Wikimedia Mail Stats: wikipedia‑gu

Last active 24231 months ago
All lists
Powerposters
Aliases

Clickable names are for powerposters: editors with at least 200 posts on all lists combined.

period '19
Mar
'19
Feb
'19
Jan
'18
Dec
'18
Nov
'18
Oct
'18
Sep
'18
Aug
'18
Jul
'18
Jun
'18
May
'18
Apr
'18
Mar
'18
Feb
'18
Jan
'17
Dec
'17
Nov
'17
Oct
'17
Sep
'17
Aug
'17
Jul
'17
Jun
'17
May
'17
Apr
'17
Mar
'17
Feb
'17
Jan
'16
Dec
'16
Nov
'16
Oct
'16
Sep
'16
Aug
'16
Jul
'16
May
'16
Apr
'16
Mar
'16
Feb
'16
Jan
'15
Dec
'15
Nov
'15
Oct
'15
Sep
'15
Aug
'15
Jun
'15
May
'15
Apr
'15
Mar
'15
Feb
'15
Jan
'14
Dec
'14
Nov
'14
Oct
'14
Sep
'14
Aug
'14
Jul
'14
Jun
'14
May
'14
Apr
'14
Mar
'14
Feb
'14
Jan
'13
Dec
'13
Nov
'13
Oct
'13
Sep
'13
Aug
'13
Jul
'13
Jun
'13
May
'13
Apr
'13
Mar
'13
Feb
'13
Jan
'12
Dec
'12
Nov
'12
Oct
'12
Sep
'12
Aug
'12
Jul
'12
Jun
'12
May
'12
Apr
'12
Mar
'12
Feb
'12
Jan
'11
Dec
'11
Sep
Total960
4

25

15

5

13

4

11

4

6

9

7

13

14

11

7

5

6

6

2

2

4

5

5

7

11

8

11

1

5

5

8

7

9

9

1

1

2

6

5

4

5

1

4

8

5

8

9

4

13

6

9

7

10

8

5

5

14

23

9

4

6

6

18

21

42

12

4

7

14

11

16

23

22

41

8

11

49

17

7

11

25

14

43

40

43

6

3
Dhaval S. Vyas2231982743112345642  1 211 414   1  2 1113 1 12111151 1211333221 1192  21146433932394178112 
sushant savla19836424 423222222253 1  443221323153   1 22 2 443 31624412233134446324334 41 24     571  
Kartik Mistry66    1  112      1        1   112 1  1121   1 11         231   3342 13  428  11  1  61  
Harsh Kothari32                                                                    1   218227          
Noopur Raval31                                                                       1    2546652    
Subhashish Panigrahi24            1               212 1      12 1   2 11  1 1  1      32             1       
Vishnu24                                             1111324132 2 1 11                         
Arnav Sonara19                                                               21     1111  11   1135  
Nitika Tandon18                                                        1211111311 113                 
Shiju Alex16                                                                                1 5433 
Tito Dutta16 42         21   1        1     111  2                                                 
Vyas, Dhaval 15                                                         2    11111   13    2     11   
Noopur14                                                                           261  112 1  
Krishna Chaitanya Velaga14        1216121                                                                        
Ashok Vaishnav12                                                                    1 2  11 32  2      
noopur12                                                                     2411112           
Jayanta Nath11 3    4          1                                1 1   1                              
Ashok Modhvadia10                                                                     122    1     3 1  
Anirudh Bhati10                                                                         1       1116  
Konarak Ratnakar10                                                               1       1    1    1132  
Maharshi Mehta9                                                                  1    1111 3   1      
sanjay pandya8                                                                       121  11  1   1  
Roopal Mehta8                                                                6           1       1  
Ravishankar Ayyakkannu8                  11 4   11                                                            
Ananya Mondal7            1          2       22                                                      
વિહંગ વ્યાસંગી7                                                        24     1                       
Yohann Thomas7                    2   111   1  1                                                     
Karthik Nadar7                                                                       2    13 1       
Vishnu T6                                             1                2111                     
Gujarati Wikipedia6                                                                1                 122  
yogesh kavishvar6                                                              231                      
Bakul Shah5                                                                5                      
CherianTinu Abraham5                                                                                  1 4  
Nilesh Bandhiya4                          2                                             1   1          
Pavanaja U B4                                                         2    2                        
samkit993 at gmail.com4                                                                       2 2             
Tinu Cherian (Wikimedia India)4                                                                    1              21  
Hisham3                                                                                  1 11 
no name3                                                                                      3
muzammil3                                                         3                             
Srikant Kedia3                                              1 1                                 1    
Maharahi Mehta3                                                                            3          
Dhaval Bhavsar3                                                                      1 11             
Tanveer3                                           3                                           
Vishnu t3                                                                   111                 
Rahmanuddin2                                               2                                       
Vyom Majmudar2                                                              1     1                  
Jigar Brahmbhatt2                                                                                2      
yogesh kavishwar2 1        1                                                                            
Prashant Salunke2                               2                                                       
Santhosh Thottingal2                                                                                   2   
Deep R. Ode2                                                                              1   1    
Dr.U.B. Pavanaja2                                         1 1                                           
Gregory Varnum2                        11                                                             
prakash korat2 1       1                                                                             
Rajesh Mashruwala2                                                                2                      
Satish K.Patel1                                                                        1              
Dhaval Vyas1                                                                                 1     
Arun Ramarathnam1            1                                                                          
Srikanth Ramakrishnan1                                           1                                           
Lane Rasberry1                                                        1                              
Daniel Bogre Udell1                             1                                                         
Manasa1               1                                                                       
Naveen Francis1           1                                                                           
शंतनू1                                                               1                       
dinesh akabari1                                                                            1          
nilesh bandhiya1                                                                                    1  
yogesh.kavishvar1                                     1                                                 
Wikimedia Movement Strategy1                        1                                                              
Anirudh S. Bhati1 1                                                                                     
Arjuna Rao Chavala1                                                                                1      
Sarah Stierch1                                                1                                      
From: Nick Wilson (Quiddity) 1   1                                                                                   
nagein patel1                                                                                   1   
Joe Sutherland1                       1                                                               
Aneeket Bhatt1                                 1                                                     
Wikipedia Club Pune1                                                                         1             
Sowmyan Tirumurti1                                                                1                      
Tanveer Hasan1            1                                                                          
Dr. Manavpreet Kaur1    1                                                                                  
From: "Nick Wilson (Quiddity)" 1                                                1                                      
Sanjay Pandya1                                                          1                            
Rajeeb Dutta1  1                                                                                    
Asaf Bartov1                 1                                                                     
Ashwin Baindur1                                                    1                                  
From: Whatamidoing (WMF)/Sherry Snyder 1                        1                                                              
patel usha1                                                                                    1  
Hiren Majithiya1                                                              1                        
Jitendrasinh Chauhan1                                                                            1          
Dr. U.B. Pavanaja1                         1                                                             

Please don't confuse number of posts of a person with relevance of that person's contributions. Less may be more in some cases.

Generated on Tue, Mar 26, 2019 13:15 (UTC)
Script version:0.3
Author:Erik Zachte (Web site)
Mail:erikzachte@###.com (<nospam> ### = infodisiac </nospam>)