Wikinews-statistik

Staplar       Zoom          
Översikt Uppgifter för de senaste mânaderna

 
  May 2016: The major overhaul of Wikistats reports has entered a new phase.  

  First phase focused on migrating the traffic analysis reports to our new infrastructure. Those are operational now.  
  The Analytics Team will now proceed to also migrate data collection and reporting about wiki content and contributors.  
  First results are expected later this year.  

  More info at this announcement
  You can see the first wireframes for Wikistats 2.0 and comment on the design here.
  

  
Medelvärde = genomsnittligt antal för de angivna mânaderna  |  Ökning = genomsnittlig mânatlig ökning för de angivna mânaderna (formel)   
Artiklar - Databas - Länkar - Dagligt användade    »
Wikireporters - Bidragslämnare
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32  
  alla sprâk spanska franska portugisiska koreanska catalan tjeckiska persiska hebreiska rumänska albanian alla sprâk
  engelska kinesiska polska japanska tamil turkiska finska ukrainian holländska ungerska thai  
    ryska tyska italienska arabiska grekiska norska svenska serbiska bosniska bulgarian sindhi
 ΣenrueszhdefrplitptjaarkotaelcatrnocsfisvfauksrhenlbsrohubgsqthsdΣ
 maj 2017    5048    1644      239      250      153      565      399      277      304      202      121       69       30       39       27       78       48       32       51       40       56       48       61       60       55       61       12       40       43       16       10         9         9    5048
apr 2017503716402382481525653992763042021216830392778483251405648615955611240431610995037
mar 2017501916382362461515643972763041991216730382778453251405648615955611240431610995019
feb 2017500216382342451515623902753031991206530382778453251405648615955611240431610995002
jan 2017499316382302451515623892753021981196530382778453250405648615955611240431610994993
Ökning  1%1%  1%    2% 1%  2%                 
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Artiklar - Databas - Länkar - Dagligt användade   «    »
Wikireporters - Nya wikireporters
 ΣenrueszhdefrplitptjaarkotaelcatrnocsfisvfauksrhenlbsrohubgsqthsdΣ
 maj 2017       11         4         1         2         1                             1                                       1                                                                                                                       1                                                                                                 11
apr 201718222112  3 1 1  3                18
mar 2017  21 2711 12                      
feb 2017  4   1 111       1               
jan 201718211 11 61  1  2      1   1      18
Medelvärde10221 12 21 1    1                10
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Artiklar - Databas - Länkar - Dagligt användade   «    »
Wikireporters - Aktiva wikireporters
 ΣenrueszhdefrplitptjaarkotaelcatrnocsfisvfauksrhenlbsrohubgsqthsdΣ
 maj 2017       95       19       20       11         6         5         6         3         6         6         1         1         2                   1         1         2                   1                                       5         2                                                                                                 95
apr 2017928258281323934 2132 2   32         92
mar 201797101892618387253115  2   21         97
feb 201791922726131106232112  4  142         91
jan 2017911418527161156122115 12   3   1      91
Medelvärde931221836132872321131 2   31         93
Ökning1% 5%                              1%
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Artiklar - Databas - Länkar - Dagligt användade   «    »
Wikireporters - Mycket aktiva wikireporters
 ΣenrueszhdefrplitptjaarkotaelcatrnocsfisvfauksrhenlbsrohubgsqthsdΣ
 maj 2017       12         4         2         1                   2                                       1                   1                                                                                                                                                                                                                         12
apr 201713131 31  3 1      1              13
mar 201713131 22  2     1  1              13
feb 201711221 11 11        1              11
jan 201714421 12  1 1      1              14
Medelvärde13221 21  2 1      1              13
Ökning-2%                                -2%
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Wikireporters - Databas - Länkar - Dagligt användade   «    »
Artiklar - Antal artiklar (officiellt)
 ΣenrueszhdefrplitptjaarkotaelcatrnocsfisvfauksrhenlbsrohubgsqthsdΣ
 maj 2017   240 K    21 K    13 K    11 K   6.6 K    14 K    19 K    14 K    10 K    13 K   3.7 K   3.6 K      544   3.3 K   3.0 K   3.6 K   1.2 K      636   4.9 K   1.3 K   3.3 K   1.6 K   1.6 K    77 K   1.2 K   1.2 K      300   1.7 K      683   1.6 K      743      188      812   240 K
apr 2017239 K21 K13 K10 K6.5 K14 K19 K14 K10 K13 K3.7 K3.4 K5343.3 K3.0 K3.6 K1.2 K6354.9 K1.3 K3.3 K1.6 K1.6 K77 K1.2 K1.2 K3001.7 K6831.6 K743188812239 K
mar 2017238 K21 K13 K10 K6.4 K13 K19 K14 K10 K13 K3.7 K3.2 K5303.3 K3.0 K3.6 K1.1 K6334.7 K1.3 K3.3 K1.6 K1.6 K77 K1.2 K1.2 K3001.7 K6831.6 K743188812238 K
feb 2017236 K21 K12 K10 K6.3 K13 K19 K14 K10 K13 K3.7 K3.1 K5203.3 K3.0 K3.5 K1.1 K6324.5 K1.3 K3.3 K1.6 K1.6 K77 K1.2 K1.2 K2991.7 K6831.6 K743188812236 K
jan 2017236 K21 K12 K10 K6.2 K13 K19 K14 K10 K13 K3.7 K3.1 K5143.3 K3.0 K3.5 K1.1 K6324.3 K1.3 K3.3 K1.6 K1.6 K77 K1.2 K1.2 K2981.7 K6831.6 K743188812236 K
Ökning  2% 1% 1%  1% 4%1%  1%  3%   1%           
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Wikireporters - Databas - Länkar - Dagligt användade   «    »
Artiklar - Nya artiklar per dag
 ΣenrueszhdefrplitptjaarkotaelcatrnocsfisvfauksrhenlbsrohubgsqthsdΣ
 maj 2017       29         2         7         1         3         1         2                   1         2                   7                                       1                             1                                       1                                                                                                           29
apr 201730162323  2 5   1  5              30
mar 201736162318  5 3   2  5              36
feb 201732171314 15 1   1  7              32
jan 201737271314 14 5  11  7              37
Medelvärde33171314 14 4   1  5              33
Ökning-5%                                -5%
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Wikireporters - Databas - Länkar - Dagligt användade   «    »
Artiklar - Redigeringar per artikel
 ΣenrueszhdefrplitptjaarkotaelcatrnocsfisvfauksrhenlbsrohubgsqthsdΣ
 maj 2017    10.6    24.5    11.5    11.9      5.4       17    10.2      8.8      8.8      6.3      8.8      4.2    10.8      4.3      6.2      7.8      9.2      8.2         6      6.1      4.6      8.6      5.2      9.7      5.5      7.2      4.1      6.1      7.3      2.2      4.1      2.4      2.2    10.6
apr 201710.724.511.511.95.41710.28.88.96.38.84.4114.36.27.89.28.266.14.68.75.29.75.57.24.16.17.32.24.12.42.210.7
mar 201710.724.511.511.95.41710.28.88.86.28.84.511.14.36.27.99.38.366.14.68.75.29.75.57.24.16.17.32.24.12.42.210.7
feb 201710.724.511.5125.51710.38.88.868.84.611.24.36.37.99.38.36.16.14.68.75.29.75.57.24.16.17.32.24.12.42.210.7
jan 201710.724.511.6125.51710.48.88.868.84.611.24.36.389.38.36.26.14.68.75.29.75.57.24.16.17.32.24.12.42.210.7
Ökning         1% -2%-1%  -1%  -1%               
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Wikireporters - Databas - Länkar - Dagligt användade   «    »
Artiklar - Bytes per artikel
 ΣenrueszhdefrplitptjaarkotaelcatrnocsfisvfauksrhenlbsrohubgsqthsdΣ
Ökning                                  
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Wikireporters - Artiklar - Länkar - Dagligt användade   «    »
Databas - Redigeringar per mânad
 ΣenrueszhdefrplitptjaarkotaelcatrnocsfisvfauksrhenlbsrohubgsqthsdΣ
 maj 2017   6.6 K   1.5 K   2.2 K      425      347      372      252       94      121      460       11      304       23         5       29       82       29         2       69         1         1         4      147       53         1                   1         9                   1         1                       6.6 K
apr 20178.3 K6592.2 K501319894561381071.7 K2331446029124274659   28273     1  8.3 K
mar 201710 K8181.9 K3893696711.0 K372443.4 K3222138153319341572 2 33181 4  2   10 K
feb 20176.0 K9041.7 K27326533053633400353296059853120 185122193620 322     6.0 K
jan 20178.3 K2.2 K1.6 K3072823499353431941250239931248195471.0 K 23746  74 3   8.3 K
Medelvärde7.9 K1.2 K1.9 K380317525664482361.3 K2923043203814313363111564251133 1   7.9 K
Ökning1%11%8%12%8%19%-12%41%-15%188%-28%62%  -10%-11%  -32%   92%          1%
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Wikireporters - Artiklar - Länkar - Dagligt användade   «    »
Databas - Databasstorlek
K=Kb, M=Mb ΣenrueszhdefrplitptjaarkotaelcatrnocsfisvfauksrhenlbsrohubgsqthsdΣ
Ökning                                  
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Wikireporters - Artiklar - Länkar - Dagligt användade   «    »
Databas - ord
 ΣenrueszhdefrplitptjaarkotaelcatrnocsfisvfauksrhenlbsrohubgsqthsdΣ
Ökning                                  
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Wikireporters - Artiklar - Databas - Dagligt användade   «    »
Länkar - Interna länkar
 ΣenrueszhdefrplitptjaarkotaelcatrnocsfisvfauksrhenlbsrohubgsqthsdΣ
Ökning                                  
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Wikireporters - Artiklar - Databas - Dagligt användade   «    »
Länkar - Länkar till andra Wikimedia sites
 ΣenrueszhdefrplitptjaarkotaelcatrnocsfisvfauksrhenlbsrohubgsqthsdΣ
Ökning                                  
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Wikireporters - Artiklar - Databas - Dagligt användade   «    »
Länkar - Bilder
 ΣenrueszhdefrplitptjaarkotaelcatrnocsfisvfauksrhenlbsrohubgsqthsdΣ
Ökning                                  
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Wikireporters - Artiklar - Databas - Dagligt användade   «    »
Länkar - Webblänkar
 ΣenrueszhdefrplitptjaarkotaelcatrnocsfisvfauksrhenlbsrohubgsqthsdΣ
Ökning                                  
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Wikireporters - Artiklar - Databas - Dagligt användade   «
Länkar - Redirects
 ΣenrueszhdefrplitptjaarkotaelcatrnocsfisvfauksrhenlbsrohubgsqthsdΣ
 maj 2017    91 K    19 K    38 K   3.9 K      741       48   1.9 K    14 K   2.0 K   1.0 K      442      402       18      787      298      252      177      168         3      113      360   1.1 K      251   3.8 K       64      144       11   1.0 K       88       45       24       12       75    91 K
apr 201790 K19 K38 K3.9 K738451.9 K14 K2.0 K1.0 K4424011878729825217616831133601.1 K2483.8 K64144111.0 K884524127590 K
mar 201790 K19 K37 K3.9 K737411.9 K14 K2.0 K1.0 K4423981878729825217516831133601.1 K2473.8 K64144111.0 K884524127590 K
feb 201790 K19 K37 K3.9 K737391.9 K14 K2.0 K1.0 K4423911878729825217516831133601.1 K2463.8 K64144111.0 K884524127590 K
jan 201789 K19 K37 K3.9 K737371.9 K14 K2.0 K1.0 K4423911878729825217516821133601.1 K2453.8 K64144111.0 K884524127589 K
Ökning  1%  7%1%    1%          1%           
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 

Medelvärde = genomsnittligt antal för de angivna mânaderna = (31 x värde[jan] + 28 x värde[feb] + 31 x värde[mar] + 30 x värde[apr] + 31 x värde[maj]) / 120

Ökning = genomsnittlig mânatlig ökning för de angivna mânaderna = 100 * (28 x (värde[feb] - värde[jan]) / värde[jan] + 31 x ...etc) / 151  (Wikinews sites med värden < 10 har ej tagits med)


Sammanställd mândag 19 juni 2017 10:26 ur SQL-dumpfilerna frân onsdag 31 maj 2017

Författare:Erik Zachte (Webbplats)
Mail:ezachte@### (no spam: ### = wikimedia.org)
Documentation / Skript / CSV files: About WikiStats

All data and images on this page are in the public domain.