Wikibok-statistik

Staplar       Zoom          
Översikt Uppgifter för de senaste mânaderna

 
  May 2016: The major overhaul of Wikistats reports has entered a new phase.  

  First phase focused on migrating the traffic analysis reports to our new infrastructure. Those are operational now.  
  The Analytics Team will now proceed to also migrate data collection and reporting about wiki content and contributors.  
  First results are expected later this year.  

  More info at this announcement
  You can see the first wireframes for Wikistats 2.0 and comment on the design here.
  

  
Medelvärde = genomsnittligt antal för de angivna mânaderna  |  Ökning = genomsnittlig mânatlig ökning för de angivna mânaderna (formel)   
Artiklar - Databas - Länkar - Dagligt användade    »
Wikiboks författare - Bidragslämnare
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70  
  alla sprâk spanska portugisiska italienska ungerska thai tagalog svenska kroatiska ukrainian hindi albanian tatar bulgarian georgiska icelandic galician malajiska nepali khmer basque sanskrit occitan telugu  
  engelska franska polska indonesiska kinesiska hebreiska persiska vietnamese grekiska koreanska danska norska litauiska tamil slovak bengali serbiska estniska esperanto chuvash belarusian urdu anglo-saxon min nan
    tyska japanska ryska holländska arabiska finska turkiska tjeckiska catalan azeri kazakh rumänska macedonian sinhala simple english bashkir armenian slovene malayalam interlingua marathi latin punjabi  alla sprâk
 Σendeesfrjaptplruitidnlhuzharthhefitlfatrsvvicshrelcaukkoazhidakksqnorottltmkbgtasikasksimpleisbnbaglsrhymsetslneeomlkmcviaeubemrsaurlaocangpatezh-min-nanΣ
 sep 2017   27071   14196    2181    1125    1588      334      565      412      460      745      121      924      105      301      138       70      307      290       29      295       92      140      123      115       30      544      194       63       82       48       15       70       16       22      199       51         9       44       15       45       48       23       26       45       53      233       36       28       17       57       10       15       16      116       11       61       25       15       15         7       17       11         7       12       17       12         6         5         8       12         4   27071
aug 201726938141052169112215863345644124567441209241042971386930728929294911391231152854419463824715701622199519441544482326455323334271757101516116116125151571711712171255812426938
jul 201726873140722158112115853325644124547411209241042951386830728829294911391231152854319463824615701622199519431544482325455323334251757101515116116124151571711712171255812426873
jun 201726822140542157112115813325634124547391209231032891366730628829293901391221142854219463814415701622199509431544482325455323333241757101515116116124141571711712171255811426822
maj 201726741140212153112015803325624114547361209201022841366530428629290901391201132754219362803915701622199509431544472325455323333241756101515116115923141571710712161255811426741
Ökning            1%1% 2%    1% 1% 3%   1%5%     1% 1% 1%1% 1%   2%4%    2%  1%2%2%      2%    2%  
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Artiklar - Databas - Länkar - Dagligt användade   «    »
Wikiboks författare - Nya wikiboks författare
 Σendeesfrjaptplruitidnlhuzharthhefitlfatrsvvicshrelcaukkoazhidakksqnorottltmkbgtasikasksimpleisbnbaglsrhymsetslneeomlkmcviaeubemrsaurlaocangpatezh-min-nanΣ
 sep 2017      133       91       12         3         2                   1                   4         1         1                   1         4                   1                   1                   1         1         1                             2                                                 1                                                                                                   1                                                                     2         1                                                                                                                                                                                             1                                              133
aug 2017653311112  23   2 1 1       1   1       1    1    2    1   1              65
jul 201751181 4 1  2 116211  11 11 1  12     1          11         1           1 51
jun 20178133411 11 3 315 222 3  211 1115          1        1     21    1  1      81
maj 201797503114 6123 111 111 2      1  121    1         1  11                    97
Medelvärde8545632 2 22 114 111 1  1 1    2                11                       85
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Artiklar - Databas - Länkar - Dagligt användade   «    »
Wikiboks författare - Aktiva wikiboks författare
 Σendeesfrjaptplruitidnlhuzharthhefitlfatrsvvicshrelcaukkoazhidakksqnorottltmkbgtasikasksimpleisbnbaglsrhymsetslneeomlkmcviaeubemrsaurlaocangpatezh-min-nanΣ
 sep 2017                201       57       10       20         8         7         7         5       16         3         5         3       17         2         5         5         4                   4         2         2         1         5         3         1         1                             3         2         1                                       1                   1                   1                                       1                             2         8                                                 3         2                   1                                                                                                             1                                                 
aug 2017 1024310161086916475153735 3111512111351     2    12  110 1  21  12              
jul 2017 95291316117648 63154551 42 23 2 14532   3111    2  39    11 2 2        1  3  
jun 2017 1022814165117518295121654 92 331 342941     1  2  1   6 11 1  312   1  1    1  
maj 20173721622729157217720110391455 9111211212652    1        1 5 11 1    2   2         372
Medelvärde751323715178117616274142554 6212411112541   1 1     1  18 1  21 1 2   1       1 75
Ökning 15%22% 8%                                                                   
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Artiklar - Databas - Länkar - Dagligt användade   «    »
Wikiboks författare - Mycket aktiva wikiboks författare
 Σendeesfrjaptplruitidnlhuzharthhefitlfatrsvvicshrelcaukkoazhidakksqnorottltmkbgtasikasksimpleisbnbaglsrhymsetslneeomlkmcviaeubemrsaurlaocangpatezh-min-nanΣ
 sep 2017                 22         4         2         4                             1         1         1                   1         2         1                             1         1                   1                                                                                                                                                                                                                                                                                       2                                                 1         1                                                                                                                                                                                   
aug 2017 15 141   5 321 11  1  1      11                2    11                  
jul 2017 101241 1 1 123 1 1 2  1    1  1                     11                  
jun 2017 84361 2 2 231 1 1 3   1   1111                2 1       1              
maj 201742102452 2 2 32  1   1        1 2                3    1    1   1         42
Medelvärde9132251 1 2 221 1 1 2          1                2    11                 9
Ökning                                                                        
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Wikiboks författare - Databas - Länkar - Dagligt användade   «    »
Artiklar - Antal artiklar (officiellt)
 Σendeesfrjaptplruitidnlhuzharthhefitlfatrsvvicshrelcaukkoazhidakksqnorottltmkbgtasikasksimpleisbnbaglsrhymsetslneeomlkmcviaeubemrsaurlaocangpatezh-min-nanΣ
 sep 2017   295 K    78 K    28 K    14 K    17 K    12 K    11 K   7.5 K   2.8 K   9.4 K   4.3 K   9.3 K    30 K   3.9 K   1.3 K   5.6 K   6.6 K   4.4 K      865   3.4 K   1.4 K   2.0 K   1.5 K   2.0 K   1.2 K      670   2.9 K      834   1.5 K   1.7 K      903   1.6 K      243   4.7 K   1.4 K      854      563      584   1.0 K      588   1.3 K   1.8 K      584      522      495   1.1 K      663   1.9 K   1.3 K   1.6 K      179      313      297      286      210      690      250      307      195      183      329      122      155      849      370      221      111      177      106      149       30   295 K
aug 2017292 K78 K28 K14 K17 K12 K11 K7.5 K2.8 K9.4 K4.3 K9.2 K29 K3.8 K1.3 K5.6 K6.5 K4.3 K8643.4 K1.4 K2.0 K1.4 K2.0 K1.2 K6682.9 K8321.5 K1.7 K8941.6 K2414.7 K1.4 K8535635841.0 K5811.3 K1.8 K5835224951.1 K6501.9 K1.3 K1.6 K17931328128620968725030619518332912215184937022111017710614830292 K
jul 2017291 K77 K28 K14 K17 K12 K11 K7.5 K2.8 K9.3 K4.2 K9.2 K28 K3.7 K1.3 K5.2 K6.5 K4.3 K8633.3 K1.4 K2.0 K1.4 K2.0 K1.2 K6632.9 K8261.4 K1.7 K8721.6 K2414.7 K1.4 K8535635831.0 K5811.3 K1.8 K5795224951.1 K6461.9 K1.3 K1.6 K17931321628520868724530619518332912215184936722111017710614830291 K
jun 2017289 K77 K28 K14 K17 K12 K11 K7.5 K2.8 K9.2 K4.2 K9.2 K28 K3.6 K1.3 K4.9 K6.5 K4.3 K8633.2 K1.4 K2.0 K1.4 K2.0 K1.2 K6592.9 K8131.4 K1.6 K8361.6 K2414.6 K1.4 K8475635831.0 K5811.3 K1.8 K5795214951.1 K6181.8 K1.3 K1.6 K17931221427620868524530619518332912115184936722111017710613930289 K
maj 2017287 K77 K28 K14 K16 K12 K11 K7.5 K2.8 K9.0 K4.2 K9.2 K28 K3.4 K1.3 K4.4 K6.5 K4.2 K8613.2 K1.4 K2.0 K1.4 K2.0 K1.2 K6592.9 K7491.4 K1.6 K7091.6 K2414.6 K1.4 K8475635831.0 K5811.3 K1.8 K5785204951.1 K6171.7 K1.3 K1.6 K17731221227619967324530619518332912115184936722111017710613830287 K
Ökning1%   1%   1%1%  2%3% 6% 1% 1%  3%    3%1%2%6%               2%4%    10%1%1%1%1%     1%      2% 1%
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Wikiboks författare - Databas - Länkar - Dagligt användade   «    »
Artiklar - Nya artiklar per dag
 Σendeesfrjaptplruitidnlhuzharthhefitlfatrsvvicshrelcaukkoazhidakksqnorottltmkbgtasikasksimpleisbnbaglsrhymsetslneeomlkmcviaeubemrsaurlaocangpatezh-min-nanΣ
 sep 2017       82       12         3         3         2                   1                   1         2                   1       42         3                             1         1                                                 5                                                                                                             1                                                                                                                                           3                                                 1                                                                                                                                                                                           82
aug 2017596214 1  3 2173 141            11                1    2                  59
jul 20174741121   1 1124 11 2 3        111               1                        47
jun 20177957110 11 7 185 1411 1       2124                6 1                     79
maj 201779478413116 14  13   1        212                18  1          1         79
Medelvärde696434 1  4 1163 1011 1  1     112                6    1                  69
Ökning6%                                                                      6%
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Wikiboks författare - Databas - Länkar - Dagligt användade   «    »
Artiklar - Redigeringar per artikel
 Σendeesfrjaptplruitidnlhuzharthhefitlfatrsvvicshrelcaukkoazhidakksqnorottltmkbgtasikasksimpleisbnbaglsrhymsetslneeomlkmcviaeubemrsaurlaocangpatezh-min-nanΣ
 sep 2017    16.2    26.1    16.5    14.3    20.9      6.9       14    18.8    26.1    16.4      7.8       19      6.3      8.7    12.1      3.6    11.9    18.4    14.3    11.7    10.6    13.2    16.6      9.8      6.2    49.4    12.9    13.3    11.7      4.6      4.9      9.4      4.7      3.9    18.8    13.9      2.5       22      3.1      9.9         5      2.7      7.5    14.7    10.1    14.7      4.6      5.6      6.8      3.6      6.5      7.6    14.6    25.1      5.2    12.7      6.6    10.1         4      3.8    11.4      7.2      7.2      2.1      4.2      8.8      5.8      4.5      4.2      5.5      6.9    16.2
aug 201716.22616.514.320.86.91418.726.216.47.8196.48.712.13.611.918.514.211.610.613.217.49.86.149.612.913.311.74.54.99.44.73.918.813.92.5223.19.952.77.514.610.114.74.65.46.83.66.57.614.124.45.312.76.610.143.811.47.17.32.14.28.85.74.54.25.56.916.2
jul 201716.225.916.514.220.86.81418.726.316.57.8196.48.712.13.811.918.514.211.510.613.217.29.86.149.812.813.311.74.44.69.44.73.918.813.92.5223.19.952.77.514.410.114.74.64.26.83.66.57.615.723.85.212.76.79.943.811.47.17.32.14.28.85.74.54.25.56.916.2
jun 201716.225.816.414.120.76.81418.726.316.57.8196.48.812.13.911.918.614.111.610.513.216.99.86.15012.813.211.84.44.49.44.73.918.813.92.421.93.19.952.77.514.410.114.74.74.16.83.66.47.614.823.55.212.76.79.843.811.47.17.32.14.28.85.64.54.25.66.916.2
maj 201716.225.716.514.120.96.71418.626.316.77.8196.5912.14.111.918.714.111.310.513.216.89.76.15012.813.711.94.44.79.34.73.918.813.92.421.93.19.952.77.514.410.114.74.74.26.83.66.47.614.623.55.412.96.69.13.93.811.47.17.32.14.28.85.64.54.15.66.916.2
Ökning     1%      -1%-1% -3%   1%       -1% 1%1%     1%      1%  -1%8%     2%-1%  3%1%       1% 1%   
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Wikiboks författare - Databas - Länkar - Dagligt användade   «    »
Artiklar - Bytes per artikel
 Σendeesfrjaptplruitidnlhuzharthhefitlfatrsvvicshrelcaukkoazhidakksqnorottltmkbgtasikasksimpleisbnbaglsrhymsetslneeomlkmcviaeubemrsaurlaocangpatezh-min-nanΣ
Ökning                                                                        
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Wikiboks författare - Artiklar - Länkar - Dagligt användade   «    »
Databas - Redigeringar per mânad
 Σendeesfrjaptplruitidnlhuzharthhefitlfatrsvvicshrelcaukkoazhidakksqnorottltmkbgtasikasksimpleisbnbaglsrhymsetslneeomlkmcviaeubemrsaurlaocangpatezh-min-nanΣ
 sep 2017    33 K    12 K   2.8 K   1.4 K   2.7 K      432      289      572      813      698       88      416   4.7 K      646       46      116      354      431       74      349       73       46   1.2 K       74       71       11       72       21       13       79       72       21         9       27         5       11         1       12         9       70       11         3         2       32                   6       56      840                             3         1      362      220         2       25                   5         8                   2         5       13                   1                 13                   1         4              33 K
aug 201736 K17 K1.4 K7352.5 K6393132212711.3 K831.0 K2.9 K442685603971385028517263361051063231293622938745 18322301 51028107 2312.4 K51111582201831158  13 24   11 36 K
jul 201727 K11 K1.1 K1.7 K3.4 K584195350140701244061.7 K9385358618937669847134658248577923012915635426 95551425161293117 1280188 691217273119 37  253  111  36 27 K
jun 201730 K12 K1.6 K1.3 K3.5 K5313081.1 K2071.3 K367141.4 K66931602164410321.0 K95133012001571124572083223471081105633143279211 315232413723 77118411421342892 171  16 30 K
maj 201727 K10 K1.3 K2.4 K3.0 K434518750278966255011.7 K24854541176127315453933283567259014190117312566186678 28 31 2012994411292 267 71372115 1150234    3 27 K
Medelvärde31 K13 K1.6 K1.5 K3.0 K525325593340985516152.5 K588514832562955161171255479621376116911518029651316516521617125734 936990143326130213972061053 335415 5 110 31 K
Ökning6%9%30%3%-1%2%-6%24%58%7%66%24%34%50%7%-19%27%89%35%6%105% 81%67%   734%-41%26%-14%9%               253%    62%                  6%
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Wikiboks författare - Artiklar - Länkar - Dagligt användade   «    »
Databas - Databasstorlek
K=Kb, M=Mb Σendeesfrjaptplruitidnlhuzharthhefitlfatrsvvicshrelcaukkoazhidakksqnorottltmkbgtasikasksimpleisbnbaglsrhymsetslneeomlkmcviaeubemrsaurlaocangpatezh-min-nanΣ
Ökning                                                                        
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Wikiboks författare - Artiklar - Länkar - Dagligt användade   «    »
Databas - ord
 Σendeesfrjaptplruitidnlhuzharthhefitlfatrsvvicshrelcaukkoazhidakksqnorottltmkbgtasikasksimpleisbnbaglsrhymsetslneeomlkmcviaeubemrsaurlaocangpatezh-min-nanΣ
Ökning                                                                        
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Wikiboks författare - Artiklar - Databas - Dagligt användade   «    »
Länkar - Interna länkar
 Σendeesfrjaptplruitidnlhuzharthhefitlfatrsvvicshrelcaukkoazhidakksqnorottltmkbgtasikasksimpleisbnbaglsrhymsetslneeomlkmcviaeubemrsaurlaocangpatezh-min-nanΣ
Ökning                                                                        
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Wikiboks författare - Artiklar - Databas - Dagligt användade   «    »
Länkar - Länkar till andra Wikimedia sites
 Σendeesfrjaptplruitidnlhuzharthhefitlfatrsvvicshrelcaukkoazhidakksqnorottltmkbgtasikasksimpleisbnbaglsrhymsetslneeomlkmcviaeubemrsaurlaocangpatezh-min-nanΣ
Ökning                                                                        
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Wikiboks författare - Artiklar - Databas - Dagligt användade   «    »
Länkar - Bilder
 Σendeesfrjaptplruitidnlhuzharthhefitlfatrsvvicshrelcaukkoazhidakksqnorottltmkbgtasikasksimpleisbnbaglsrhymsetslneeomlkmcviaeubemrsaurlaocangpatezh-min-nanΣ
Ökning                                                                        
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Wikiboks författare - Artiklar - Databas - Dagligt användade   «    »
Länkar - Webblänkar
 Σendeesfrjaptplruitidnlhuzharthhefitlfatrsvvicshrelcaukkoazhidakksqnorottltmkbgtasikasksimpleisbnbaglsrhymsetslneeomlkmcviaeubemrsaurlaocangpatezh-min-nanΣ
Ökning                                                                        
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Wikiboks författare - Artiklar - Databas - Dagligt användade   «
Länkar - Redirects
 Σendeesfrjaptplruitidnlhuzharthhefitlfatrsvvicshrelcaukkoazhidakksqnorottltmkbgtasikasksimpleisbnbaglsrhymsetslneeomlkmcviaeubemrsaurlaocangpatezh-min-nanΣ
 sep 2017    51 K    16 K      783   1.1 K   6.4 K   1.1 K   2.1 K   2.0 K      937      381      728      230   9.4 K      180      422      302      328   1.8 K      176      363      305      461      682      205       77      108      403      126      444      281      208       79       53      311      313      399       22      369       28       54      115       30       43      256      137      169      132       11      146       57       71       83      158       14       18      155       86       17       17       17       29       19       17         7       88         4         7       52       14       10       10    51 K
aug 201751 K16 K7831.1 K6.4 K1.1 K2.1 K2.0 K9363777282309.3 K1804222913131.8 K176363305461682205771074031264442812087953311313399223692854115304325613716913211146577183158141815586171617291917788475214101051 K
jul 201751 K16 K7821.1 K6.3 K1.1 K2.1 K2.0 K9353737282289.0 K1794162903121.8 K17636330546161120077106403126444281867953311313399223692854115304325613716913210146577183155141615586171617291917788475214101051 K
jun 201750 K16 K7801.1 K6.3 K1.1 K2.1 K2.0 K9353737282288.7 K1784162872961.8 K1763613044615371987710240312543927685795331131339922369275311530432561371691311014657718315511161558617161729191778847521471050 K
maj 201750 K16 K7751.1 K6.2 K1.1 K2.1 K2.0 K9353697282288.7 K1784152862941.8 K176356304461537195771024031254182758378533113133992236926531153043256137169131914657718315311161558117161729171778847521471050 K
Ökning1%  1%1%1%   1%  2%  1%3%1%    6%1% 1%  2%1%37%       2%             1%7%3% 2% 2%  3%         1%
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 

Medelvärde = genomsnittligt antal för de angivna mânaderna = (31 x värde[maj] + 30 x värde[jun] + 31 x värde[jul] + 31 x värde[aug] + 30 x värde[sep]) / 123

Ökning = genomsnittlig mânatlig ökning för de angivna mânaderna = 100 * (30 x (värde[jun] - värde[maj]) / värde[maj] + 31 x ...etc) / 153  (Wikiböcker med värden < 10 har ej tagits med)


Sammanställd torsdag 12 oktober 2017 15:27 ur SQL-dumpfilerna frân lördag 30 september 2017

Författare:Erik Zachte (Webbplats)
Mail:ezachte@### (no spam: ### = wikimedia.org)
Documentation / Skript / CSV files: About WikiStats

All data and images on this page are in the public domain.