Wikibok-statistik

Staplar       Zoom          
Översikt Uppgifter för de senaste mânaderna

 
  Dec 2017: WMF Analytics Team is happy to announce the first release of Wikistats 2
  

  Wikistats has been redesigned for architectural simplicity, faster data processing, and a more dynamic and interactive user experience. The data used in the reports will also be made available for external processing.  

  First goal is to match the numbers of the current system, and to provide the most important reports, as decided by the Wikistats community (see survey).  
  Over time, we will continue to migrate reports and add new ones that you find useful. We can also analyze the data in new and interesting ways, and look forward to hearing your feedback and suggestions.  

  
Medelvärde = genomsnittligt antal för de angivna mânaderna  |  Ökning = genomsnittlig mânatlig ökning för de angivna mânaderna (formel)   
Artiklar - Databas - Länkar - Dagligt användade    »
Wikiboks författare - Bidragslämnare
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71  
  alla sprâk spanska polska italienska indonesiska thai persiska svenska ukrainian azeri catalan danska litauiska bulgarian galician simple english armenian malajiska esperanto marathi malayalam urdu punjabi telugu alla sprâk
  engelska japanska portugisiska holländska kinesiska ungerska turkiska vietnamese koreanska kazakh albanian norska macedonian georgiska slovak sinhala slovene estniska chuvash sanskrit belarusian basque occitan tajik  
    tyska franska ryska hebreiska arabiska tagalog finska tjeckiska kroatiska grekiska hindi rumänska icelandic serbiska tamil tatar bengali bashkir khmer interlingua nepali latin anglo-saxon min nan
 Σendeesjafrplptruitnlheidzharthhutlfatrfisvvicsukkohrazkkelcasqhidanoroltmkisbgkasrglsktasimplesitthyslbnmsetbaeocvkmmrsaiamlbeneureulapaocangtetgzh-min-nanΣ
 nov 2017   27270   14296    2193    1134      338    1591      413      571      462      746      929      310      121      305      139       70      106       31      295       94      291      141      125      116       65       82       30       49       16      568      196       22       16       70      199       51       44       15      233       46       26       57       17       44       48       53       23         9       10      116       37       16       16       28       61       15       15         7       12         7       25       11       11       18       17       12         8         6         5       12         5         4   27270
okt 2017271681423721911130336158841356845974592830812130513870105302959329114012411565823048165581952215701995144152334626571744485323910116361616286115157127251111171712865125427168
sep 2017270871420521821130334158841256545774592630712130113770105292949229014012311563823048165441942215701995144152334526571744485323910116361516286115157127251111171712865125427087
aug 2017269551411521701127334158641256445374492630712029713769104292939128913912311563822847165441942215701995144152334426571744485323910116341516276115157127251111171712855125426955
jul 2017268891408221591126332158541256445174192630712029513768104292939128813912311563822846165431942215701995143152334425571744485323910116331515256115157127241111171712855125426889
Ökning        1%    1% 1% 2% 1%    1% 2%2% 1%  2%   1%  1%1%         3%2%2%3%      1%  1%         
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Artiklar - Databas - Länkar - Dagligt användade   «    »
Wikiboks författare - Nya wikiboks författare
 Σendeesjafrplptruitnlheidzharthhutlfatrfisvvicsukkohrazkkelcasqhidanoroltmkisbgkasrglsktasimplesitthyslbnmsetbaeocvkmmrsaiamlbeneureulapaocangtetgzh-min-nanΣ
 nov 2017      102       59         2         4         2         3                   3         3         1         1         2                             1                   1         1                   1                   1         1         1                                       1                 10         1                   1                                                                                                                                                                                   1                                                                                                                                 1                                                                                      102
okt 201781329 2 132 21 41  1111 1 2    141        1           1                    81
sep 201713290123 2 141  14 11 1111    21           1          2  1             1    132
aug 2017663311121  23   2 1    1      1 1      1   1         1 12      1           66
jul 201751191  4 1 211 6211 11  11 1 2 1     1                 1  1            1  51
Medelvärde86467212 22111 3111 111 1    1 5                    1  1                  86
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Artiklar - Databas - Länkar - Dagligt användade   «    »
Wikiboks författare - Aktiva wikiboks författare
 Σendeesjafrplptruitnlheidzharthhutlfatrfisvvicsukkohrazkkelcasqhidanoroltmkisbgkasrglsktasimplesitthyslbnmsetbaeocvkmmrsaiamlbeneureulapaocangtetgzh-min-nanΣ
 nov 2017                159       30       15       10       14         4       13       10       10         8         6         5         9         4                   3         1         4         3         6         2         3         2                             1         2                 22         2                   2         1                   1                             1         1         1                             2                             1         1                   1         4         1         1         5         1                                                                                         2         2                                                                               
okt 2017 11439118871071011621632415483212113 2021    1 121  2     12 14                   
sep 2017 19957108207641665317253 424215  33 11 21 11  1   1     22 381            1     
aug 2017 102431010166891673415375 3151151113 21 51  2   11 2     1  210  2   1            
jul 2017 9529131116674865 15453 421 2314 5 2  32 311     2   1 13 192 2          1 3   
Medelvärde 13340129156971285314344 4252231113 91 21 11  11  2     12 271 1            1   
Ökning 24%7%                                                                      
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Artiklar - Databas - Länkar - Dagligt användade   «    »
Wikiboks författare - Mycket aktiva wikiboks författare
 Σendeesjafrplptruitnlheidzharthhutlfatrfisvvicsukkohrazkkelcasqhidanoroltmkisbgkasrglsktasimplesitthyslbnmsetbaeocvkmmrsaiamlbeneureulapaocangtetgzh-min-nanΣ
 nov 2017                   8         3         2                   1                                                 1         2                                                 2                   2                   1                                                                                                                                                                                             1                                                                                                                                 1                                                                                                             1                                                                                         
okt 2017 1751 2  1 2  2  2 1                              1   1                   
sep 2017 2242 41 1111 1  2 1 1                            1  12                   
aug 2017 15 114   531 1 12 1   1    1    1                1  12                   
jul 2017 1012141  11  3 12 2 1 1 1       1                1  1                    
Medelvärde 1432 3   121 1  2 1 1                            1  11                   
Ökning                                                                         
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Wikiboks författare - Databas - Länkar - Dagligt användade   «    »
Artiklar - Antal artiklar (officiellt)
 Σendeesjafrplptruitnlheidzharthhutlfatrfisvvicsukkohrazkkelcasqhidanoroltmkisbgkasrglsktasimplesitthyslbnmsetbaeocvkmmrsaiamlbeneureulapaocangtetgzh-min-nanΣ
 nov 2017   298 K    79 K    29 K    14 K    12 K    17 K   7.5 K    11 K   2.9 K   9.5 K   9.3 K   6.6 K   4.3 K   4.1 K   1.3 K   5.7 K    31 K      868   3.4 K   1.4 K   4.4 K   2.0 K   1.9 K   2.0 K      837   1.5 K   1.2 K   1.7 K      244      678   2.9 K   5.0 K      908   1.7 K   1.4 K      854      584   1.0 K   1.1 K      591      583   1.6 K   1.3 K      522   1.3 K      495   1.8 K      564      187      286      666      314      300   2.0 K      691      195      309      155      849      183      250      122      211      372      326      221      106      111      177      149      100       30   298 K
okt 2017297 K78 K29 K14 K12 K17 K7.5 K11 K2.8 K9.5 K9.3 K6.6 K4.3 K4.0 K1.3 K5.7 K30 K8663.4 K1.4 K4.4 K2.0 K1.8 K2.0 K8351.5 K1.2 K1.7 K2426732.9 K4.9 K9041.6 K1.4 K8545841.0 K1.1 K5905831.6 K1.3 K5211.3 K4951.8 K5631792866553142972.0 K6891953091558491832501222103723252211061111771499930297 K
sep 2017295 K78 K28 K14 K12 K17 K7.5 K11 K2.8 K9.4 K9.3 K6.5 K4.3 K3.9 K1.3 K5.6 K30 K8643.4 K1.4 K4.4 K2.0 K1.5 K2.0 K8331.5 K1.2 K1.7 K2426702.9 K4.7 K9011.6 K1.4 K8545841.0 K1.1 K5885821.6 K1.3 K5211.3 K4951.8 K5631792866513132971.9 K6891953071558491832501222103703252211061111771499930295 K
aug 2017292 K78 K28 K14 K12 K17 K7.5 K11 K2.8 K9.4 K9.2 K6.5 K4.2 K3.8 K1.3 K5.6 K29 K8643.3 K1.4 K4.3 K2.0 K1.4 K2.0 K8311.5 K1.2 K1.7 K2416682.9 K4.7 K8941.6 K1.4 K8535841.0 K1.1 K5815821.6 K1.3 K5211.3 K4951.8 K5631792866383132811.9 K6871953061518491832501222093703252211061101771489930292 K
jul 2017291 K77 K28 K14 K12 K17 K7.5 K11 K2.7 K9.3 K9.2 K6.5 K4.2 K3.7 K1.3 K5.2 K28 K8633.3 K1.4 K4.3 K2.0 K1.4 K2.0 K8251.4 K1.2 K1.7 K2416632.9 K4.7 K8721.6 K1.4 K8535831.0 K1.1 K5815781.6 K1.3 K5211.3 K4951.8 K5631792856353132161.9 K6871953061518491832451222083673252211061101771489930291 K
Ökning1%       1%1%   2% 2%2% 1%   8%    1% 1% 2%1%               1% 1% 9%2%   1%  1%           1%
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Wikiboks författare - Databas - Länkar - Dagligt användade   «    »
Artiklar - Nya artiklar per dag
 Σendeesjafrplptruitnlheidzharthhutlfatrfisvvicsukkohrazkkelcasqhidanoroltmkisbgkasrglsktasimplesitthyslbnmsetbaeocvkmmrsaiamlbeneureulapaocangtetgzh-min-nanΣ
 nov 2017       48       13         2         1                   1                   3         1         1                   1                   1                           17                   2                                       3                                                                                         2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       48
okt 201758112111 2 111 5 212 1 1 8        7                     1                  58
sep 2017821233 2 11211 3  42   1 5        1                    13                  82
aug 201758621 4 1 321 3 1416          1    1                   21                  58
jul 20174741112   11  4 1112 3 2    1 1    1                 1                     47
Medelvärde59921 2 1 211 3 520 1 1 3        2                    11                  59
Ökning4%               41%                                                       4%
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Wikiboks författare - Databas - Länkar - Dagligt användade   «    »
Artiklar - Redigeringar per artikel
 Σendeesjafrplptruitnlheidzharthhutlfatrfisvvicsukkohrazkkelcasqhidanoroltmkisbgkasrglsktasimplesitthyslbnmsetbaeocvkmmrsaiamlbeneureulapaocangtetgzh-min-nanΣ
 nov 2017    16.2    26.1    16.6    14.3      6.9       21    18.8    13.9    26.3    16.4    19.2    11.9      7.9      8.5    12.2      3.6      6.3    14.5    11.6    10.7    18.4    13.3    16.7      9.9    13.3    11.6      6.2      4.6      4.7    51.3    12.9      3.7         5      9.4    18.8       14       22      3.1    14.8    10.2      7.6      3.6      6.8    14.8         5    10.1      2.7      2.5      6.3    25.7      4.7      7.6    15.3      6.2    12.7         4       10      7.2      2.1      3.9      6.6      7.2      5.2      4.9    11.7      8.8      4.2      5.8      4.5      5.5      3.2      6.9    16.2
okt 201716.226.116.614.36.92118.81426.516.419.211.97.98.512.13.66.314.411.610.618.413.316.29.813.411.76.24.64.750.212.93.759.418.813.9223.114.8107.63.66.814.7510.12.72.56.525.64.67.614.86.212.74107.22.13.86.67.25.34.211.78.84.25.84.55.53.26.916.2
sep 201716.226.116.514.36.920.918.81426.316.41911.97.88.712.13.66.314.311.610.618.413.216.69.813.411.76.24.54.749.412.93.959.418.813.9223.114.79.97.53.66.814.6510.12.72.56.525.14.67.614.65.612.7410.17.22.13.86.67.25.24.211.58.84.25.84.55.53.26.916.2
aug 201716.22616.514.36.920.818.71426.416.41911.97.88.712.13.66.414.211.610.618.513.217.49.813.411.76.14.54.749.612.93.94.99.418.813.9223.114.79.97.53.66.814.5510.12.72.56.524.44.67.614.15.412.7410.17.32.13.86.67.15.34.211.58.84.25.74.55.53.26.916.2
jul 201716.225.916.514.26.820.818.71426.516.519.111.97.88.7123.86.414.211.510.618.513.217.29.813.311.76.14.44.749.812.83.94.69.418.813.9223.114.79.97.53.66.814.3510.12.72.56.523.84.67.615.74.212.749.97.32.13.86.77.15.24.211.58.84.25.74.55.53.26.916.2
Ökning             -1% -1% 1%    -1%    1% 1% -1%2%      1%   1%    -1%2%1% -1%11%     1%   4%         
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Wikiboks författare - Databas - Länkar - Dagligt användade   «    »
Artiklar - Bytes per artikel
 Σendeesjafrplptruitnlheidzharthhutlfatrfisvvicsukkohrazkkelcasqhidanoroltmkisbgkasrglsktasimplesitthyslbnmsetbaeocvkmmrsaiamlbeneureulapaocangtetgzh-min-nanΣ
Ökning                                                                         
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Wikiboks författare - Artiklar - Länkar - Dagligt användade   «    »
Databas - Redigeringar per mânad
 Σendeesjafrplptruitnlheidzharthhutlfatrfisvvicsukkohrazkkelcasqhidanoroltmkisbgkasrglsktasimplesitthyslbnmsetbaeocvkmmrsaiamlbeneureulapaocangtetgzh-min-nanΣ
 nov 2017    26 K   9.2 K   1.6 K      990      401   1.9 K      145      422      457      502      613      517      173      260      162       55   2.8 K      128      548       79      299       46   2.3 K       69       19       29       26       40         6      983       48       71       55       50         6       16       19         8       17      125       12         1       25       78         2                 23       26       13       53      122         6      195      128       38                                                 7                   2         2      279       31                   1         1                   1         1              26 K
okt 201729 K8.8 K2.6 K8643701.7 K2593037874291.5 K208106632671092.9 K85404822361273.2 K23294912732706682481432523161044634012346 2  120275601.4 K2 5 3 2 1441     1 29 K
sep 201733 K12 K2.8 K1.4 K4322.7 K57126980369442234986646461164.7 K7334973431451.2 K742113717981172276921511129670   3211 313220561362840238513   5212 113 4  33 K
aug 201735 K17 K1.4 K7356392.5 K2213132641.3 K1.0 K39683442685582.9 K5028517138263361051293610229 63231838745323012 281151075 1021201615822.4 K3 58 2 113841 1  1  35 K
jul 201727 K11 K1.1 K1.7 K5843.4 K35019513570141118924938535861.7 K698451343766582482301295156 7799354265552516121216 179 314927374121718819 373   51 21 11 363 27 K
Medelvärde30 K12 K1.9 K1.1 K4862.4 K30930048772479333094585792873.0 K8148777295501.5 K64865224116336644751773552220916531646547 895174573283989172213113335715 15 81 30 K
Ökning1%1%21%2%-7%-12%5%25%64%4%73%51%85%-17%46%-34%22%21%1%61%31% 89%55%-31%26% -17% 1590%  34%33%  3%      151%     -30%  68%275%                  1%
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Wikiboks författare - Artiklar - Länkar - Dagligt användade   «    »
Databas - Databasstorlek
K=Kb, M=Mb Σendeesjafrplptruitnlheidzharthhutlfatrfisvvicsukkohrazkkelcasqhidanoroltmkisbgkasrglsktasimplesitthyslbnmsetbaeocvkmmrsaiamlbeneureulapaocangtetgzh-min-nanΣ
Ökning                                                                         
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Wikiboks författare - Artiklar - Länkar - Dagligt användade   «    »
Databas - ord
 Σendeesjafrplptruitnlheidzharthhutlfatrfisvvicsukkohrazkkelcasqhidanoroltmkisbgkasrglsktasimplesitthyslbnmsetbaeocvkmmrsaiamlbeneureulapaocangtetgzh-min-nanΣ
Ökning                                                                         
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Wikiboks författare - Artiklar - Databas - Dagligt användade   «    »
Länkar - Interna länkar
 Σendeesjafrplptruitnlheidzharthhutlfatrfisvvicsukkohrazkkelcasqhidanoroltmkisbgkasrglsktasimplesitthyslbnmsetbaeocvkmmrsaiamlbeneureulapaocangtetgzh-min-nanΣ
Ökning                                                                         
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Wikiboks författare - Artiklar - Databas - Dagligt användade   «    »
Länkar - Länkar till andra Wikimedia sites
 Σendeesjafrplptruitnlheidzharthhutlfatrfisvvicsukkohrazkkelcasqhidanoroltmkisbgkasrglsktasimplesitthyslbnmsetbaeocvkmmrsaiamlbeneureulapaocangtetgzh-min-nanΣ
Ökning                                                                         
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Wikiboks författare - Artiklar - Databas - Dagligt användade   «    »
Länkar - Bilder
 Σendeesjafrplptruitnlheidzharthhutlfatrfisvvicsukkohrazkkelcasqhidanoroltmkisbgkasrglsktasimplesitthyslbnmsetbaeocvkmmrsaiamlbeneureulapaocangtetgzh-min-nanΣ
Ökning                                                                         
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Wikiboks författare - Artiklar - Databas - Dagligt användade   «    »
Länkar - Webblänkar
 Σendeesjafrplptruitnlheidzharthhutlfatrfisvvicsukkohrazkkelcasqhidanoroltmkisbgkasrglsktasimplesitthyslbnmsetbaeocvkmmrsaiamlbeneureulapaocangtetgzh-min-nanΣ
Ökning                                                                         
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Wikiboks författare - Artiklar - Databas - Dagligt användade   «
Länkar - Redirects
 Σendeesjafrplptruitnlheidzharthhutlfatrfisvvicsukkohrazkkelcasqhidanoroltmkisbgkasrglsktasimplesitthyslbnmsetbaeocvkmmrsaiamlbeneureulapaocangtetgzh-min-nanΣ
 nov 2017    52 K    16 K      788   1.2 K   1.1 K   6.4 K   2.0 K   2.1 K      950      384      229      350      729      183      422      302 10.0 K      176      365      306   1.8 K      461      682      207      126      445       77      286       53      108      403      311      208       79      313      399      369       28      169       54       43       57      146      256      115      137       30       22       71       14      139       83      167       11      155       17       17       17         7       17       86       19       18       89       29         4       14         7       52       10       12       10    52 K
okt 201752 K16 K7881.1 K1.1 K6.4 K2.0 K2.1 K9383842293477281824223029.5 K1763623061.8 K46168220512644477286531084033112087931339936928169544357146256115137302271141338315811155171717717861918882941475210121052 K
sep 201751 K16 K7831.1 K1.1 K6.4 K2.0 K2.1 K9373822293277281804223029.4 K1763603051.8 K46168220512644477281531084033112087931339936928169544357146256115137302271141298315811155171717717861918882941475210121051 K
aug 201751 K16 K7831.1 K1.1 K6.4 K2.0 K2.1 K9363782293127281804222919.3 K1763603051.8 K46168220512644477281531074033112087931339936928169544357146256115137302271141298315811155161717717861918882941475210121051 K
jul 201751 K16 K7821.1 K1.1 K6.3 K2.0 K2.1 K9353742273117281794162909.0 K1763603051.8 K4616112001264447728153106403311867931339936928169544357146256115137302271141298315510155161717717861916882941475210121051 K
Ökning1%   1%    1% 3% 1% 1%3%     3%1%        36%                 2% 2%  2%      3%         1%
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 

Medelvärde = genomsnittligt antal för de angivna mânaderna = (31 x värde[jul] + 31 x värde[aug] + 30 x värde[sep] + 31 x värde[okt] + 30 x värde[nov]) / 123

Ökning = genomsnittlig mânatlig ökning för de angivna mânaderna = 100 * (31 x (värde[aug] - värde[jul]) / värde[jul] + 30 x ...etc) / 153  (Wikiböcker med värden < 10 har ej tagits med)


Sammanställd onsdag 13 december 2017 16:01 ur SQL-dumpfilerna frân torsdag 30 november 2017

Författare:Erik Zachte (Webbplats)
Mail:ezachte@### (no spam: ### = wikimedia.org)
Documentation / Skript / CSV files: About WikiStats

All data and images on this page are in the public domain.