סטטיסטיקות ויקיפדיה

Show Firefox: Ctrl+ Ctrl- מרחק מתצוגה           
ויקיפדים פעילים מאד ויקיפדים שתרמו 100 פעמים או יותר בחודש זה

 
Jan 31, 2019: This is the final release of Wikistats-1 dump-based reports. Part of these data are available in the first release of Wikistats 2. Read more here

 
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278  
 
   
   
 
דצמ 2018 347789350439178156239938424220822898100111112136110861881616268486335313930217236581225163226161791319185373172137146287151117381215248711228485161425456355 2135632211231 218113 113371 31111214 11 11142 1 8 112 2 111 12 2 11 1 1 1 1 1 1 1 2 21 11 2 1 3 1 1
דצמ 2017 10361344589555439476856937936024622519591111115116101110891731476160506935424128218645471719202722161661418199353221831199271510101344121115146152334832535263633559521264445224  13411332111111 3 1111211   1 1111   15 112     11  1 11  1  121  21 1  2    11 1   1 2   1     1   1  11 1                1            1               2               1    1       10361
דצמ 2016 1028933888915713957385513673102482032141041211031178711680168154464629663975533716924831171416261816209161118826283173016828101110102871725612142 2263495516364143 631162426516   2111211111624  4   111 11 21  141    4 1221  1 111 11 2  1  161   1 1  1         1 11 2  1                1    1   1            4      1                               21        1  10289
דצמ 2015 1025033309745593777435523782942361902161061201021296411494165127485239794176392816102425117162230161616821121210293521827221223215885851517313101123522458342845644426136121112 1 31313123 2212 4 1   1   2312 25231 14 41       1  33 2 121 2 2   1      1  12   1       1             1 1 1               2          1         1      1      1      1 2            10250
דצמ 2014 959131059165033197745033502832251772119311294103711009516011745373164425938301588414317141327121714112010191127453241118922678948591661217 114623424 61972442634323214141 12110 12221213112 121 12   1 1113 1 1 5 11  1    1   4 3 1       2 1 1                    1                       2    2         2      2          1   1               1           9591
דצמ 2013 96023161992522315749451359293229168247821189710366107851181204842325935483639127435421428222891612713131413212832013335227589577171451320 1238225441816752422223 6 2122  11 64 222 131 43 1111 3 11123 13  11 6 2     1  12    2 11 1  2   11       1     1 1  2  1   1         1       1      1       1 3                                             9602
דצמ 2012 10418325310456913418165514322852662102559711490868411393134115394437744564504613975044262423256191491019201319226237184266569675229213911 44423328925533583242 211238 123141  22 362 1211111 5 2 122 111  1 7  21 11  21  1       3  22 1   11    1 2     11    2   2  1  11  1       1             1                                              10418
דצמ 2011 10547344910796343337645664642342912172419811566104781069712713045453479516646362083514624191730122515132115175181042014245311116101672172175  15521821491726344632353  11  114 42511315511133 211 5 1 129 12 1 1 9 221 1   2111 11  1  2 2      3 11  2        1   2           1  1 1   1                                 1                  1       10547
דצמ 2010 103113466106164936575451943922229424121794123601035411210611611246582884464336411310242441915213062019 17111862694274182204349 9416821321115321912 7 4162434622631 12    3134 112 2511      4 111223  221  1 10 312   11 12  1 111   1      1     2 1   11   11    11231      21  2  1  2        12         1   1    1   1        1 11   1  10311
דצמ 2009 104963685109860940270246643620930820323888141589846125111741094039368645613039129541382521382192712 1815194954279107239889 101015751541 210841421 698252622413 32132   13  11 161312 32 3     2132   3   2 9 2 1 1  1132 1  13  2    11 12     1    22    2    11   1   11  11      1          1      1       1           10496
דצמ 2008 1053639361093444405690494442203304222257891586468491381226011524363811036753246107746403020362342715 22131329152736522665101114113413102  974 7 2 825 4431 4   21 211  341 21  311 223  2       45  325 13 71 1 11   13  1  1 213       1    2 2   12  21       1          1  1                      1           10536
דצמ 2007 10451413899928954368952744021729720326477159486236127130489830353287495932501267513920182816520622222131526193811286375314101435128 13106 752 63613431 4   122 2 55323  2 3 14 112      32 1 112   4111  1 122 34 1 111 1 1       1   1    1     1121       1                            10451
דצמ 2006 1031346571048226464651362368182305186254681423441167713624127332133101356320378492926211327205198 19121222 3276813175637 1666 68412611814 2 1136 3131 32233122444 2   4 216311111241 21 1  2 11  1 31116 1 1 1 11   1 1 2  1  2 1 1 1     1           1  10313
דצמ 2005 622429288018022240916914913516586199401022624123683117191415602026113033514191861714 143144211 111 310102 32101 43113113 2  719 222 2313 321122112223  13 12  1   111       6224
דצמ 2004 230493944123126147514843633581125936211292346111443111 81456337241022 15 171 332131115 131111 21  12 3  1 2304
דצמ 2003 63227893159452011720 3519 1413132111511 212 611 1 2 11632
דצמ 2002 15191161111 9910 314151
דצמ 2001 3432 134
 
דצמ 2018
נוב 2018
אוק 2018
ספט 2018
אוג 2018
יולי 2018
יוני 2018
מאי 2018
אפר 2018
מרץ 2018
פבר 2018
ינו 2018
דצמ 2017
נוב 2017
אוק 2017
ספט 2017
אוג 2017
יולי 2017
יוני 2017
מאי 2017
אפר 2017
מרץ 2017
פבר 2017
ינו 2017
דצמ 2016
נוב 2016
אוק 2016
ספט 2016
אוג 2016
יולי 2016
יוני 2016
מאי 2016
אפר 2016
מרץ 2016
פבר 2016
ינו 2016
דצמ 2015
נוב 2015
אוק 2015
ספט 2015
אוג 2015
יולי 2015
יוני 2015
מאי 2015
אפר 2015
מרץ 2015
פבר 2015
ינו 2015
דצמ 2014
נוב 2014
אוק 2014
ספט 2014
אוג 2014
יולי 2014
יוני 2014
מאי 2014
אפר 2014
מרץ 2014
פבר 2014
ינו 2014
דצמ 2013
נוב 2013
אוק 2013
ספט 2013
אוג 2013
יולי 2013
יוני 2013
מאי 2013
אפר 2013
מרץ 2013
פבר 2013
ינו 2013
דצמ 2012
נוב 2012
אוק 2012
ספט 2012
אוג 2012
יולי 2012
יוני 2012
מאי 2012
אפר 2012
מרץ 2012
פבר 2012
ינו 2012
דצמ 2011
נוב 2011
אוק 2011
ספט 2011
אוג 2011
יולי 2011
יוני 2011
מאי 2011
אפר 2011
מרץ 2011
פבר 2011
ינו 2011
דצמ 2010
נוב 2010
אוק 2010
ספט 2010
אוג 2010
יולי 2010
יוני 2010
מאי 2010
אפר 2010
מרץ 2010
פבר 2010
ינו 2010
דצמ 2009
נוב 2009
אוק 2009
ספט 2009
אוג 2009
יולי 2009
יוני 2009
מאי 2009
אפר 2009
מרץ 2009
פבר 2009
ינו 2009
דצמ 2008
נוב 2008
אוק 2008
ספט 2008
אוג 2008
יולי 2008
יוני 2008
מאי 2008
אפר 2008
מרץ 2008
פבר 2008
ינו 2008
דצמ 2007
נוב 2007
אוק 2007
ספט 2007
אוג 2007
יולי 2007
יוני 2007
מאי 2007
אפר 2007
מרץ 2007
פבר 2007
ינו 2007
דצמ 2006
נוב 2006
אוק 2006
ספט 2006
אוג 2006
יולי 2006
יוני 2006
מאי 2006
אפר 2006
מרץ 2006
פבר 2006
ינו 2006
דצמ 2005
נוב 2005
אוק 2005
ספט 2005
אוג 2005
יולי 2005
יוני 2005
מאי 2005
אפר 2005
מרץ 2005
פבר 2005
ינו 2005
דצמ 2004
נוב 2004
אוק 2004
ספט 2004
אוג 2004
יולי 2004
יוני 2004
מאי 2004
אפר 2004
מרץ 2004
פבר 2004
ינו 2004
דצמ 2003
נוב 2003
אוק 2003
ספט 2003
אוג 2003
יולי 2003
יוני 2003
מאי 2003
אפר 2003
מרץ 2003
פבר 2003
ינו 2003
דצמ 2002
נוב 2002
אוק 2002
ספט 2002
אוג 2002
יולי 2002
יוני 2002
מאי 2002
אפר 2002
מרץ 2002
פבר 2002
ינו 2002
דצמ 2001
נוב 2001
אוק 2001
ספט 2001
אוג 2001
יולי 2001
יוני 2001
מאי 2001
אפר 2001
מרץ 2001
פבר 2001
 

Wikipedias are ordered by hourly page views in recent days

Speakers: Number of speakers of a language is the estimated total of primary and secondary speakers, is in many cases a very rough estimation (based on the page on the English Wikipedia about that language)
Regions are parts of the world where the language is spoken in substantial amounts (compared to total number of speakers). Regions where a language gained presence only by a recent diaspora are generally not included.
Region codes: AF:Africa, AS:Asia, EU:Europe, NA:North America, OC:Oceania, SA:South America, W:World Wide, CL:Constructed Language

נוצר ביום שישי 1 בפברואר 2019 07:45 (final run) מקבצי העתק SQL של מסד הנתונים מיום שני 31 בדצמבר 2018

המחבר:Erik Zachte (2002-Jan 2019) (אתר)
דואר אלקטרוני:erikzachte@### (no spam: ### = infodisiac.com)
Documentation / Scripts / CSV files: About WikiStats

You can download the English version of these reports here (also download common_files.zip)
You can download aggregated data here

All data and images on this page are in the public domain.