Wikibok-statistik

Staplar       Zoom          
Översikt Uppgifter för de senaste mânaderna

 
  May 2016: The major overhaul of Wikistats reports has entered a new phase.  

  First phase focused on migrating the traffic analysis reports to our new infrastructure. Those are operational now.  
  The Analytics Team will now proceed to also migrate data collection and reporting about wiki content and contributors.  
  First results are expected later this year.  

  More info at this announcement
  You can see the first wireframes for Wikistats 2.0 and comment on the design here.
  

  
Medelvärde = genomsnittligt antal för de angivna mânaderna  |  Ökning = genomsnittlig mânatlig ökning för de angivna mânaderna (formel)   
Artiklar - Databas - Länkar - Dagligt användade    »
Wikiboks författare - Bidragslämnare
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41  
  alla sprâk spanska franska ryska hebreiska kinesiska finska tjeckiska vietnamese albanian hindi azeri bengali tajik alla sprâk
  engelska tagalog portugisiska italienska indonesiska thai turkiska kazakh koreanska grekiska danska icelandic sanskrit kurdish  
    tyska japanska polska holländska arabiska ungerska persiska svenska ukrainian catalan rumänska tamil nepali min nan
 Σendeestljafrptplruitnlheidarzhthhufitrfacskksvvikouksqelcahidaroazistabnsanetgkuzh-min-nanΣ
 jan 2017   25371   13760    2132    1070       28      326    1556      549      411      444      711      917      302      118      134      281       60      102      284       94      295      114       15      138      133       78       62       22      542      189       12       68       49       37      223       47       32       12       11         4         5         4   25371
dec 2016252711373721241030283251553548411442709916300118133281601022849429111414137133786222539186116649372234732121135425271
nov 2016251061363321161012283231552541410441705916300118133278591022849428711314137133776222533186116549372234730121135425106
okt 201624980135492115100328323155153840944070491629911813327759102283942861131413713277622251518696549372234730121135424980
sep 20162488313517211399328320154953640843870391529911713327659102283942861131313713277622248817696549372234729121135424883
Ökning   2%   1%            1% 4%     3%2% 1%    3%      
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Artiklar - Databas - Länkar - Dagligt användade   «    »
Wikiboks författare - Nya wikiboks författare
 Σendeestljafrptplruitnlheidarzhthhufitrfacskksvvikouksqelcahidaroazistabnsanetgkuzh-min-nanΣ
 jan 2017      100       23         8       40                   1         3         1                   2         2         1         2                   1                                                           4                   1         1                                                 3         3         1         2                                                                               1                          100
dec 2016165104818 217114    31   41   1  6  1    2     165
nov 20161268419  13111 1  1  1 1   1   18 2           126
okt 20169732210 3221211 1 1      1     2710      1     97
sep 201620517575  331 21   2 13  1       1            205
Medelvärde13883517 12311211  1  1 2       11311    1     138
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Artiklar - Databas - Länkar - Dagligt användade   «    »
Wikiboks författare - Aktiva wikiboks författare
 Σendeestljafrptplruitnlheidarzhthhufitrfacskksvvikouksqelcahidaroazistabnsanetgkuzh-min-nanΣ
 jan 2017      350       90       38       90         1         7       15       12       10         6       20         6         4         1         3       10         2         3                   1         8         4         1         2                   1         1                   7         9         3         4         1         2         2         1         1         1                   1         1                350
dec 20164542192934 8101766141052112142267   1  3563321  5 1   454
nov 20163811732332 613191047105119 31165  1 2 3673113  4     381
okt 2016351109303415171268118332734313411  1 48121222 341    351
sep 20164382693023281411931294219455124 1     311161 3     438
Medelvärde3951713043171414851394229242155 1  1 2572213113     395
Ökning-4%-9%9%54%   6%                                  -4%
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Artiklar - Databas - Länkar - Dagligt användade   «    »
Wikiboks författare - Mycket aktiva wikiboks författare
 Σendeestljafrptplruitnlheidarzhthhufitrfacskksvvikouksqelcahidaroazistabnsanetgkuzh-min-nanΣ
 jan 2017       30         5         2         3                             5                   2         1         1         3         1                                                 2                             2                                                                                                                       1                                                                                                 30
dec 201635823 12121311  2 1   1      2   1   2     35
nov 201630812 131112 2    2  1   1 1 3             30
okt 201629733 15 111121 1 2           1            29
sep 2016361432  321 22   1122  1                    36
Medelvärde32823 14111211  1 2  1       1             32
Ökning-3%                                         -3%
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Wikiboks författare - Databas - Länkar - Dagligt användade   «    »
Artiklar - Antal artiklar (officiellt)
 Σendeestljafrptplruitnlheidarzhthhufitrfacskksvvikouksqelcahidaroazistabnsanetgkuzh-min-nanΣ
 jan 2017   266 K    77 K    28 K    13 K      880    12 K    16 K    11 K   7.5 K   2.7 K   8.7 K   9.1 K   6.4 K   4.2 K   1.4 K   3.2 K   2.1 K    27 K   4.0 K   1.6 K   3.1 K   2.0 K      208   2.0 K   5.3 K   1.3 K      748   4.6 K      640   2.8 K      598   1.4 K      842   1.5 K   1.1 K   1.3 K      637      780      191       80       54       30   266 K
dec 2016265 K76 K28 K13 K87612 K16 K11 K7.4 K2.7 K8.7 K9.1 K6.4 K4.2 K1.4 K3.1 K2.1 K26 K3.9 K1.6 K3.1 K2.0 K1971.9 K5.2 K1.3 K7434.6 K6402.8 K5871.4 K8281.5 K1.1 K1.3 K633769189715430265 K
nov 2016263 K76 K28 K13 K87612 K16 K11 K7.4 K2.7 K8.6 K9.0 K6.4 K4.2 K1.4 K3.0 K2.0 K26 K3.9 K1.6 K3.1 K1.9 K1971.9 K5.2 K1.3 K7434.6 K6282.8 K5821.4 K8241.5 K1.1 K1.3 K550769182715430263 K
okt 2016261 K76 K27 K13 K87612 K16 K11 K7.4 K2.7 K8.6 K9.0 K6.4 K4.2 K1.4 K3.0 K2.0 K25 K3.9 K1.6 K3.1 K1.9 K1971.9 K5.1 K1.3 K7244.6 K5982.8 K5581.4 K8201.5 K1.1 K1.3 K519769182695430261 K
sep 2016260 K76 K27 K13 K87512 K15 K10 K7.4 K2.6 K8.5 K9.0 K6.4 K4.2 K1.4 K2.8 K2.0 K25 K3.9 K1.6 K3.1 K1.9 K1931.9 K4.8 K1.3 K7244.6 K5872.8 K5531.4 K8201.5 K1.1 K1.3 K502765181695430260 K
Ökning1%  1%  1%1%  1%   1%3%1%1%1%  1%2% 3% 1% 2% 2% 1%1%  6% 1%4%  1%
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Wikiboks författare - Databas - Länkar - Dagligt användade   «    »
Artiklar - Nya artiklar per dag
 Σendeestljafrptplruitnlheidarzhthhufitrfacskksvvikouksqelcahidaroazistabnsanetgkuzh-min-nanΣ
 jan 2017       43         6         3         4                   1         3         2         1                   1         1         2                             1         3       10         2                   1                                       1                                                 1                                                                                                                               43
dec 201646643 243  4    3 101  1  2           3     46
nov 201651822  831   1  3 16   1  2 1 1 1     1     51
okt 201642812 1531 1    412   1  11           1     42
sep 2016481332  23   2   2222     12        1  2     48
Medelvärde46833 1431 111  3181  1  6           1     46
Ökning-2%                                         -2%
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Wikiboks författare - Databas - Länkar - Dagligt användade   «    »
Artiklar - Redigeringar per artikel
 Σendeestljafrptplruitnlheidarzhthhufitrfacskksvvikouksqelcahidaroazistabnsanetgkuzh-min-nanΣ
 jan 2017    16.8    25.5    16.5    14.3    13.1      6.6    20.8    14.2    18.4    26.7    16.8    18.9    11.8      7.8    11.3      9.3      7.3      6.6    19.1    10.1    11.4      9.7         5    13.1    13.9    12.5    13.6      3.9    51.2    12.7      4.3    10.5    13.9      4.3    14.5         5      4.8      2.2      5.3         3      9.3      6.9    16.8
dec 201616.825.516.514.1136.620.814.218.426.616.818.911.87.811.49.37.66.619.210.111.39.6513.113.612.513.63.950.912.74.210.413.74.314.554.82.25.338.56.916.8
nov 201616.825.416.514.1136.620.814.318.426.516.918.911.87.811.59.27.66.619.310.111.29.7513.113.412.513.53.95012.74.210.413.44.314.554.62.25.52.98.56.916.8
okt 201616.825.416.514136.620.914.418.426.416.818.911.77.811.59.37.66.619.210.111.29.6513.113.112.513.73.949.812.64.210.413.44.314.654.82.25.438.56.916.8
sep 201616.825.416.41412.96.621.114.418.426.416.818.811.77.511.59.67.66.619.210.111.29.74.813.113.212.513.73.94812.44.210.313.44.314.654.72.25.438.56.916.8
Ökning   1%         1% -1%-1%     1% 1%   2%1%1% 1%   1%   2%  
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Wikiboks författare - Databas - Länkar - Dagligt användade   «    »
Artiklar - Bytes per artikel
 Σendeestljafrptplruitnlheidarzhthhufitrfacskksvvikouksqelcahidaroazistabnsanetgkuzh-min-nanΣ
Ökning                                           
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Wikiboks författare - Artiklar - Länkar - Dagligt användade   «    »
Databas - Redigeringar per mânad
 Σendeestljafrptplruitnlheidarzhthhufitrfacskksvvikouksqelcahidaroazistabnsanetgkuzh-min-nanΣ
 jan 2017    25 K   4.9 K   1.9 K   3.5 K      121      361   1.9 K      411   1.0 K      568      799      754      425       46       59      274      139   2.7 K      625       44      564      109       42       53   1.6 K       68      103       51      212      446       88      169      403       43       21       19       25       11       14       31       44              25 K
dec 201628 K9.4 K1.6 K1.6 K324991.9 K6724903451.1 K40638057381.3 K522.2 K349342022321122.3 K502891.2 K15242482572118506184  28 K
nov 201627 K10 K1.2 K1.6 K383303.0 K6545132387323393824255443112.4 K58402311746312.1 K1012391.6 K1419954781026172 22  27 K
okt 201623 K5.7 K1.5 K1.6 K524111.5 K5104204365337384551.2 K6032193605663214811146164.0 K2938101.6 K684267524682429013411 23 K
sep 201634 K17 K1.7 K1.6 K792881.2 K528429125769982174102554741801.6 K436201512672305.4 K2513145973043161418412652   34 K
Medelvärde27 K9.4 K1.6 K2.0 K643791.9 K55557634578164436428553567951.9 K3083426017820283.1 K3761199293065778157748151656689 27 K
Ökning-6%-12%6%30%51%12%21%-3%31%79%7%7%40%243%6%31%102%61%122%25%55%-6% 82%-24% 151%  184%78%73%140%6%  116%     -6%
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Wikiboks författare - Artiklar - Länkar - Dagligt användade   «    »
Databas - Databasstorlek
K=Kb, M=Mb Σendeestljafrptplruitnlheidarzhthhufitrfacskksvvikouksqelcahidaroazistabnsanetgkuzh-min-nanΣ
Ökning                                           
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Wikiboks författare - Artiklar - Länkar - Dagligt användade   «    »
Databas - ord
 Σendeestljafrptplruitnlheidarzhthhufitrfacskksvvikouksqelcahidaroazistabnsanetgkuzh-min-nanΣ
Ökning                                           
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Wikiboks författare - Artiklar - Databas - Dagligt användade   «    »
Länkar - Interna länkar
 Σendeestljafrptplruitnlheidarzhthhufitrfacskksvvikouksqelcahidaroazistabnsanetgkuzh-min-nanΣ
Ökning                                           
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Wikiboks författare - Artiklar - Databas - Dagligt användade   «    »
Länkar - Länkar till andra Wikimedia sites
 Σendeestljafrptplruitnlheidarzhthhufitrfacskksvvikouksqelcahidaroazistabnsanetgkuzh-min-nanΣ
Ökning                                           
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Wikiboks författare - Artiklar - Databas - Dagligt användade   «    »
Länkar - Bilder
 Σendeestljafrptplruitnlheidarzhthhufitrfacskksvvikouksqelcahidaroazistabnsanetgkuzh-min-nanΣ
Ökning                                           
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Wikiboks författare - Artiklar - Databas - Dagligt användade   «    »
Länkar - Webblänkar
 Σendeestljafrptplruitnlheidarzhthhufitrfacskksvvikouksqelcahidaroazistabnsanetgkuzh-min-nanΣ
Ökning                                           
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Wikiboks författare - Artiklar - Databas - Dagligt användade   «
Länkar - Redirects
 Σendeestljafrptplruitnlheidarzhthhufitrfacskksvvikouksqelcahidaroazistabnsanetgkuzh-min-nanΣ
 jan 2017    48 K    16 K      731      987      176   1.0 K   6.1 K   2.1 K   2.0 K      927      337      227      298      728      434      186      284   9.4 K   1.8 K      402      361      199       52      461      549      415      111      311       97      391       49       77      399      271      168      114      126         5       14         3         4       10    48 K
dec 201648 K16 K7179841761.0 K6.1 K2.0 K2.0 K9273362272947284341862839.4 K1.8 K40235919950461549415111311973804777396270168114126514341048 K
nov 201648 K16 K7089801761.0 K5.8 K2.0 K2.0 K9263302212827284341842839.3 K1.8 K3973591985046154941511131196380457739526916811495514341048 K
okt 201647 K16 K7079771761.0 K5.8 K2.0 K2.0 K9263292212817284331842839.2 K1.8 K3973591985046153441510731188380457739526916811493514341047 K
sep 201647 K16 K7079761761.0 K5.7 K2.0 K2.0 K9253292202817254331842839.2 K1.8 K3973591985046053441510731188380457739526716811493514341047 K
Ökning1% 1%   2%   1%1%2%         1% 1% 1% 2%1%2%     9%     1%
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 

Medelvärde = genomsnittligt antal för de angivna mânaderna = (30 x värde[sep] + 31 x värde[okt] + 30 x värde[nov] + 31 x värde[dec] + 31 x värde[jan]) / 122

Ökning = genomsnittlig mânatlig ökning för de angivna mânaderna = 100 * (31 x (värde[okt] - värde[sep]) / värde[sep] + 30 x ...etc) / 153  (Wikiböcker med värden < 10 har ej tagits med)


Sammanställd fredag 24 februari 2017 19:12 ur SQL-dumpfilerna frân tisdag 31 januari 2017

Författare:Erik Zachte (Webbplats)
Mail:ezachte@### (no spam: ### = wikimedia.org)
Documentation / Skript / CSV files: About WikiStats

All data and images on this page are in the public domain.