(#65C5FF,+1%,8,6 k);tdc(#656AFF,+3%,8,3 k);tdc(#CC65FF,+11%,1,7 k);tdc(#65FEFF,-0%,6,2 k);tdc(#658CFF,+2%,7,4 k);tdc(#65FEFF,0%,5,8 k);tdc(#65FEFF,0%,2,2 k);tdc(#65FEFF,0%,1,6 k);tdc(#658CFF,+2%,2,7 k);tdc(#65C5FF,+1%,6,2 k);tdc(#65FEFF,0%,1,2 k);tdc(#8B65FF,+5%,4,4 k);tdc(#8B65FF,+5%,6,2 k);tdc(#65C5FF,+1%,4,7 k);tdc(#4CFE93,-3%,3,9 k);tdc(#65FEFF,0%,2,2 k);tdc(#65C5FF,+1%,6,4 k);tdc(#65C5FF,+1%,3,1 k);tdc(#65C5FF,+1%,3,5 k);tdc(#65C5FF,+1%,4,8 k);tdc(#658CFF,+2%,4,9 k);tdc(#7965FF,+4%,3,0 k);tdc(#B265FF,+8%,2,1 k);tdc(#65C5FF,+1%,2,7 k);tdc(#65C5FF,+1%,3,0 k);tdc(#65C5FF,+1%,1,6 k);tdc(#CC65FF,+11%,1,9 k);tdc(#9A65FF,+6%,9,2 k);tdc(#65FEFF,0%,2,3 k);tdc(#65FEFF,0%,1,9 k);tdc(#65FEFF,-0%,2,9 k);tdc(#65C5FF,+1%,2,5 k);tdc(#4CFE93,-4%,3,0 k);tdc(#4CFE93,-12%,1,9 k);tdc(#65C5FF,+1%,2,2 k);tdc(#658CFF,+2%,1,2 k);tdc(#65FEFF,-0%,1,1 k);tdc(#65FEFF,0%,9,2 k);tdc(#65FEFF,0%,1,9 k);tdc(#65C5FF,+1%,1,0 k);tdc(#4CFE93,-3%,1,0 k);tdc(#65C5FF,+1%,5,5 k);tdc(#658CFF,+2%,2,0 k);tdc(#65C5FF,+1%,2,5 k);tdc(#65C5FF,+1%,1,3 k);tdc(#65FEFF,0%,2,0 k);tdc(#65C5FF,+1%,2,7 k);tdc(#65C5FF,+1%,1,6 k);tdc(#65FEFF,-0%,5,5 k);tdc(#65C5FF,+1%,3,1 k);tdc(#65C5FF,+1%,3,0 k);tdc(#65C5FF,+1%,3,5 k);tdc(#65C5FF,+1%,3,1 k);tdc(#65FEFF,0%,2,2 k);tdc(#65FEFF,0%,3,8 k);tdc(#65FEFF,0%,1,0 k);tdc(#658CFF,+2%,2,5 k);tdc(#65FEFF,0%,3,4 k);tdc(#65FEFF,0%,1,4 k);tdc(#65FEFF,0%,1,6 k);tdc(#658CFF,+2%,1,1 k);tdc(#FF65CC,+37%,4,1 k);tdc(#65FEFF,0%,6,6 k);tdc(#65FEFF,0%,1,4 k);tdc(#656AFF,+3%,1,7 k);tdc(#65FEFF,0%,4,7 k);tdc(#65C5FF,+1%,2,8 k);tdc(#656AFF,+3%,2,4 k);tdc(#65FEFF,0%,1,1 k);tdc(#65C5FF,+1%,2,9 k);tdc(#65FEFF,0%,1,4 k);tdc(#65C5FF,+1%,1,2 M);tdc(#FF65D8,+32%,7,5 k);tdc(#8B65FF,+5%,7,4 k);tdc(#656AFF,+3%,2,2 k);tdc(#8B65FF,+5%,6,3 k);tdc(#65C5FF,+1%,9,7 k);tdc(#65C5FF,+1%,2,2 k);tdc(#65C5FF,+1%,6,5 k);tdc(#65FEFF,0%,2,0 k);tdc(#4CFE93,-1%,2,4 k);tdc(#658CFF,+2%,8,0 k);tdc(#65C5FF,+1%,9,3 k);tdc(#65C5FF,+1%,2,6 k);tdc(#658CFF,+2%,8,8 k);tdc(#658CFF,+2%,6,3 k);tdc(#E065FF,+14%,3,2 k);tdc(#65C5FF,+1%,4,3 k);tdc(#65C5FF,+1%,1,1 k);tdc(#65C5FF,+1%,7,8 k);tdc(#4CFE93,-2%,6,2 k);tdc(#A765FF,+7%,4,4 k);tdc(#658CFF,+2%,6,0 k);tdc(#65FEFF,0%,5,0 k);tdc(#65C5FF,+1%,2,1 k);tdc(#658CFF,+2%,2,2 k);tdc(#65FEFF,0%,5,8 k);tdc(#65C5FF,+1%,7,6 k);tdc(#65FEFF,0%,1,2 k);tdc(#658CFF,+2%,2,4 k);tdc(#65FEFF,0%,4,0 k);tdc(#658CFF,+2%,3,5 k);tdc(#4CFE93,-3%,3,7 k);tdc(#65FEFF,-0%,5,5 k);tdc(#DA65FF,+13%,2,6 k);tdc(#658CFF,+2%,2,9 k);tdc(#656AFF,+3%,3,8 k);tdc(#65C5FF,+1%,3,2 k);tdc(#65FEFF,0%,1,7 k);tdc(#7965FF,+4%,1,6 k);tdc(#9A65FF,+6%,1,7 k);tdc(#65C5FF,+1%,2,5 k);tdc(#65C5FF,+1%,5,6 k);tdc(#65FEFF,0%,2,4 k);tdc(#65FEFF,-0%,1,7 k);tdc(#4CFE93,-3%,2,7 k);tdc(#65C5FF,+1%,2,2 k);tdc(#65C5FF,+1%,3,0 k);tdc(#65FEFF,0%,1,5 k);tdc(#4CFE93,-1%,1,5 k);tdc(#65FEFF,0%,1,1 k);tdc(#658CFF,+2%,8,6 k);tdc(#65FEFF,0%,1,7 k);tdc(#8B65FF,+5%,2,7 k);tdc(#9A65FF,+6%,1,2 k);tdc(#65FEFF,0%,2,4 k);tdc(#65C5FF,+1%,1,8 k);tdc(#65FEFF,0%,2,2 k);tdc(#65FEFF,0%,1,2 k);tdc(#65FEFF,0%,5,5 k);tdc(#8B65FF,+5%,2,6 k);tdc(#65FEFF,0%,2,6 k);tdc(#65FEFF,0%,3,3 k);tdc(#65C5FF,+1%,2,8 k);tdc(#65FEFF,0%,3,8 k);tdc(#65FEFF,0%,1,3 k);tdc(#658CFF,+2%,1,7 k);tdc(#65C5FF,+1%,3,0 k);tdc(#658CFF,+2%,1,4 k);tdc(#9A65FF,+6%,1,8 k);tdc(#65FEFF,0%,1,4 k);tdc(#9A65FF,+6%,1,3 k);tdc(#658CFF,+2%,4,5 k);tdc(#65FEFF,0%,2,5 k);tdc(#656AFF,+3%,1,9 k);tdc(#A765FF,+7%,1,0 k);tdc(#65FEFF,-0%,1,0 k);tdc(#65FEFF,0%,1,4 k); tdc(#658CFF,+2%,9,3 M);tdc(#65C5FF,+1%,1,9 M);tdc(#65C5FF,+1%,1,0 M);tdc(#A765FF,+7%,4,6 k);tdc(#65FEFF,0%,1,6 k);tdc(#656AFF,+3%,9,8 k);tdc(#B265FF,+8%,3,5 k);tdc(#65C5FF,+1%,8,0 k);tdc(#658CFF,+2%,8,1 k);tdc(#65C5FF,+1%,2,3 k);tdc(#658CFF,+2%,5,7 k);tdc(#65C5FF,+1%,1,9 k);tdc(#4CFE93,-7%,2,7 k);tdc(#656AFF,+3%,4,7 k);tdc(#658CFF,+2%,9,1 k);tdc(#656AFF,+3%,7,4 k);tdc(#656AFF,+3%,8,1 k);tdc(#8B65FF,+5%,8,6 k);tdc(#65FEFF,0%,2,4 k);tdc(#65FEFF,0%,8,7 k);tdc(#65FEFF,0%,7,0 k);tdc(#F065FF,+17%,3,2 k);tdc(#65FEFF,0%,1,3 k);tdc(#656AFF,+3%,3,2 k);tdc(#FA65FF,+19%,4,8 k);tdc(#C465FF,+10%,9,2 k);tdc(#4CFE93,-2%,1,1 k);tdc(#8B65FF,+5%,6,1 k);tdc(#CC65FF,+11%,4,5 k);tdc(#658CFF,+2%,2,6 k);tdc(#656AFF,+3%,4,4 k);tdc(#65C5FF,+1%,4,0 k);tdc(#65C5FF,+1%,1,8 k);tdc(#65FEFF,0%,1,8 k);tdc(#7965FF,+4%,4,6 k);tdc(#65C5FF,+1%,6,1 k);tdc(#65C5FF,+1%,1,1 k);tdc(#65C5FF,+1%,4,0 k);tdc(#65FEFF,0%,3,9 k);tdc(#65FEFF,0%,2,9 k);tdc(#4CFE93,-13%,3,6 k);tdc(#658CFF,+2%,4,8 k);tdc(#7965FF,+4%,1,4 k);tdc(#4CFE93,-1%,2,6 k);tdc(#8B65FF,+5%,2,5 k);tdc(#BC65FF,+9%,2,7 k);tdc(#65FEFF,0%,1,2 k);tdc(#65FEFF,0%,1,4 k);tdc(#FF65A0,+63%,1,1 k);tdc(#65C5FF,+1%,4,8 k);tdc(#65FEFF,0%,2,3 k);tdc(#656AFF,+3%,1,3 k);tdc(#4CFE93,-5%,3,5 k);tdc(#658CFF,+2%,1,6 k);tdc(#4CFE93,-2%,2,5 k);tdc(#65C5FF,+1%,1,3 k);tdc(#7965FF,+4%,1,0 k);tdc(#65FEFF,0%,8,2 k);tdc(#7965FF,+4%,1,1 k);tdc(#4CFE93,-1%,1,2 k);tdc(#65FEFF,0%,1,8 k);tdc(#65C5FF,+1%,2,0 k);tdc(#65FEFF,0%,1,6 k);tdc(#65C5FF,+1%,1,9 k);tdc(#65C5FF,+1%,5,4 k);tdc(#FF65F7,+22%,1,3 k);tdc(#658CFF,+2%,1,4 k);tdc(#65C5FF,+1%,2,6 k);tdc(#65C5FF,+1%,3,1 k);tdc(#656AFF,+3%,2,2 k);tdc(#65C5FF,+1%,3,0 k);tdc(#65FEFF,0%,2,7 k);tdc(#4CFE93,-5%,1,1 k);tdc(#656AFF,+3%,1,2 k);tdc(#65FEFF,-0%,1,3 k);tdc(#65FEFF,0%,3,7 k);tdc(#65FEFF,0%,2,3 k);tdc(#65FEFF,0%,1,4 k);tdc(#658CFF,+2%,9,3 M); tdc(#65C5FF,+1%,7,5 M);tdc(#658CFF,+2%,1,6 M);tdc(#FF6565,+152%,2,8 k);tdc(#FF65F7,+22%,8,8 k);tdc(#4CFE93,-98%,1,6 k);tdc(#7965FF,+4%,4,7 k);tdc(#65FEFF,-0%,1,1 k);tdc(#656AFF,+3%,6,0 k);tdc(#7965FF,+4%,2,3 k);tdc(#4CFE93,-18%,2,1 k);tdc(#656AFF,+3%,6,1 k);tdc(#656AFF,+3%,7,4 k);tdc(#4CFE93,-46%,1,9 k);tdc(#658CFF,+2%,9,0 k);tdc(#656AFF,+3%,4,7 k);tdc(#656AFF,+3%,1,6 k);tdc(#658CFF,+2%,3,4 k);tdc(#7965FF,+4%,2,8 k);tdc(#656AFF,+3%,6,1 k);tdc(#658CFF,+2%,5,1 k);tdc(#7965FF,+4%,5,8 k);tdc(#A765FF,+7%,5,6 k);tdc(#65C5FF,+1%,2,0 k);tdc(#65FEFF,0%,2,1 k);tdc(#65C5FF,+1%,6,2 k);tdc(#65C5FF,+1%,1,0 k);tdc(#65C5FF,+1%,1,7 k);tdc(#BC65FF,+9%,2,6 k);tdc(#656AFF,+3%,5,3 k);tdc(#65FEFF,-0%,1,5 k);tdc(#65FEFF,0%,1,2 k);tdc(#65C5FF,+1%,4,3 k);tdc(#65C5FF,+1%,8,6 k);tdc(#65FEFF,0%,1,9 k);tdc(#8B65FF,+5%,6,1 k);tdc(#8B65FF,+5%,3,2 k);tdc(#656AFF,+3%,2,9 k);tdc(#65C5FF,+1%,1,7 k);tdc(#65C5FF,+1%,9,9 k);tdc(#65FEFF,0%,1,7 k);tdc(#65C5FF,+1%,2,8 k);tdc(#7965FF,+4%,4,8 k);tdc(#65FEFF,-0%,1,0 k);tdc(#65FEFF,0%,3,7 k);tdc(#65C5FF,+1%,2,6 k);tdc(#FA65FF,+19%,2,5 k);tdc(#65C5FF,+1%,4,3 k);tdc(#8B65FF,+5%,1,5 k);tdc(#65C5FF,+1%,1,8 k);tdc(#65FEFF,0%,1,4 k);tdc(#9A65FF,+6%,2,5 k);tdc(#658CFF,+2%,3,8 k);tdc(#DA65FF,+13%,1,5 k);tdc(#658CFF,+2%,6,1 k);tdc(#BC65FF,+9%,1,0 k);tdc(#65C5FF,+1%,2,0 k);tdc(#65C5FF,+1%,1,2 k);tdc(#65FEFF,0%,9,2 k);tdc(#658CFF,+2%,1,0 k);tdc(#65FEFF,0%,1,4 k);tdc(#65FEFF,0%,1,1 k);tdc(#658CFF,+2%,1,5 k);tdc(#7965FF,+4%,1,2 k);tdc(#D465FF,+12%,1,0 k);tdc(#65C5FF,+1%,1,2 k);tdc(#65FEFF,0%,2,0 k);tdc(#65FEFF,0%,4,8 k);tdc(#65C5FF,+1%,1,1 k);tdc(#4CFE93,-10%,2,2 k);tdc(#656AFF,+3%,2,8 k);tdc(#658CFF,+2%,1,5 k);tdc(#65FEFF,-0%,2,3 k);tdc(#65FEFF,-0%,2,5 k);tdc(#65FEFF,0%,1,3 k);tdc(#65FEFF,0%,3,5 k);tdc(#65FEFF,0%,2,2 k);tdc(#658CFF,+2%,1,0 k);tdc(#65C5FF,+1%,7,5 M); tdc(#656AFF,+3%,5,6 M);tdc(#658CFF,+2%,1,3 M);tdc(#9A65FF,+6%,4,2 k);tdc(#8B65FF,+5%,1,6 k);tdc(#658CFF,+2%,8,7 k);tdc(#65C5FF,+1%,6,3 k);tdc(#656AFF,+3%,1,6 k);tdc(#A765FF,+7%,4,0 k);tdc(#656AFF,+3%,4,4 k);tdc(#656AFF,+3%,5,0 k);tdc(#656AFF,+3%,6,6 k);tdc(#656AFF,+3%,3,7 k);tdc(#9A65FF,+6%,8,8 k);tdc(#656AFF,+3%,7,1 k);tdc(#E065FF,+14%,1,3 k);tdc(#656AFF,+3%,2,7 k);tdc(#F065FF,+17%,1,6 k);tdc(#9A65FF,+6%,3,5 k);tdc(#9A65FF,+6%,1,8 k);tdc(#7965FF,+4%,3,8 k);tdc(#A765FF,+7%,2,5 k);tdc(#656AFF,+3%,1,5 k);tdc(#658CFF,+2%,2,1 k);tdc(#658CFF,+2%,4,3 k);tdc(#656AFF,+3%,8,9 k);tdc(#7965FF,+4%,8,0 k);tdc(#8B65FF,+5%,7,3 k);tdc(#658CFF,+2%,1,6 k);tdc(#656AFF,+3%,4,1 k);tdc(#656AFF,+3%,1,9 k);tdc(#658CFF,+2%,3,2 k);tdc(#FE65FF,+20%,5,4 k);tdc(#7965FF,+4%,3,6 k);tdc(#7965FF,+4%,1,7 k);tdc(#65C5FF,+1%,1,9 k);tdc(#656AFF,+3%,1,5 k);tdc(#65C5FF,+1%,9,2 k);tdc(#65C5FF,+1%,1,5 k);tdc(#65C5FF,+1%,2,8 k);tdc(#8B65FF,+5%,2,8 k);tdc(#B265FF,+8%,2,7 k);tdc(#DA65FF,+13%,1,4 k);tdc(#8B65FF,+5%,3,3 k);tdc(#FF65F4,+23%,1,1 k);tdc(#658CFF,+2%,1,3 k);tdc(#65FEFF,0%,1,4 k);tdc(#658CFF,+2%,1,9 k);tdc(#65FEFF,-0%,1,0 k);tdc(#C465FF,+10%,2,4 k);tdc(#656AFF,+3%,3,1 k);tdc(#656AFF,+3%,2,0 k);tdc(#65FEFF,0%,9,0 k);tdc(#65FEFF,0%,1,3 k);tdc(#65C5FF,+1%,1,1 k);tdc(#656AFF,+3%,1,8 k);tdc(#7965FF,+4%,3,9 k);tdc(#8B65FF,+5%,2,7 k);tdc(#656AFF,+3%,2,4 k);tdc(#CC65FF,+11%,2,0 k);tdc(#65C5FF,+1%,2,2 k);tdc(#65FEFF,0%,2,1 k);tdc(#656AFF,+3%,5,6 M); tdc(#8B65FF,+5%,3,3 M);tdc(#B265FF,+8%,9,1 k);tdc(#7965FF,+4%,5,7 k);tdc(#C465FF,+10%,2,5 k);tdc(#8B65FF,+5%,5,2 k);tdc(#C465FF,+10%,4,8 k);tdc(#B265FF,+8%,5,6 k);tdc(#656AFF,+3%,8,7 k);tdc(#CC65FF,+11%,5,1 k);tdc(#FF65F4,+23%,1,6 k);tdc(#4CFE93,-1%,1,6 k);tdc(#CC65FF,+11%,2,6 k);tdc(#7965FF,+4%,3,0 k);tdc(#C465FF,+10%,5,8 k);tdc(#9A65FF,+6%,3,2 k);tdc(#FF65FB,+21%,1,9 k);tdc(#8B65FF,+5%,4,9 k);tdc(#C465FF,+10%,3,7 k);tdc(#CC65FF,+11%,2,3 k);tdc(#E065FF,+14%,1,2 k);tdc(#E665FF,+15%,1,5 k);tdc(#C465FF,+10%,4,6 k);tdc(#65C5FF,+1%,1,9 k);tdc(#4CFE93,-4%,1,9 k);tdc(#BC65FF,+9%,1,6 k);tdc(#FA65FF,+19%,2,2 k);tdc(#656AFF,+3%,4,1 k);tdc(#BC65FF,+9%,3,4 k);tdc(#E065FF,+14%,2,9 k);tdc(#8B65FF,+5%,1,2 k);tdc(#A765FF,+7%,9,9 k);tdc(#CC65FF,+11%,2,0 k);tdc(#9A65FF,+6%,5,5 k);tdc(#B265FF,+8%,2,0 k);tdc(#EB65FF,+16%,1,6 k);tdc(#658CFF,+2%,1,6 k);tdc(#E665FF,+15%,1,1 k);tdc(#65C5FF,+1%,8,2 k);tdc(#CC65FF,+11%,1,2 k);tdc(#658CFF,+2%,2,0 k);tdc(#BC65FF,+9%,1,4 k);tdc(#A765FF,+7%,2,0 k);tdc(#BC65FF,+9%,2,1 k);tdc(#FF657B,+99%,1,3 k);tdc(#65FEFF,-0%,1,4 k);tdc(#658CFF,+2%,1,4 k);tdc(#8B65FF,+5%,1,3 k);tdc(#A765FF,+7%,1,8 k);tdc(#9A65FF,+6%,1,4 k);tdc(#65FEFF,0%,8,7 k);tdc(#FF65AD,+54%,1,3 k);tdc(#A765FF,+7%,1,6 k);tdc(#656AFF,+3%,1,8 k);tdc(#65FEFF,-0%,1,7 k);tdc(#656AFF,+3%,1,9 k);tdc(#8B65FF,+5%,3,3 M); tdc(#BC65FF,+9%,1,3 M);tdc(#FF65F4,+23%,4,6 k);tdc(#D465FF,+12%,4,9 k);tdc(#FF65E6,+27%,1,1 k);tdc(#E665FF,+15%,8,0 k);tdc(#9A65FF,+6%,2,4 k);tdc(#9A65FF,+6%,6,2 k);tdc(#FF6575,+106%,5,2 k);tdc(#CC65FF,+11%,4,0 k);tdc(#FE65FF,+20%,5,2 k);tdc(#FF65E9,+26%,4,2 k);tdc(#F565FF,+18%,3,5 k);tdc(#D465FF,+12%,4,9 k);tdc(#CC65FF,+11%,6,2 k);tdc(#658CFF,+2%,4,6 k);tdc(#B265FF,+8%,1,2 k);tdc(#E665FF,+15%,5,9 k);tdc(#9A65FF,+6%,4,5 k);tdc(#FF65F0,+24%,6,1 k);tdc(#FF65FB,+21%,1,8 k);tdc(#CC65FF,+11%,7,1 k);tdc(#CC65FF,+11%,3,4 k);tdc(#C465FF,+10%,2,5 k);tdc(#FA65FF,+19%,1,0 k);tdc(#CC65FF,+11%,8,8 k);tdc(#C465FF,+10%,1,1 k);tdc(#FF65E0,+29%,1,7 k);tdc(#A765FF,+7%,4,7 k);tdc(#EB65FF,+16%,1,6 k);tdc(#8B65FF,+5%,1,1 k);tdc(#C465FF,+10%,1,1 k);tdc(#7965FF,+4%,1,3 k);tdc(#EB65FF,+16%,1,7 k);tdc(#DA65FF,+13%,1,5 k);tdc(#DA65FF,+13%,2,5 k);tdc(#DA65FF,+13%,6,3 k);tdc(#F565FF,+18%,1,1 k);tdc(#BC65FF,+9%,1,3 M);tdc(#FF65F0,+24%,2,3 k);tdc(#E065FF,+14%,6,7 k);tdc(#DA65FF,+13%,5,0 k);tdc(#FF659E,+65%,1,5 k);tdc(#FE65FF,+20%,1,3 k);tdc(#CC65FF,+11%,1,4 k);tdc(#FF65F7,+22%,2,7 k);tdc(#FE65FF,+20%,3,8 k);tdc(#FF65BA,+46%,1,5 k);tdc(#CC65FF,+11%,3,6 k);tdc(#9A65FF,+6%,1,4 k);tdc(#8B65FF,+5%,3,9 k);tdc(#7965FF,+4%,4,3 k);tdc(#FF65C4,+41%,1,5 k);tdc(#656AFF,+3%,2,5 k);tdc(#B265FF,+8%,2,9 k);tdc(#8B65FF,+5%,1,4 k);tdc(#9A65FF,+6%,2,4 k);tdc(#E665FF,+15%,7,5 k);tdc(#FF65CF,+36%,1,1 k);tdc(#FF65F4,+23%,3,2 k);tdc(#FF65C0,+43%,2,8 k);tdc(#E065FF,+14%,3,2 k);tdc(#FF65FB,+21%,4,2 k);tdc(#9A65FF,+6%,2,4 k);tdc(#FF65DB,+31%,1,2 k);tdc(#658CFF,+2%,1,1 k); tdc(#E665FF,+15%,7,6 k);tdc(#CC65FF,+11%,4,8 k);tdc(#E665FF,+15%,7,6 k);
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278  
 
   
   
 
12. 2014             130 k12 k      29 k                                                       16 k                                                                                                                                                                                                   
12. 2013  790 k607 k913 k431 k712 k63 k720 k279 k160 k158 k137 k110 k279 k264 k306 k212 k131 k26 k92 k25 k149 k151 k122 k13 k431 k793 k147 k128 k86 k58 k111 k98 k50 k91 k46 k37 k103 k106 k44 k68 k28 k26 k15 k165 k18 k35 k40 k26 k13 k41 k54 k14 k26 k39 k15 k79 k25 k15 k13 k31 k28 k13 k13 k391 k21 k15 k54 k13 k27 k32 k14 k32918 k75 k14 k45 k65818 k17124584578522912 k365515112252857514 6151919811306706891869837845737936883882410890359577595578216519111 k74752913134096105793598537027446514383437850267274675784634237377357178552935837801194671328715228837126132095653822111417157152215364519118225132252112375313190888
12. 2012  675 k540 k809 k368 k626 k50 k676 k250 k151 k130 k118 k80 k232 k248 k256 k191 k113 k19 k77 k18 k131 k136 k108 k10 k428 k751 k138 k122 k78 k51 k101 k83 k47 k85 k41 k34 k99 k57 k40 k55 k25 k15 k13 k150 k15 k30 k30 k22 k36 k45 k13 k22 k29 k12 k58 k22 k14 k12 k31 k23 k11 k391 k18 k12 k15 k50 k10 k21 k27 k14825516 k75 k13 k41 k18940718 k12523079770063613910 k3554217224282250115256220051210862059216793471236322359798572644232855783046746161149718767531119293848998267158090025629710602381271834223625864776560520336935015587368190552752874541330015324431117112025523822107369137112203984506103176127248 10872011984888
12. 2011  572 k468 k942 k926 k723 k289 k541 k38 k620 k195 k79 k96 k94 k61 k199 k233 k186 k165 k95 k20 k62 k12 k112 k119 k89 k15 k418 k715 k118 k106 k66 k40 k88 k66 k44 k75 k34 k22 k85 k50 k35 k44 k24 k11 k11 k136 k12 k24 k26 k49219 k26 k37 k10 k16 k19 k11 k44 k19 k12 k10 k27 k21 k42 k17 k11 k14 k41 k81817 k24 k6120914 k74 k11 k33 k19936451618 k113851253739544552924368429396925282822468875218084481045616191719021441951853436585426664468428337161016968732139916985002877193821408938514827431858964530236125147923970261722129695796955572013413271335456599850271973436212551692243910431814602512883361370622038044917614379210292689102631188
12. 2010  456 k407 k811 k769 k611 k245 k476 k24 k578 k162 k72 k76 k74 k45 k169 k215 k114 k140 k78 k54 k94 k109 k75 k17 k44 k427 k102 k83 k58 k32 k75 k58 k20 k66 k27 k74 k43 k31 k32 k18 k117 k10 k18 k23 k15 k21 k27 k12 k12 k32 k16 k11 k22 k19 k24 k15 k35711 k13 k36 k21780212 k18 k5975118313 k96274 k11 k22515736114918 k95137134719684311137537884211132848186835058672688215328915552746530141410655451518097413518338329462984264722453562872439776569395905174131906837421417770923354669837464726527492158308586568994139159203471316775181983162619447764035480655610623963642411552096887517143315966928213582222385446451108628218566210061488
12. 2009337 k321 k694 k601 k471 k200 k377 k13 k554 k131 k81 k56 k52 k32 k144 k198 k54 k121 k64 k51 k45 k77 k96 k58 k26 k38 k188 k80 k72 k52 k25 k61 k47 k10 k56 k20 k55 k35 k27 k22 k100 k12 k20 k12 k16 k21 k22 k16 k15 k19 k25115 k27 k26260810 k11 k2942811811 k33474 k74412364117517 k8232095178353593489584672643828527849663527238583609708476382315639246511232674916483210147241335414321141280430430441496373052890280402728129276561151582143915690316311259415917047694246939724964799933393318373912420426425114647226228224447335358294552051275438921623418019423431524241521143194142342143331230427139771766356153888
12. 2008860 k226 k262 k573 k452 k354 k154 k277 k487 k100 k168 k37 k34 k22 k114 k164 k99 k52 k55 k33 k59 k73 k45 k70 k24 k127 k61 k53 k40 k19 k44 k36 k47 k12 k46 k26 k22 k16 k81 k16 k12 k14 k15 k13 k12 k62312 k18119 k18 k313423140842917074 k547599234475348284522399217 k656166311834225263110864044038855410826222747082613832314693989365904721664046618239622322817925234278727129039939235488817784825047812936144710181211265211225252183711276193121226642740205661497470637545537827396718820822138342180314824445275327294091595334910123646614262251434873679321371883622631832827274552247611646175916288
12. 2007622 k124 k195 k430 k309 k254 k113 k180 k86 k413 k69 k118 k20 k18 k12 k71 k140 k73 k35 k38 k22 k65 k43 k47 k31 k44 k12 k67 k44 k38 k28 k11 k31 k22 k35 k48138 k19 k18 k11 k65 k11 k50310 k69693910415 k12 k289764491415543709772 k9324741798158238551922014010 k557144819119143931236926235513311220261491014936153129163151944394329713484657816054318782292021975121752131995723061352986354598531715185712756346395118627911178986414147146104415858620994538844914354638038218374545713315025829754710021028266320121852544132103223279988842115517651017162101491212852337237298615205914188
12. 2006971 k425 k57 k113 k251 k168 k119 k74 k103 k55 k145 k37 k70 k12 k31 k91 k46 k23 k22 k11 k36 k19 k18 k11 k24 k37 k18 k19 k13 k21 k12 k54021 k10518 k12 k72032 k13 k25536151854719467267389614673983354243425934471219154 933540111163433222706523902121438587777912624197144139954172537516323253147396188893710641723471014234592001676819311312305143319148157971340826230718538222514 143913518316183234212229439625264537932293151473142141159033255624716215258712398441712761422328121145853718155127291413388
12. 2005444 k208 k14 k54 k85 k55 k29 k28 k38 k13 k73 k13 k34 k25 k22 k14 k10 k50411 k222222331254922788109356149095651505311381192335383639931327902626473252345142 99722472728456770433400652958415732092265294387024 171833108524891147613303135126154264421023110312129731413889587535752291843761731814106621864 149149882261112716113546171188
12. 2004 386 k145 k69 k22 k19 k21 k14 k21 k91911 k482122629126658429380277018062455724493015667819738924448583624111098315362272019919471173361498121316046156 23031484847222235672737562101711239710427 41231 78221483341131386 k
12. 2003 57 k28 k20714238010971762125573287144316914692614922 83943311918222914521157 k
12. 20027032257674751961941018 855
 
3. 2015
2. 2015
1. 2015
12. 2014
11. 2014
10. 2014
9. 2014
8. 2014
7. 2014
6. 2014
5. 2014
4. 2014
3. 2014
2. 2014
1. 2014
12. 2013
11. 2013
10. 2013
9. 2013
8. 2013
7. 2013
6. 2013
5. 2013
4. 2013
3. 2013
2. 2013
1. 2013
12. 2012
11. 2012
10. 2012
9. 2012
8. 2012
7. 2012
6. 2012
5. 2012
4. 2012
3. 2012
2. 2012
1. 2012
12. 2011
11. 2011
10. 2011
9. 2011
8. 2011
7. 2011
6. 2011
5. 2011
4. 2011
3. 2011
2. 2011
1. 2011
12. 2010
11. 2010
10. 2010
9. 2010
8. 2010
7. 2010
6. 2010
5. 2010
4. 2010
3. 2010
2. 2010
1. 2010
12. 2009
11. 2009
10. 2009
9. 2009
8. 2009
7. 2009
6. 2009
5. 2009
4. 2009
3. 2009
2. 2009
1. 2009
12. 2008
11. 2008
10. 2008
9. 2008
8. 2008
7. 2008
6. 2008
5. 2008
4. 2008
3. 2008
2. 2008
1. 2008
12. 2007
11. 2007
10. 2007
9. 2007
8. 2007
7. 2007
6. 2007
5. 2007
4. 2007
3. 2007
2. 2007
1. 2007
12. 2006
11. 2006
10. 2006
9. 2006
8. 2006
7. 2006
6. 2006
5. 2006
4. 2006
3. 2006
2. 2006
1. 2006
12. 2005
11. 2005
10. 2005
9. 2005
8. 2005
7. 2005
6. 2005
5. 2005
4. 2005
3. 2005
2. 2005
1. 2005
12. 2004
11. 2004
10. 2004
9. 2004
8. 2004
7. 2004
6. 2004
5. 2004
4. 2004
3. 2004
2. 2004
1. 2004
12. 2003
11. 2003
10. 2003
9. 2003
8. 2003
7. 2003
6. 2003
5. 2003
4. 2003
3. 2003
2. 2003
1. 2003
12. 2002
11. 2002
10. 2002
9. 2002
8. 2002
7. 2002
6. 2002