Wikibok-statistik

Staplar       Zoom          
Översikt Uppgifter för de senaste mânaderna

 
  May 2016: The major overhaul of Wikistats reports has entered a new phase.  

  First phase focused on migrating the traffic analysis reports to our new infrastructure. Those are operational now.  
  The Analytics Team will now proceed to also migrate data collection and reporting about wiki content and contributors.  
  First results are expected later this year.  

  More info at this announcement
  You can still tell us which reports you want to see preserved, in this survey.
  

  
Medelvärde = genomsnittligt antal för de angivna mânaderna  |  Ökning = genomsnittlig mânatlig ökning för de angivna mânaderna (formel)   
Artiklar - Databas - Länkar - Dagligt användade    »
Wikiboks författare - Bidragslämnare
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39  
  alla sprâk spanska polska hebreiska indonesiska kinesiska thai koreanska svenska azeri danska bengali esperanto min nan
  engelska franska ryska italienska tagalog arabiska finska tjeckiska vietnamese ukrainian hindi serbiska slovene  alla sprâk
    tyska japanska portugisiska holländska ungerska turkiska persiska catalan grekiska kroatiska rumänska estniska urdu  
 Σendeesfrjaplruptheitnlidtlhuzhartrthfifakocscasvvielazukhrdahirobnsreteoslurzh-min-nanΣ
 dec 2016   25099   13685    2118    1022    1543      319      411      436      543      301      708      909      118       28      101      280      131       93       59      281      295       77      113      178      137      133      539       37       63       27       65       11       47       32       52       15       57      115       16         4   25099
nov 20162493913581211110071542317410435536301705909118281012771319358281292761121781371335333763276411473052155611516424939
okt 201624812134972110998154131740943353330070490911828101276131935828029176112178137132515376327649473052155611516424812
sep 201624719134662108988153931540843253130070390811728101275131935828029176112168137132488376327649472952155611516424719
aug 201624513132922101983153631540743252830070190711628100273131935727729176111167137132488376327649472952155611516424513
Ökning1%1% 1%    1%      1%  1%    2%  3%      3%      1%
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Artiklar - Databas - Länkar - Dagligt användade   «    »
Wikiboks författare - Nya wikiboks författare
 Σendeesfrjaplruptheitnlidtlhuzhartrthfifakocscasvvielazukhrdahirobnsreteoslurzh-min-nanΣ
 dec 2016      160      104         7       15         1         2         1         1         7                   3                                                 3                             1                   3         1         1                                       6                                       1                             2                             1                                    160
nov 201612784191 12311    1   11    118    2        127
okt 2016933121022112 111  1       10  27      1      93
sep 2016206174753 1 3 211 12  13  11                206
aug 201685481441 1524111 411  1  1 2  1    1      85
Medelvärde1348849211141211  2   11  2 110      1      134
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Artiklar - Databas - Länkar - Dagligt användade   «    »
Wikiboks författare - Aktiva wikiboks författare
 Σendeesfrjaplruptheitnlidtlhuzhartrthfifakocscasvvielazukhrdahirobnsreteoslurzh-min-nanΣ
 dec 2016      454      219       29       34       10         8         6         6       18         5       14       10         2                   4       12         1         1         1         3         6         1         7         5                           35         1         1                   3         2         2         5         1         1         1         1         1                454
nov 201638117223311361041957101 3911 16 57 13633 1314  1   381
okt 2016352109303417568123118314721333 413  4822 2124 11   352
sep 2016438269302314893114129224911452 431  61 1113   1  438
aug 201631313724141489512614112231231126 36 3 42 2214 111  313
Medelvärde38718127271478514512102141021235 57 12432 2214 111  387
Ökning12%30%7%28%    13%                               12%
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Artiklar - Databas - Länkar - Dagligt användade   «    »
Wikiboks författare - Mycket aktiva wikiboks författare
 Σendeesfrjaplruptheitnlidtlhuzhartrthfifakocscasvvielazukhrdahirobnsreteoslurzh-min-nanΣ
 dec 2016       33         8         2         3         2         1         1         1                   1         3         1                             1         2                                                                     1                                       2                                                           1         2                                                                   33
nov 2016308123111122   2     1    13 1           30
okt 2016297335111 2111 21       1                29
sep 20163614323 1 2 22  21  12  1                 36
aug 201632103231111  4  2     1  3         1      32
Medelvärde3292231111122  21       1  1      1      32
Ökning2%                                       2%
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Wikiboks författare - Databas - Länkar - Dagligt användade   «    »
Artiklar - Antal artiklar (officiellt)
 Σendeesfrjaplruptheitnlidtlhuzhartrthfifakocscasvvielazukhrdahirobnsreteoslurzh-min-nanΣ
 dec 2016   261 K    76 K    28 K    13 K    16 K    12 K   7.4 K   2.7 K    11 K   6.4 K   8.7 K   9.0 K   4.2 K      876    26 K   3.1 K   1.4 K   1.6 K   2.1 K   3.9 K   3.1 K   1.3 K   2.0 K   2.8 K   2.0 K   5.2 K      641   1.5 K      928   1.2 K   1.4 K      587      828      633   1.6 K      206      658      276      366       30   261 K
nov 2016259 K76 K28 K13 K16 K12 K7.4 K2.7 K11 K6.4 K8.6 K9.0 K4.2 K87626 K3.0 K1.4 K1.6 K2.0 K3.9 K3.1 K1.3 K1.9 K2.8 K1.9 K5.2 K6291.5 K9191.2 K1.4 K5828245501.6 K20565427536430259 K
okt 2016258 K76 K27 K13 K16 K12 K7.4 K2.7 K11 K6.4 K8.6 K9.0 K4.2 K87626 K3.0 K1.4 K1.6 K2.0 K3.9 K3.1 K1.3 K1.9 K2.8 K1.9 K5.1 K5981.5 K8911.2 K1.4 K5588205191.6 K20565427536430258 K
sep 2016256 K76 K27 K13 K15 K12 K7.4 K2.6 K10 K6.4 K8.5 K9.0 K4.2 K87525 K2.8 K1.4 K1.6 K2.0 K3.9 K3.1 K1.3 K1.9 K2.8 K1.9 K4.8 K5871.5 K8801.2 K1.4 K5538205021.6 K20465427536430256 K
aug 2016255 K75 K27 K13 K15 K12 K7.3 K2.6 K10 K6.4 K8.5 K8.9 K4.2 K87325 K2.8 K1.4 K1.6 K2.0 K3.9 K3.1 K1.3 K1.9 K2.8 K1.9 K4.4 K5861.5 K8691.2 K1.4 K5458204461.6 K20465427536430255 K
Ökning1%  1%1%   1% 1%   1%3%1% 1%1%  1%  5%2%1%2%  2% 9%      1%
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Wikiboks författare - Databas - Länkar - Dagligt användade   «    »
Artiklar - Nya artiklar per dag
 Σendeesfrjaplruptheitnlidtlhuzhartrthfifakocscasvvielazukhrdahirobnsreteoslurzh-min-nanΣ
 dec 2016       47         6         4         3         4         2                             3                   4                                     10         4                                       1                             1                             2                                                                               3                                                                   47
nov 2016518228 1 31    163      1  21 1  1 1      51
okt 201642812511 3 1   24  1   1  11       1      42
sep 20164813322   3  2  22  22     12 1     2      48
aug 201670292110   5 11  1111  1     4  1  1 1      70
Medelvärde52132261  3 11  83  11  1  6       2      52
Ökning-8%                                       -8%
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Wikiboks författare - Databas - Länkar - Dagligt användade   «    »
Artiklar - Redigeringar per artikel
 Σendeesfrjaplruptheitnlidtlhuzhartrthfifakocscasvvielazukhrdahirobnsreteoslurzh-min-nanΣ
 dec 2016    17.0    25.5    16.5    14.1    20.8      6.6    18.4    26.5    14.2    11.8    16.8    18.9      7.8       13      6.6      9.4    11.3    10.1      7.5    19.2    11.4    12.5      9.6    12.7       13    13.6    50.8      4.3    11.9         6    10.4      4.2    13.7      4.8      3.5    13.1       13    23.5      4.2      6.9    17.0
nov 201617.025.416.514.120.86.618.326.414.311.816.918.97.8136.69.311.410.17.619.311.312.59.712.71313.449.94.311.9610.44.213.44.63.513.11323.54.16.917.0
okt 201617.025.416.51420.96.618.426.414.411.716.818.97.8136.69.311.410.17.619.211.312.59.712.61313.149.84.312.1610.44.213.44.83.513.11323.54.16.917.0
sep 201617.025.416.414216.618.426.314.411.716.818.87.512.96.69.611.410.17.619.211.212.59.712.41313.2484.312.2610.34.213.44.73.513.11323.54.16.917.0
aug 201617.025.316.413.9216.518.326.314.511.716.818.87.512.86.69.611.510.17.719.411.212.59.612.41313.1484.312.3610.34.213.353.513.11323.54.16.917.0
Ökning        -1%   1%  -1%  -1%    1% 1%1% -1%   1%-1%    1%  
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Wikiboks författare - Databas - Länkar - Dagligt användade   «    »
Artiklar - Bytes per artikel
 Σendeesfrjaplruptheitnlidtlhuzhartrthfifakocscasvvielazukhrdahirobnsreteoslurzh-min-nanΣ
Ökning                                         
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Wikiboks författare - Artiklar - Länkar - Dagligt användade   «    »
Databas - Redigeringar per mânad
 Σendeesfrjaplruptheitnlidtlhuzhartrthfifakocscasvvielazukhrdahirobnsreteoslurzh-min-nanΣ
 dec 2016    28 K   9.4 K   1.6 K   1.6 K   1.9 K      499      492      353      691      380   1.1 K      406       58       32   2.2 K   1.4 K       39       34       52      406      203       50      232      134       14   2.3 K   1.2 K       21       57       12       48       42      257      506       18       14       38       12       12              28 K
nov 201628 K10 K1.2 K1.6 K3.1 K33051323865538273233942382.4 K7505540115823310174142312.2 K1.6 K102149754997872221451 28 K
okt 201623 K5.7 K1.5 K1.6 K1.5 K4114204395104555337381.2 K526054036032936614829111686164.0 K1.6 K687047526249031463  23 K
sep 201634 K17 K1.7 K1.6 K1.2 K288431126528174769982102791.6 K49458201804361692526797305.4 K5141457433016126  6105 34 K
aug 201626 K7.4 K1.3 K8243.1 K3571.4 K38671422968782047853.2 K34481452128524613991.3 K32.2 K25274 1134821180 2921722 26 K
Medelvärde28 K9.9 K1.5 K1.5 K2.2 K378643310620325758657285572.0 K66959347125020026176469193.2 K8877679667498019651217214 28 K
Ökning5%33%7%24%7%14%-13%48%1%31%16%-10%279%-21%45%48%-16%4%247%141%  49%111% 21% 21%17% -6%42%120%134%      5%
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Wikiboks författare - Artiklar - Länkar - Dagligt användade   «    »
Databas - Databasstorlek
K=Kb, M=Mb Σendeesfrjaplruptheitnlidtlhuzhartrthfifakocscasvvielazukhrdahirobnsreteoslurzh-min-nanΣ
Ökning                                         
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Wikiboks författare - Artiklar - Länkar - Dagligt användade   «    »
Databas - ord
 Σendeesfrjaplruptheitnlidtlhuzhartrthfifakocscasvvielazukhrdahirobnsreteoslurzh-min-nanΣ
Ökning                                         
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Wikiboks författare - Artiklar - Databas - Dagligt användade   «    »
Länkar - Interna länkar
 Σendeesfrjaplruptheitnlidtlhuzhartrthfifakocscasvvielazukhrdahirobnsreteoslurzh-min-nanΣ
Ökning                                         
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Wikiboks författare - Artiklar - Databas - Dagligt användade   «    »
Länkar - Länkar till andra Wikimedia sites
 Σendeesfrjaplruptheitnlidtlhuzhartrthfifakocscasvvielazukhrdahirobnsreteoslurzh-min-nanΣ
Ökning                                         
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Wikiboks författare - Artiklar - Databas - Dagligt användade   «    »
Länkar - Bilder
 Σendeesfrjaplruptheitnlidtlhuzhartrthfifakocscasvvielazukhrdahirobnsreteoslurzh-min-nanΣ
Ökning                                         
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Wikiboks författare - Artiklar - Databas - Dagligt användade   «    »
Länkar - Webblänkar
 Σendeesfrjaplruptheitnlidtlhuzhartrthfifakocscasvvielazukhrdahirobnsreteoslurzh-min-nanΣ
Ökning                                         
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Wikiboks författare - Artiklar - Databas - Dagligt användade   «
Länkar - Redirects
 Σendeesfrjaplruptheitnlidtlhuzhartrthfifakocscasvvielazukhrdahirobnsreteoslurzh-min-nanΣ
 dec 2016    48 K    16 K      720      985   6.1 K   1.0 K   2.0 K      927   2.0 K      294      338      227      728      176   9.4 K      195      434      402      283   1.8 K      359      415      200      380      461      549       97      270      112       73       77       47      396      126       55      150      152       11       88       10    48 K
nov 201647 K16 K7119815.8 K1.0 K2.0 K9262.0 K2823322217281769.3 K1924343972831.8 K35941519938046154996269112737745395955515015211881047 K
okt 201647 K16 K7109775.8 K1.0 K2.0 K9262.0 K2813312217281769.2 K1914333972831.8 K35941519938046153488269108737745395935515015211881047 K
sep 201647 K16 K7109765.7 K1.0 K2.0 K9252.0 K2813312207251769.2 K1894333972831.8 K35941519938046053488267108737745395935515015211881047 K
aug 201647 K16 K7079665.7 K1.0 K2.0 K9252.0 K2813292177251769.2 K1854323972781.8 K35941519737946053488242108737744395915515015211881047 K
Ökning1%   2%    1%1%1%   1%         1%3%3%1%  2% 9%      1%
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 

Medelvärde = genomsnittligt antal för de angivna mânaderna = (31 x värde[aug] + 30 x värde[sep] + 31 x värde[okt] + 30 x värde[nov] + 31 x värde[dec]) / 122

Ökning = genomsnittlig mânatlig ökning för de angivna mânaderna = 100 * (30 x (värde[sep] - värde[aug]) / värde[aug] + 31 x ...etc) / 153  (Wikiböcker med värden < 10 har ej tagits med)


Sammanställd torsdag 12 januari 2017 23:02 ur SQL-dumpfilerna frân lördag 31 december 2016

Författare:Erik Zachte (Webbplats)
Mail:ezachte@### (no spam: ### = wikimedia.org)
Documentation / Skript / CSV files: About WikiStats

All data and images on this page are in the public domain.