סטטיסטיקות ויקיפדיה

Show Firefox: Ctrl+ Ctrl- מרחק מתצוגה           
ויקיפדים חדשים גידול במספר הויקיפדים שערכו לפחות 10 פעמים מאז הגיעו

 
Jan 31, 2019: This is the final release of Wikistats-1 dump-based reports. Part of these data are available in the first release of Wikistats 2. Read more here

 
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278  
 
   
   
 
דצמ 2018 1188449204534566967046832843331362641266990193144296604415112811868844645335846421383188232528396122157202012446455833174914224111319366116542331412165422613131042 12311211252 1213371 1244 35114 16 26 1 5 2 111 1 221 1 2 111 1 2 1 1 11 1 1 111 1 11 1 1 1 1 2 2 1 11 3 1 1 1 11884
דצמ 2017 128715486553503762767699422403156301142819817314926568521931571026152423735432911112356122334147242087172218838444924142111672176518919336133 4788523103335 2262433353231391121711 123 21 32511 1  12 1211131 3    3 1111       1 11     41 1   11 1    1 2 1  1211     1 1  1  121111   1    1  12  1     11 1 1   132    1311  21  3  1          1 1 2   1        12871
דצמ 2016 13553591370253269467181041035211232314483103183156261827318815911383684238945047368550911715382730261714271416839375142729415141141843616263532851163126144 4531143 41 55115213  214102 2 2 343261341   1 11   2 3   1 4 53 21 1 1 2   1       3     21111  2   131   111             1     1      1 1 1 1   1    2     2 1            1  1    1    1    12 2 61        13553
דצמ 2015 132345570721445737717838371323160285179117821512151776553200149113686455441425037281043217123274022162917104125231126302127382815741115151710186835461214321411323412311 2354 2521 325262113431115    1 2 212 211123   222 1 1      1 1       11 1  1  1 113   211   1  11 1       1    1  1 1    11 1 1     1     1   11 11 1  1        1          1  1 1 1        11  13234
דצמ 2014 147406589761521681737984393394165300189113101206197206687222812213859915249159524918134398235313145252981735191311463839321131011854659810911322244213723831132333161335 112261 2322 322217 433424111 41 2    12 2   412 1   2    111    1 1 2 11    11       2 11      111    1 1  1 1   4    1 1    3   2 1   2     1      11 1 1               1      1 1          14740
דצמ 2013 1421462808755995887777963823731422421861251151491772461097217015574545275491204955171025560235646771522161248273912324010102624141151062354618148102513166  4517214212142712113112123  13312113141114 1221114 121122331  1 8      111113  1  181  111 1 131   1            12  1   1  1 11           2   1  1 1    11 1                 12                1                 14214
דצמ 2012 148436245904739713889870439358177313216154151167175205808118512810253641206211160627160633827683144112315153826207341851415149151344123111026102115 1191052363172 34 131136532 32 11  21 211 1 172  1 12     13  11 1   1 5 2122 1  2   1 1  2 12  32 12 21         1  1    1241  2 21  11 1 1 1111  1     1      1   1  1   1    1       1                               14843
דצמ 2011 15917707210157356168299474972841903372431431571502081889511516011497755810610310492592314472812542325414211717682695211313201216 141343192917267116113 553251272436576331652423  23 11 312 311 143 1 12213  16 211131   11  9 3 31   1  21 2    1   11     15 1   1  2  11  1      1  2   1    1 1          1 2   1            1 1  1  1   1      1                 2       15917
דצמ 2010 16034718811077897908058584842492204112361051651261681391121081289466764411786172637181616165406231120162792772018122213315101579133414 761785941228111358322622121435311 2311 123  1  1  5112    1      1 2       2 5   1     1 1       1    2   1 1  1 1  1       1   1      13            21 1  21 13 1   12          11          21                       1  1   16034
דצמ 2009 175948092123593472189494952030531241829112218116817912316813289955349681391101374580131695452433950242337114461721610662015117161151011265710129441611542 34132231314 1011123 121 1 112  1111 12522 2 2 1     5111 3     43   1     111 121 32      122    2 1 1112  1 1  1        1   2      1 11 1      11 111 1  1     2   1               1   1       1              17594
דצמ 2008 1824488361408674752969975515351338380278107218115144901861276796375450168851855470261284332346930257449 1218214647122710131745111425481561 114692312 8141412  1   21211 1 32313  23 123221211  1    21 2227    61 131  3   1 2 1   21    31  1     1   11 1 11  1    1 1    1 11   1   1111     2  1          1   1        11         1               1       18244
דצמ 2007 18824933716853968949419555343813614423051091719884651861614893374550154701465196111265130885341256561112615184632152313211415171827751361 264  42 112  322111 25 2 113 3 321 19212 11 1111 1    21    1 1  21 2   1 1 11     1      2 12    1   2 1111 11              1   2      1        11       12 1 2     1    1       1        21        1     18824
דצמ 2006 21435122801919308833902759488331427444422119195665353762274412545334119052155668210525127515736145295 3614102435292616136366 857 5971 611232 51421 1 2 12   8 144 2 11351   2 4 2 1 32  11    12 122    7   211 3  3  71     1 21 1 11 21   1 2    1   211   1   1  2   1 1    1   1     1            1  1                          21435
דצמ 2005 1224071411394140320658376255144210163235361212724124713212897151592315949334422515253421113211 14252  114 212104 15285493  171242 1424  16  2  1   21  12111  4 1  1      3    11 22   4 12    11  1 1  2    11  1          4 1 1  2   6 1            1     1              1 1 112240
דצמ 2004 3529156872327140227113615370649516455825391437 3287101115 121041187615  531    14 2352 1  2 13  441   1    2  1  1 13   1           3       1      4   1  1      1            31              1                   2            3529
דצמ 2003 90036817248253129112033121611147 21 1 143 56 63  521 1  1    91  13 1  61       1           1 3       1  1  1    1 11  1              900
דצמ 2002 19110326121532 318111   1131       1 22 2          1        1 191
דצמ 2001 85712 2 3 1   2   4 85
 
דצמ 2018
נוב 2018
אוק 2018
ספט 2018
אוג 2018
יולי 2018
יוני 2018
מאי 2018
אפר 2018
מרץ 2018
פבר 2018
ינו 2018
דצמ 2017
נוב 2017
אוק 2017
ספט 2017
אוג 2017
יולי 2017
יוני 2017
מאי 2017
אפר 2017
מרץ 2017
פבר 2017
ינו 2017
דצמ 2016
נוב 2016
אוק 2016
ספט 2016
אוג 2016
יולי 2016
יוני 2016
מאי 2016
אפר 2016
מרץ 2016
פבר 2016
ינו 2016
דצמ 2015
נוב 2015
אוק 2015
ספט 2015
אוג 2015
יולי 2015
יוני 2015
מאי 2015
אפר 2015
מרץ 2015
פבר 2015
ינו 2015
דצמ 2014
נוב 2014
אוק 2014
ספט 2014
אוג 2014
יולי 2014
יוני 2014
מאי 2014
אפר 2014
מרץ 2014
פבר 2014
ינו 2014
דצמ 2013
נוב 2013
אוק 2013
ספט 2013
אוג 2013
יולי 2013
יוני 2013
מאי 2013
אפר 2013
מרץ 2013
פבר 2013
ינו 2013
דצמ 2012
נוב 2012
אוק 2012
ספט 2012
אוג 2012
יולי 2012
יוני 2012
מאי 2012
אפר 2012
מרץ 2012
פבר 2012
ינו 2012
דצמ 2011
נוב 2011
אוק 2011
ספט 2011
אוג 2011
יולי 2011
יוני 2011
מאי 2011
אפר 2011
מרץ 2011
פבר 2011
ינו 2011
דצמ 2010
נוב 2010
אוק 2010
ספט 2010
אוג 2010
יולי 2010
יוני 2010
מאי 2010
אפר 2010
מרץ 2010
פבר 2010
ינו 2010
דצמ 2009
נוב 2009
אוק 2009
ספט 2009
אוג 2009
יולי 2009
יוני 2009
מאי 2009
אפר 2009
מרץ 2009
פבר 2009
ינו 2009
דצמ 2008
נוב 2008
אוק 2008
ספט 2008
אוג 2008
יולי 2008
יוני 2008
מאי 2008
אפר 2008
מרץ 2008
פבר 2008
ינו 2008
דצמ 2007
נוב 2007
אוק 2007
ספט 2007