Wikibok-statistik

Staplar       Zoom          
Översikt Uppgifter för de senaste mânaderna

 
  May 2016: The major overhaul of Wikistats reports has entered a new phase.  

  First phase focused on migrating the traffic analysis reports to our new infrastructure. Those are operational now.  
  The Analytics Team will now proceed to also migrate data collection and reporting about wiki content and contributors.  
  First results are expected later this year.  

  More info at this announcement
  You can see the first wireframes for Wikistats 2.0 and comment on the design here.
  

  
Medelvärde = genomsnittligt antal för de angivna mânaderna  |  Ökning = genomsnittlig mânatlig ökning för de angivna mânaderna (formel)   
Artiklar - Databas - Länkar - Dagligt användade    »
Wikiboks författare - Bidragslämnare
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70  
  alla sprâk spanska portugisiska italienska thai finska tagalog turkiska koreanska danska norska macedonian litauiska slovak tatar icelandic estniska armenian slovene nepali interlingua sanskrit telugu anglo-saxon  
  engelska japanska ryska holländska hebreiska ungerska svenska hindi vietnamese catalan albanian rumänska azeri tamil simple english bashkir serbiska bengali basque marathi malayalam chuvash urdu min nan
    tyska franska polska indonesiska kinesiska arabiska persiska tjeckiska kroatiska ukrainian grekiska kazakh bulgarian georgiska sinhala esperanto malajiska galician khmer belarusian latin punjabi occitan  alla sprâk
 Σendeesjafrptruplitnlidthhezhfihuartlsvfatrhicskovihrdacauknosqelmkrokkltazbgsktakattsimplesiisbaeoetsrmshybnglsleukmnemrbeiamllasacvpateurocangzh-min-nanΣ
 aug 2017   26918   14089    2167    1118      334    1586      564      456      412      744      924      120       69      307      297      289      104      140       29      139      294       91       15      115       82      123       28       70      194       63      199       22      544       15       51       16       44       47       44       45       48       26         9       53       23      233       27       61       16       57       15       10       34       17      116       17       15       11         7       11         7       25       12       12       15         8       12       17         5         5         4   26918
jul 201726859140622157111733215855644544127419241206830729528810413929139294911511582123287019463199225431551164346444548259532323325611557151034171161715117117241212158121755426859
jun 201726809140442156111733215815634544127399231206730628928810313829139293901511481122287019463199225421550164344444548259532323324611557151033171161714117117241212158111755426809
maj 201726727140112152111633215805624544117369201206530428428610213729139290901511380120277019362199225421550164339444547259532323324591556151033171161714117107231212158111655426727
apr 20172662813961214911053321576556452410733919120643032832851011352913928890131138012027691926219922542155016433844454725853232332459155515932171161714117107231212158111655426628
Ökning            2% 1% 1%1%  1% 4% 1%1%1%       1% 1%5%  1%1%    3%1%2%1%  2%   2%    2%    2%2%    
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Artiklar - Databas - Länkar - Dagligt användade   «    »
Wikiboks författare - Nya wikiboks författare
 Σendeesjafrptruplitnlidthhezhfihuartlsvfatrhicskovihrdacauknosqelmkrokkltazbgsktakattsimplesiisbaeoetsrmshybnglsleukmnemrbeiamllasacvpateurocangzh-min-nanΣ
 aug 2017       59       27       10         1         2         1                   2                   3                             1                   2         1                   1                                                                                                                                                     1                                       1         1                                       1                                                 2                   1                                                                                                                                 1                                                                                                 59
jul 201750181  41  21 116 11  11 111      1 1  2        1     1   1         1    50
jun 2017823341 11 133 225211  3  1121 11       5  1      2 1         1 1     1   82
maj 20179950311 462131 111112  2 2    11        1    1      1 11                  99
apr 201792344141624 8  4  1 6 1    1    1      11                     11    1     92
Medelvärde7632451322 41 213112  1   11           2        1                        76
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Artiklar - Databas - Länkar - Dagligt användade   «    »
Wikiboks författare - Aktiva wikiboks författare
 Σendeesjafrptruplitnlidthhezhfihuartlsvfatrhicskovihrdacauknosqelmkrokkltazbgsktakattsimplesiisbaeoetsrmshybnglsleukmnemrbeiamllasacvpateurocangzh-min-nanΣ
 aug 2017                 96       43       10       10       16         8         9         6       16         7         4         7         3       15         5         5         4                   1         3         1         5         5         1         1         1         1         1         1                             2                                       2         3                   2                   1                                               10                   2         1                             1                   1                   2                                                 1                                                                                                   
jul 2017 952913111674686 5515134  423342 2 1  213 15 2  1   921   3 1 2         3 1   
jun 2017 1012814516115718926512451  9243231134      19 12     6311 1    2  1 1    11    
maj 20173721612729715217720101459531 19152211221  1    6    1  15 11 1    2  2           372
apr 201734410926416169842211364113329 34224131252    2 14 1  1 1 71 1  1   11 11  1 1     344
Medelvärde1431123121816117617926412448 16243221222  1 1 15 1  1   7111  1   2  1      1    143
Ökning 2%15%                                                                     
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Artiklar - Databas - Länkar - Dagligt användade   «    »
Wikiboks författare - Mycket aktiva wikiboks författare
 Σendeesjafrptruplitnlidthhezhfihuartlsvfatrhicskovihrdacauknosqelmkrokkltazbgsktakattsimplesiisbaeoetsrmshybnglsleukmnemrbeiamllasacvpateurocangzh-min-nanΣ
 aug 2017                 13                   1         1         4                                       5         3                   1         1         1                   2                                       1                   1                             1                                                                                                                       1                                                                                         2                   1                                                           1                                                                                                                                                                         
jul 2017 101214  111 1 312   2 1  1   1                  1     1                 
jun 2017 84316  222 1 113   3 111    1       1        2  1      1               
maj 201742112425  223 1   2   1 2 1                     3 1       1  1           42
apr 201739851 61  23 1 112   2      1                            1  1           39
Medelvärde16102215  122 1 112   2 1                       1 1       1              16
Ökning                                                                        
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Wikiboks författare - Databas - Länkar - Dagligt användade   «    »
Artiklar - Antal artiklar (officiellt)
 Σendeesjafrptruplitnlidthhezhfihuartlsvfatrhicskovihrdacauknosqelmkrokkltazbgsktakattsimplesiisbaeoetsrmshybnglsleukmnemrbeiamllasacvpateurocangzh-min-nanΣ
 aug 2017   292 K    78 K    28 K    14 K    12 K    17 K    11 K   2.8 K   7.5 K   9.4 K   9.2 K   4.3 K   5.6 K   6.5 K   3.8 K   4.3 K    29 K   1.3 K      864   2.0 K   3.4 K   1.4 K      894   2.0 K   1.5 K   1.4 K   1.2 K   1.6 K   2.9 K      832   1.4 K   4.7 K      668   1.0 K      853      241      584   1.7 K      581      523   1.3 K      583      563      495   1.8 K   1.1 K   1.9 K      687      282   1.6 K      313      179      652   1.3 K      286      331      306      209      151      122      183      250      221      849      195      106      148      370      111      177       30   292 K
jul 2017291 K77 K28 K14 K12 K17 K11 K2.8 K7.5 K9.3 K9.2 K4.3 K5.2 K6.5 K3.7 K4.3 K28 K1.3 K8632.0 K3.4 K1.4 K8722.0 K1.4 K1.4 K1.2 K1.6 K2.9 K8261.4 K4.7 K6631.0 K8532415831.7 K5815231.3 K5795634951.8 K1.1 K1.8 K6872171.6 K3131796461.3 K28533130620815112218324522184919510614836711117730291 K
jun 2017289 K77 K28 K14 K12 K17 K11 K2.8 K7.5 K9.2 K9.2 K4.3 K4.9 K6.5 K3.6 K4.3 K28 K1.3 K8632.0 K3.3 K1.4 K8362.0 K1.4 K1.4 K1.2 K1.6 K2.9 K8131.4 K4.6 K6591.0 K8472415831.6 K5815221.3 K5795634951.8 K1.1 K1.8 K6852151.6 K3121796181.3 K27633130620815112118324522184919510613936711117730289 K
maj 2017287 K77 K28 K14 K12 K16 K11 K2.8 K7.5 K9.0 K9.2 K4.2 K4.4 K6.5 K3.4 K4.2 K28 K1.3 K8612.0 K3.2 K1.4 K7092.0 K1.4 K1.4 K1.2 K1.6 K2.9 K7491.4 K4.6 K6591.0 K8472415831.6 K5815211.3 K5785634951.8 K1.1 K1.7 K6732131.6 K3121776171.3 K27633130619915112118324522184919510613836711117730287 K
apr 2017284 K77 K28 K14 K12 K16 K11 K2.7 K7.4 K8.8 K9.1 K4.2 K4.0 K6.5 K3.4 K4.2 K27 K1.3 K8611.9 K3.2 K1.4 K6502.0 K1.4 K1.4 K1.2 K1.6 K2.9 K7471.4 K4.6 K6591.0 K8472415831.6 K5815211.3 K5785624951.8 K1.1 K1.1 K6722121.6 K3121446121.3 K27633130619515110018324422184819510613636711117730284 K
Ökning1%  1% 1% 1% 1%  9% 3%1%1%   1% 8% 2%1%   3%       2%        16%1%8%  6%2% 1%  2% 6% 1%    2%    1%
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Wikiboks författare - Databas - Länkar - Dagligt användade   «    »
Artiklar - Nya artiklar per dag
 Σendeesjafrptruplitnlidthhezhfihuartlsvfatrhicskovihrdacauknosqelmkrokkltazbgsktakattsimplesiisbaeoetsrmshybnglsleukmnemrbeiamllasacvpateurocangzh-min-nanΣ
 aug 2017       59         6         2         1                   4         1                             3         2                 14         1         3                 17                                                           1                                                                                                                                                     1                                                                                         1                   2                                                                                                                                                                                                                                   59
jul 20174741112   11 11 4212   3 1 1            1              1                  47
jun 201779571 101 171 141518   1 4 1    2       2        6  1                     79
maj 2017794781431161 13   4   1 2 2            1        18    1       1           79
apr 201761732 221 3119 7342  2  11  7                               1   1 1     61
Medelvärde65543 41  41 12 419   1 2 1  1         1        5                        65
Ökning4%                                                                      4%
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Wikiboks författare - Databas - Länkar - Dagligt användade   «    »
Artiklar - Redigeringar per artikel
 Σendeesjafrptruplitnlidthhezhfihuartlsvfatrhicskovihrdacauknosqelmkrokkltazbgsktakattsimplesiisbaeoetsrmshybnglsleukmnemrbeiamllasacvpateurocangzh-min-nanΣ
 aug 2017    16.2       26    16.5    14.2      6.9    20.8       14    26.2    18.7    16.4       19      7.8      3.6    11.9      8.7    18.5      6.4    12.1    14.2    13.2    11.6    10.6      4.9      9.8    11.7    17.4      6.1      9.4    12.9    13.3    18.8      3.9    49.6      3.1    13.9      4.7       22      4.5      9.9    14.6         5      7.5      2.5    10.1      2.7    14.7      5.4    12.7    14.2      3.6      7.6      6.5      4.6      6.8    24.4    11.4    10.1      5.3      7.3      7.1      3.8      6.6      8.8      2.1         4      4.2      5.5      4.2      5.6      4.5      6.9    16.2
jul 201716.225.916.514.26.820.81426.318.716.5197.83.811.98.718.56.412.114.213.211.510.64.69.811.717.26.19.412.813.318.83.949.83.113.94.7224.49.914.457.52.510.12.714.74.212.715.73.67.66.54.66.823.811.49.95.27.37.13.86.78.82.144.25.54.25.64.56.916.2
jun 201716.225.816.414.16.820.71426.318.716.5197.83.911.98.818.66.512.114.113.211.610.54.49.811.816.96.19.412.813.218.83.9503.113.94.721.94.49.914.457.52.410.12.714.74.112.714.93.67.66.44.76.823.511.39.85.27.37.13.86.78.82.144.25.64.25.54.56.916.2
maj 201716.225.716.514.16.720.91426.318.616.7197.84.111.9918.76.51214.113.211.310.54.79.711.916.86.19.312.813.718.83.9503.113.94.721.94.49.914.457.52.410.12.714.74.212.914.63.67.66.44.76.823.511.39.15.47.37.13.86.68.82.13.94.15.64.25.54.56.916.2
apr 201716.225.616.614.26.720.914.126.518.616.9197.84.411.98.918.76.41214.113.211.310.54.69.712.216.76.19.312.813.818.83.9503.113.94.621.84.49.914.457.52.410.12.714.75.512.913.43.57.67.24.76.723.511.38.45.57.373.86.68.82.13.94.15.64.25.54.56.916.2
Ökning    1%    -1%  -5% -1%     1% 2% -1%1%   -1%     1% 1%    1%   1% 2%1% -2%-1% 1% 5%-1%      1%1%      
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Wikiboks författare - Databas - Länkar - Dagligt användade   «    »
Artiklar - Bytes per artikel
 Σendeesjafrptruplitnlidthhezhfihuartlsvfatrhicskovihrdacauknosqelmkrokkltazbgsktakattsimplesiisbaeoetsrmshybnglsleukmnemrbeiamllasacvpateurocangzh-min-nanΣ
Ökning                                                                        
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Wikiboks författare - Artiklar - Länkar - Dagligt användade   «    »
Databas - Redigeringar per mânad
 Σendeesjafrptruplitnlidthhezhfihuartlsvfatrhicskovihrdacauknosqelmkrokkltazbgsktakattsimplesiisbaeoetsrmshybnglsleukmnemrbeiamllasacvpateurocangzh-min-nanΣ
 aug 2017    35 K    17 K   1.4 K      732      639   2.5 K      319      271      224   1.3 K   1.0 K       84      560      398      442      138   2.9 K       82       50       27      285       17      387      105       36      336       10       45       23      129         3       18       63         1         2                 30      229                107         5       28         2                 10         2   2.4 K         3      582       11         1         1       33         5      201         1       58         8                   3                 11                   2                   1         1         4                                  35 K
jul 201727 K11 K1.1 K1.7 K5843.4 K195140350701406245861899383761.7 K5369684913435448129582526923059771655 2515612179114 3121881921761980 273237135  1   36 11  27 K
jun 201730 K12 K1.6 K1.3 K5313.5 K3082071.1 K1.3 K714376021646694101.4 K3132131.0 K95347200208301151081124575107461313223112723 935234177137 231241821318292141 41617   30 K
maj 201727 K10 K1.3 K2.4 K4343.0 K518278750967501255411762481271.7 K5531335503931256190283756901461825 66811721837  209941326812 921241 121172150 7 35 34   27 K
apr 201723 K6.7 K2.0 K2.2 K2932.4 K487295173820848734411694921.3 K1.5 K30924697312853133839722286214834710228236911138111 1262776128121515416617126198 131 3415   23 K
Medelvärde29 K11 K1.5 K1.7 K4972.9 K3652385161.0 K700495462205584601.9 K1054129687632921081293211210389181512375192261834301177 7988016231381262814973136102852061727962  29 K
Ökning12%29%-3%-16%22%3%-2%8%69%22%28%49%7%31%26%14%21% 30% -6%33%129%59%7%63% 2% 727%       49%        332%         1%              12%
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Wikiboks författare - Artiklar - Länkar - Dagligt användade   «    »
Databas - Databasstorlek
K=Kb, M=Mb Σendeesjafrptruplitnlidthhezhfihuartlsvfatrhicskovihrdacauknosqelmkrokkltazbgsktakattsimplesiisbaeoetsrmshybnglsleukmnemrbeiamllasacvpateurocangzh-min-nanΣ
Ökning                                                                        
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Wikiboks författare - Artiklar - Länkar - Dagligt användade   «    »
Databas - ord
 Σendeesjafrptruplitnlidthhezhfihuartlsvfatrhicskovihrdacauknosqelmkrokkltazbgsktakattsimplesiisbaeoetsrmshybnglsleukmnemrbeiamllasacvpateurocangzh-min-nanΣ
Ökning                                                                        
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Wikiboks författare - Artiklar - Databas - Dagligt användade   «    »
Länkar - Interna länkar
 Σendeesjafrptruplitnlidthhezhfihuartlsvfatrhicskovihrdacauknosqelmkrokkltazbgsktakattsimplesiisbaeoetsrmshybnglsleukmnemrbeiamllasacvpateurocangzh-min-nanΣ
Ökning                                                                        
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Wikiboks författare - Artiklar - Databas - Dagligt användade   «    »
Länkar - Länkar till andra Wikimedia sites
 Σendeesjafrptruplitnlidthhezhfihuartlsvfatrhicskovihrdacauknosqelmkrokkltazbgsktakattsimplesiisbaeoetsrmshybnglsleukmnemrbeiamllasacvpateurocangzh-min-nanΣ
Ökning                                                                        
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Wikiboks författare - Artiklar - Databas - Dagligt användade   «    »
Länkar - Bilder
 Σendeesjafrptruplitnlidthhezhfihuartlsvfatrhicskovihrdacauknosqelmkrokkltazbgsktakattsimplesiisbaeoetsrmshybnglsleukmnemrbeiamllasacvpateurocangzh-min-nanΣ
Ökning                                                                        
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Wikiboks författare - Artiklar - Databas - Dagligt användade   «    »
Länkar - Webblänkar
 Σendeesjafrptruplitnlidthhezhfihuartlsvfatrhicskovihrdacauknosqelmkrokkltazbgsktakattsimplesiisbaeoetsrmshybnglsleukmnemrbeiamllasacvpateurocangzh-min-nanΣ
Ökning                                                                        
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Wikiboks författare - Artiklar - Databas - Dagligt användade   «
Länkar - Redirects
 Σendeesjafrptruplitnlidthhezhfihuartlsvfatrhicskovihrdacauknosqelmkrokkltazbgsktakattsimplesiisbaeoetsrmshybnglsleukmnemrbeiamllasacvpateurocangzh-min-nanΣ
 aug 2017    51 K    16 K      783   1.1 K   1.1 K   6.4 K   2.1 K      936   2.0 K      379      230      728      291      313      180   1.8 K   9.3 K      422      176      461      366      305      208      205      444      682       77       79      403      126      313      311      107       28      399       53      369      281       54      256      115       43       22      137       30      169       25      155      158       57       83       71      132      146       14       29       17       18       17       19       17       86         4         7       16       14       10       88         6       52       10    51 K
jul 201751 K16 K7821.1 K1.1 K6.3 K2.1 K9352.0 K3732287282903121791.8 K9.1 K41617646136630586200444611777940312631331110628399533692815425611543221373016923155155578371132146142917161719178647161410886521051 K
jun 201750 K16 K7801.1 K1.1 K6.3 K2.1 K9352.0 K3732287282872961781.8 K8.8 K4161764613643048519843953777794031253133111022739953369276532561154322137301692315515557837113114611291716171917864716147886521050 K
maj 201750 K16 K7751.1 K1.1 K6.2 K2.1 K9352.0 K3692287282862941781.8 K8.8 K4151764613593048319541853777784031253133111022639953369275532561154322137301692215515357837113114611291716171717814716147886521050 K
apr 201749 K15 K7731.0 K1.1 K6.1 K2.1 K9322.0 K3692287282842941781.8 K8.7 K4151764613563045219541553777774001253133111022639953369273532561154322137301692215515257837113014611291716171217814616147886521049 K
Ökning1%1% 3%1%1%   1%  1%2% 1%2%   1% 52%1%2%6% 1%    1%2%   1%        3% 1%     7%  3% 13% 2%         1%
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 

Medelvärde = genomsnittligt antal för de angivna mânaderna = (30 x värde[apr] + 31 x värde[maj] + 30 x värde[jun] + 31 x värde[jul] + 31 x värde[aug]) / 122

Ökning = genomsnittlig mânatlig ökning för de angivna mânaderna = 100 * (31 x (värde[maj] - värde[apr]) / värde[apr] + 30 x ...etc) / 153  (Wikiböcker med värden < 10 har ej tagits med)


Sammanställd torsdag 21 september 2017 16:41 ur SQL-dumpfilerna frân torsdag 31 augusti 2017

Författare:Erik Zachte (Webbplats)
Mail:ezachte@### (no spam: ### = wikimedia.org)
Documentation / Skript / CSV files: About WikiStats

All data and images on this page are in the public domain.