Wikibok-statistik

Staplar       Zoom          
Översikt Uppgifter för de senaste mânaderna

 
  May 2016: The major overhaul of Wikistats reports has entered a new phase.  

  First phase focused on migrating the traffic analysis reports to our new infrastructure. Those are operational now.  
  The Analytics Team will now proceed to also migrate data collection and reporting about wiki content and contributors.  
  First results are expected later this year.  

  More info at this announcement
  You can see the first wireframes for Wikistats 2.0 and comment on the design here.
  

  
Medelvärde = genomsnittligt antal för de angivna mânaderna  |  Ökning = genomsnittlig mânatlig ökning för de angivna mânaderna (formel)   
Artiklar - Databas - Länkar - Dagligt användade    »
Wikiboks författare - Bidragslämnare
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42  
  alla sprâk spanska franska italienska tjeckiska arabiska turkiska tagalog svenska azeri albanian hindi slovak belarusian min nan
  engelska japanska ryska indonesiska hebreiska finska persiska vietnamese kazakh catalan grekiska rumänska sinhala nepali  alla sprâk
    tyska portugisiska polska holländska kinesiska ungerska thai koreanska kroatiska ukrainian danska bulgarian esperanto tajik  
 Σendeesjaptfrruplitidnlcshezharfihutrfathtlvikosvkkhrazcauksqeldahirobgsksieobenetgzh-min-nanΣ
 mar 2017   25515   13928    2146    1089      331      555    1567      448      413      718      119      918      114      303      285      130      284      102       90      297       60       29      134       79      138       16       27       37      191       62       22      542       69       13       49       44       55       23       59         9       11         5         4   25515
feb 20172533313796213510743315511566444413718119918114302283130284102892966028133791381627371906222542681249445422588114425333
jan 20172526713762212810693275491563444411717118918114302281129284102882966028132781381527371906222542681249445422588114425267
dec 20162516513738211910293265481560442411715118917114300281129284102882926028132781371427371876222539661149445422587113425165
nov 20162499913632211210103245411559441410711118917113300278129284102882885928132771371427371876222533651149445422577113424999
Ökning1%1% 2%1%1%        1%   1%1% 1% 1% 3%  1%   2%4%   1%1%    1%
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Artiklar - Databas - Länkar - Dagligt användade   «    »
Wikiboks författare - Nya wikiboks författare
 Σendeesjaptfrruplitidnlcshezharfihutrfathtlvikosvkkhrazcauksqeldahirobgsksieobenetgzh-min-nanΣ
 mar 2017      182      132       11       15                   4         1         4                                                           1         2                                       1         1                   1         1                                                           1                                       1         1                             1         1         1         1                   1                182
feb 2017663475423 211   21  1   11 1                 66
jan 2017102249401132 2 1 2     4    11  3  321     1 1 102
dec 2016166106719271114  1 3    41  1       61     1    166
nov 20161268318 32111 1 11 1  1  1        18 2         126
Medelvärde13077718132212   12    2  1     1  511         130
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Artiklar - Databas - Länkar - Dagligt användade   «    »
Wikiboks författare - Aktiva wikiboks författare
 Σendeesjaptfrruplitidnlcshezharfihutrfathtlvikosvkkhrazcauksqeldahirobgsksieobenetgzh-min-nanΣ
 mar 2017      472      266       39       34       10       12       13         8         6       12                 10         3         5         7         1         4         3         2         5         2         4         4         1         1         1         2         1         6         2         1         1         3         6         2         1         1         1         1         2         1         2                472
feb 20173201263822914154101126321122333122222 121 5141   11 1 320
jan 201735090379071215610211644102 31821 121 291 7431      1 350
dec 201645021929348171066142107512 24161  1   16  35332   1 1  450
nov 20163791732331619144107110559 1316  1    372 36131 1 11   379
Medelvärde396176334381513681318441012326111111 261 17241   11 1 396
Ökning9%29%15%41% -10%                                     9%
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Artiklar - Databas - Länkar - Dagligt användade   «    »
Wikiboks författare - Mycket aktiva wikiboks författare
 Σendeesjaptfrruplitidnlcshezharfihutrfathtlvikosvkkhrazcauksqeldahirobgsksieobenetgzh-min-nanΣ
 mar 2017       36         7         6         2         1         1         4                   1         1                   2                                                 1         2                   3         1                   1                                                                                                             1                                                                                                 36
feb 201733833113122 1 11  2 11                      33
jan 201730523  5121 3 1   2 2              1        30
dec 201635823112123 1112  1             2  1        35
nov 201630812113112   2   2 1  1      1 3           30
Medelvärde33733113122 1 11  2 1           1           33
Ökning5%                                          5%
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Wikiboks författare - Databas - Länkar - Dagligt användade   «    »
Artiklar - Antal artiklar (officiellt)
 Σendeesjaptfrruplitidnlcshezharfihutrfathtlvikosvkkhrazcauksqeldahirobgsksieobenetgzh-min-nanΣ
 mar 2017   270 K    77 K    28 K    14 K    12 K    11 K    16 K   2.7 K   7.5 K   8.8 K   4.2 K   9.1 K   2.0 K   6.5 K   3.2 K   1.3 K   4.1 K    28 K   1.4 K   3.2 K   3.8 K      860   3.6 K   1.3 K   1.9 K      242   1.2 K   1.5 K   2.9 K      749   4.6 K      659   1.4 K      659      845      581      535   1.8 K      672       69      194       98       30   270 K
feb 2017267 K77 K28 K13 K12 K11 K16 K2.7 K7.5 K8.8 K4.2 K9.1 K2.0 K6.5 K3.2 K1.3 K4.0 K28 K1.4 K3.1 K2.9 K8533.5 K1.3 K1.9 K2241.2 K1.5 K2.8 K7494.6 K6581.4 K6128435795311.8 K662661928930267 K
jan 2017265 K77 K28 K13 K12 K11 K16 K2.7 K7.4 K8.7 K4.2 K9.1 K2.0 K6.4 K3.2 K1.3 K4.0 K27 K1.4 K3.1 K2.1 K8493.5 K1.3 K1.9 K2081.2 K1.5 K2.8 K7484.6 K6371.4 K5978425795311.8 K659661918030265 K
dec 2016264 K76 K28 K13 K12 K11 K16 K2.7 K7.4 K8.7 K4.2 K9.0 K2.0 K6.4 K3.1 K1.3 K3.9 K27 K1.4 K3.1 K2.1 K8473.5 K1.3 K1.9 K1971.2 K1.5 K2.8 K7434.6 K6371.4 K5868285795311.8 K658661897130264 K
nov 2016263 K76 K27 K13 K12 K11 K16 K2.7 K7.4 K8.6 K4.2 K9.0 K1.9 K6.4 K3.0 K1.3 K3.9 K27 K1.4 K3.1 K2.0 K8473.5 K1.3 K1.9 K1971.2 K1.5 K2.8 K7434.6 K6251.4 K5818245795311.8 K654661827130263 K
Ökning1%  1% 1%1%  1%  1% 2% 1%2%1%1%17%    5%     1% 3%1%   1%1%2%8% 1%
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Wikiboks författare - Databas - Länkar - Dagligt användade   «    »
Artiklar - Nya artiklar per dag
 Σendeesjaptfrruplitidnlcshezharfihutrfathtlvikosvkkhrazcauksqeldahirobgsksieobenetgzh-min-nanΣ
 mar 2017       91         6         3       13                   3         3         1                   1                   1                             1                   4       20         1         2       28                   1                             1                                                                               2                                                                                                 91
feb 201767625114  1   11  14  28    1     1 1         67
jan 201741634123 11 1 21 210  3       1              41
dec 201642643234  4  1 3 111                         42
nov 201649822 38 1   113  16    1      1 1 1         49
Medelvärde58635124  1   12 114  12            1         58
Ökning20%                                          20%
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Wikiboks författare - Databas - Länkar - Dagligt användade   «    »
Artiklar - Redigeringar per artikel
 Σendeesjaptfrruplitidnlcshezharfihutrfathtlvikosvkkhrazcauksqeldahirobgsksieobenetgzh-min-nanΣ
 mar 2017    16.7    25.5    16.6    14.1      6.7    14.1    20.8    26.6    18.6    16.9      7.8    18.9      9.7    11.9      9.3    12.2    18.8      6.4    10.5    11.6      4.6    14.1    13.7    12.5    13.1      4.6      6.1      4.4    12.8    13.7      3.9       50    10.5      4.5    13.9      9.9    14.7      2.7    12.9      6.9      5.4      2.9      6.9    16.7
feb 201716.725.516.514.36.714.220.826.818.516.97.8199.711.89.412.219.26.410.511.55.613.813.612.513.14.86.14.412.713.63.95010.54.313.99.914.82.7136.35.32.96.916.7
jan 201716.825.516.514.36.614.220.826.718.516.97.818.99.711.89.312.219.16.510.611.47.313.513.612.513.156.14.312.713.63.951.510.54.313.99.914.82.7136.25.336.916.8
dec 201616.825.516.514.16.614.220.826.518.416.97.818.99.611.89.312.119.26.410.511.37.613.313.612.513.1564.312.713.63.951.110.44.213.79.914.82.7136.15.336.916.8
nov 201616.825.416.514.16.614.320.826.418.4177.818.99.711.89.212.119.36.410.611.27.613.313.512.513.1564.312.713.53.950.210.44.213.49.914.82.7136.15.52.96.916.8
Ökning                -1%  1%-11%1%   -2% 1%     2%1%    3%    
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Wikiboks författare - Databas - Länkar - Dagligt användade   «    »
Artiklar - Bytes per artikel
 Σendeesjaptfrruplitidnlcshezharfihutrfathtlvikosvkkhrazcauksqeldahirobgsksieobenetgzh-min-nanΣ
Ökning                                            
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Wikiboks författare - Artiklar - Länkar - Dagligt användade   «    »
Databas - Redigeringar per mânad
 Σendeesjaptfrruplitidnlcshezharfihutrfathtlvikosvkkhrazcauksqeldahirobgsksieobenetgzh-min-nanΣ
 mar 2017    27 K   8.8 K   2.6 K   2.9 K      457      666   2.3 K      306      338      644       53      657      115      162      148       22      907   2.0 K       82   1.0 K      980      354      434       31       54       39       52       16      156       37       54       30       82      350       37       12       15       18       51       60       34       23              27 K
feb 201720 K5.4 K1.9 K1.7 K6254662.3 K41765758965469118636436392901.8 K67314831385742941514291073851115869236241910115 20 K
jan 201723 K4.9 K1.9 K3.5 K3614041.9 K5661.0 K80944754109426294406252.7 K425051391192286851423434441035121216988403532341431 23 K
dec 201625 K9.4 K1.6 K1.6 K4996721.9 K3454901.1 K574062323801.3 K213492.2 K3020252322065012112211522881.2 K484225721638 84 25 K
nov 201625 K10 K1.2 K1.6 K3306533.1 K2385097354233817438244336582.4 K372311138241103167102141123 1.6 K54997897514722 25 K
Medelvärde24 K7.7 K1.8 K2.3 K4525742.3 K37460377252527150393530314512.2 K51460397183240383827164220266246368313116376725161215 24 K
Ökning4%5%22%37%16%5%-5%15%6%1%10%29%-4%-5%25%1%191%-2%25%85%258%115%108% 71%  -13%45%34% -58%57%113%67%        4%
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Wikiboks författare - Artiklar - Länkar - Dagligt användade   «    »
Databas - Databasstorlek
K=Kb, M=Mb Σendeesjaptfrruplitidnlcshezharfihutrfathtlvikosvkkhrazcauksqeldahirobgsksieobenetgzh-min-nanΣ
Ökning                                            
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Wikiboks författare - Artiklar - Länkar - Dagligt användade   «    »
Databas - ord
 Σendeesjaptfrruplitidnlcshezharfihutrfathtlvikosvkkhrazcauksqeldahirobgsksieobenetgzh-min-nanΣ
Ökning                                            
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Wikiboks författare - Artiklar - Databas - Dagligt användade   «    »
Länkar - Interna länkar
 Σendeesjaptfrruplitidnlcshezharfihutrfathtlvikosvkkhrazcauksqeldahirobgsksieobenetgzh-min-nanΣ
Ökning                                            
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Wikiboks författare - Artiklar - Databas - Dagligt användade   «    »
Länkar - Länkar till andra Wikimedia sites
 Σendeesjaptfrruplitidnlcshezharfihutrfathtlvikosvkkhrazcauksqeldahirobgsksieobenetgzh-min-nanΣ
Ökning                                            
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Wikiboks författare - Artiklar - Databas - Dagligt användade   «    »
Länkar - Bilder
 Σendeesjaptfrruplitidnlcshezharfihutrfathtlvikosvkkhrazcauksqeldahirobgsksieobenetgzh-min-nanΣ
Ökning                                            
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Wikiboks författare - Artiklar - Databas - Dagligt användade   «    »
Länkar - Webblänkar
 Σendeesjaptfrruplitidnlcshezharfihutrfathtlvikosvkkhrazcauksqeldahirobgsksieobenetgzh-min-nanΣ
Ökning                                            
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Wikiboks författare - Artiklar - Databas - Dagligt användade   «
Länkar - Redirects
 Σendeesjaptfrruplitidnlcshezharfihutrfathtlvikosvkkhrazcauksqeldahirobgsksieobenetgzh-min-nanΣ
 mar 2017    48 K    16 K      753   1.0 K   1.1 K   2.1 K   6.1 K      931   2.0 K      333      728      230      198      300      188      415   1.8 K   8.7 K      303      365      284      176      546      415      461       53       76      273      400      111      311      102       77       52      399       53      256       30      153         4       14         3       10    48 K
feb 201748 K16 K7489931.1 K2.1 K6.1 K9262.0 K3327282271982991884151.8 K8.7 K30336028417653141546152722733901113111027749399532562915241431048 K
jan 201748 K16 K7319871.0 K2.1 K6.0 K9262.0 K3317282271982971874151.8 K8.7 K3033592841765314154615272271390111311977749399532562915241431048 K
dec 201647 K16 K7179841.0 K2.0 K6.0 K9262.0 K3307282271982931874151.8 K8.7 K3033572831765314154615072270379111311977747396532562915231431047 K
nov 201647 K16 K7089801.0 K2.0 K5.8 K9252.0 K3307282211972811854151.8 K8.6 K3003572831765314154615072269379111311967745395532562915231431047 K
Ökning1% 2%1%2% 2%    1% 2%     1%  1%  2%1% 1%  1% 4%   1%     1%
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 

Medelvärde = genomsnittligt antal för de angivna mânaderna = (30 x värde[nov] + 31 x värde[dec] + 31 x värde[jan] + 28 x värde[feb] + 31 x värde[mar]) / 120

Ökning = genomsnittlig mânatlig ökning för de angivna mânaderna = 100 * (31 x (värde[dec] - värde[nov]) / värde[nov] + 31 x ...etc) / 151  (Wikiböcker med värden < 10 har ej tagits med)


Sammanställd mândag 24 april 2017 12:40 ur SQL-dumpfilerna frân fredag 31 mars 2017

Författare:Erik Zachte (Webbplats)
Mail:ezachte@### (no spam: ### = wikimedia.org)
Documentation / Skript / CSV files: About WikiStats

All data and images on this page are in the public domain.