Wikiquote-statistik

Staplar       Zoom          
Översikt Uppgifter för de senaste mânaderna

 
  May 2016: The major overhaul of Wikistats reports has entered a new phase.  

  First phase focused on migrating the traffic analysis reports to our new infrastructure. Those are operational now.  
  The Analytics Team will now proceed to also migrate data collection and reporting about wiki content and contributors.  
  First results are expected later this year.  

  More info at this announcement
  You can see the first wireframes for Wikistats 2.0 and comment on the design here.
  

  
Medelvärde = genomsnittligt antal för de angivna mânaderna  |  Ökning = genomsnittlig mânatlig ökning för de angivna mânaderna (formel)   
Artiklar - Databas - Länkar - Dagligt användade    »
Wikiquotarians - Bidragslämnare
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64  
  alla sprâk italienska tyska turkiska persiska tjeckiska ukrainian holländska simple english georgiska thai litauiska hindi serbiska welsh kurdish belarusian galician gujarati urdu kannada breton  
  engelska polska franska hebreiska finska grekiska japanska vietnamese slovak svenska danska azeri armenian norska estniska latin esperanto basque sanskrit limburgish telugu min nan
    ryska spanska kinesiska portugisiska bulgarian arabiska ungerska catalan bosniska indonesiska kroatiska koreanska rumänska slovene malayalam tamil albanian norska (nynorsk) afrikaans icelandic sundanese  alla sprâk
 Σenruitplesdefrzhtrheptfafibgcselarukjahunlvicasimpleskbskasvidthdahrltazkohihyrosrnoslcyetmlkulatabeeosqgleunngusaafurliiskntesubrzh-min-nanΣ
 maj 2017   13258    4331      774    1078      706      865      529      455      236      305      276      364      220      215      133      161       81      150      149       84      144      129       66      124       65       75       63       70      102       68       45       49       57       69       59       66       28       62       69       54       55       53       18       42       48       25       30       40       19       54       24       51       29       20       18       24       20       11       14       21       15       29         3       15         4   13258
apr 2017131984314773107470186552645223330327536121621513316180149148841441296412365756370102684348566959652862695455531842482530401954245129201824181014211529315413198
mar 2017131454297766107369986452544923229827136121421513316080147148841441296412265756370101684248566959652862695455531842472530401954235129201824181014211528315413145
feb 2017131004284763107169286152444623229827036021321513315880147146831441286412265756370101684248566959642862695455531742472530401954235128201824171014211528315413100
jan 201713054426976210646908575224452312962693602132131331588014714683144127631226575637010168424856695764286269545553174047253040195323512820182417914211528315413054
Ökning    1%  1%1%1%1% 1%    1%1%   1%       2%1%  1%1%      2%1%1%     1% 1%   4%    1%    
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Artiklar - Databas - Länkar - Dagligt användade   «    »
Wikiquotarians - Nya wikiquotarians
 Σenruitplesdefrzhtrheptfafibgcselarukjahunlvicasimpleskbskasvidthdahrltazkohihyrosrnoslcyetmlkulatabeeosqgleunngusaafurliiskntesubrzh-min-nanΣ
 maj 2017       60       17         1         4         5                   3         3         3         2         1         3         4                                       1         1         1                                       2         1                                                                     2         1         1                             1                                                                                                                                                                                                                 2         1                                                                             60
apr 20175317712113154 2  1 2     1    1 1             1     1          1   53
mar 20174513327313  111  2  21 1             1      1         1   1        45
feb 20174615172421121  2       11           2        2     1       1       46
jan 201751153533212412112  1 1  1                       1 2                51
Medelvärde5115344222132121 1 11   1       1                         1        51
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Artiklar - Databas - Länkar - Dagligt användade   «    »
Wikiquotarians - Aktiva wikiquotarians
 Σenruitplesdefrzhtrheptfafibgcselarukjahunlvicasimpleskbskasvidthdahrltazkohihyrosrnoslcyetmlkulatabeeosqgleunngusaafurliiskntesubrzh-min-nanΣ
 maj 2017      320      105       18       42       21         9         9       15       11         8         5         9       11         4         1         3         1         4         6         1         1         2         3         6                   1         1         1                   1         4         2         2         1         1         2                   4                                       1                             1                                       3                             1         1                                       2         2         1                   1                   1                          320
apr 20172889029321910515696684 5 38 1327 2131123222  51  1      2121     1  1 1  288
mar 2017293861635181671261165122 1114811524 311  2 2231 6   11 1  133  1   1   11   293
feb 201729196194311155126124610514 1722446  1   1 2151131 11 3   153       1  11   291
jan 201730410115381513109711610106210 372 138 21  12 1111253  3    1 52          1    304
Medelvärde29996193817137137105710417 3711336 211 1212121151  1 1    42      11  1    299
Ökning2%2%13%4%14%                                                            2%
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Artiklar - Databas - Länkar - Dagligt användade   «    »
Wikiquotarians - Mycket aktiva wikiquotarians
 Σenruitplesdefrzhtrheptfafibgcselarukjahunlvicasimpleskbskasvidthdahrltazkohihyrosrnoslcyetmlkulatabeeosqgleunngusaafurliiskntesubrzh-min-nanΣ
 maj 2017       35       10         2         7         1         1         1         1                             1                   2         1                                                                                                   2                                       1                             1                                       1                             1                                                                                                             1                                                                                                                                           1                           35
apr 20173793922 1111 11   1     4          1                           1  37
mar 2017391021121311   12       1 2      1  11                              39
feb 20173611163211 1  21        13         11             1                36
jan 20174111253211 21121    2    4      1  11  1                           41
Medelvärde3810282211 11 21         3      1  11                              38
Ökning-3%                                                                -3%
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Wikiquotarians - Databas - Länkar - Dagligt användade   «    »
Artiklar - Antal artiklar (officiellt)
 Σenruitplesdefrzhtrheptfafibgcselarukjahunlvicasimpleskbskasvidthdahrltazkohihyrosrnoslcyetmlkulatabeeosqgleunngusaafurliiskntesubrzh-min-nanΣ
 maj 2017   217 K    30 K    12 K    27 K    28 K   6.9 K   7.9 K   5.5 K   2.3 K   4.5 K   3.4 K   7.4 K   5.9 K   2.6 K   4.4 K   8.4 K   1.8 K   1.3 K   5.3 K      996   1.5 K   1.0 K      325   2.8 K      599   4.5 K   4.5 K      592   1.4 K   2.1 K   2.1 K      391   1.7 K   2.5 K   2.0 K   1.0 K      271   1.9 K      507      538      949   2.8 K      439      595      503      335      438      460      349   2.2 K      205      567      318   1.7 K      576   3.2 K      185      431   1.2 K      221      402      562   1.3 K      100       24   217 K
apr 2017216 K29 K12 K26 K28 K6.8 K7.9 K5.4 K2.3 K4.5 K3.4 K7.3 K5.8 K2.5 K4.4 K8.4 K1.8 K1.3 K5.3 K9961.5 K1.0 K3212.7 K5994.5 K4.5 K5881.4 K2.0 K2.0 K3881.7 K2.5 K2.0 K1.0 K2681.8 K5075389482.8 K4395955023354384603312.2 K2055633171.7 K5763.2 K1704301.1 K2213955621.1 K10024216 K
mar 2017214 K29 K12 K26 K28 K6.8 K7.8 K5.4 K2.3 K4.5 K3.3 K7.3 K5.7 K2.4 K4.4 K8.4 K1.8 K1.3 K5.3 K9961.5 K1.0 K3202.7 K5994.5 K4.5 K5871.4 K2.0 K2.0 K3851.7 K2.5 K1.9 K1.0 K2681.8 K5075379472.8 K4395955023354384603202.2 K1945623171.7 K5763.2 K1694271.1 K2213925621.1 K10024214 K
feb 2017213 K29 K12 K25 K28 K6.7 K7.8 K5.4 K2.3 K4.5 K3.3 K7.3 K5.6 K2.1 K4.4 K8.3 K1.8 K1.3 K5.2 K9911.5 K1.0 K3202.6 K5994.5 K4.5 K5861.4 K2.0 K1.7 K3841.7 K2.5 K1.9 K1.0 K2671.8 K5075379472.8 K4365944993354384543062.2 K1935623161.7 K5763.2 K1694271.1 K2213895621.0 K10024213 K
jan 2017211 K29 K12 K25 K28 K6.7 K7.8 K5.4 K2.3 K4.5 K3.3 K7.3 K5.3 K2.0 K4.4 K8.3 K1.8 K1.3 K5.2 K9911.5 K1.0 K3162.5 K5994.5 K4.4 K5861.4 K2.0 K1.6 K3841.7 K2.5 K1.9 K1.0 K2651.8 K5045379472.8 K4365944993344384502812.2 K1935613161.7 K5763.2 K1684251.1 K2213855621.0 K10024211 K
Ökning1%1% 1% 1%  1% 1% 2%7%        1%2%      7% 1% 2% 1%1%         1%6% 2%     3% 1% 1% 5%  1%
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Wikiquotarians - Databas - Länkar - Dagligt användade   «    »
Artiklar - Nya artiklar per dag
 Σenruitplesdefrzhtrheptfafibgcselarukjahunlvicasimpleskbskasvidthdahrltazkohihyrosrnoslcyetmlkulatabeeosqgleunngusaafurliiskntesubrzh-min-nanΣ
 maj 2017       42         6         2       11         2         1                   1                             1                   3         3                                                                                                   1                                                                     2                                       2                             1                                                                                                             1                                                                                                   1                                       4                           42
apr 201746521622 11 1 24 1  1    2  1   1      1                        3  46
mar 20175572931 1 11 57 2  1    2      11   1  1                           55
feb 20174472651 1  1185         3      1   1  1          1                44
jan 2017467134  1  1276 2  2    4  1   1  11  1          1                46
Medelvärde4762931 1  1155 1  1    2      3   1  1          1             1  47
Ökning-1%                                                                -1%
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Wikiquotarians - Databas - Länkar - Dagligt användade   «    »
Artiklar - Redigeringar per artikel
 Σenruitplesdefrzhtrheptfafibgcselarukjahunlvicasimpleskbskasvidthdahrltazkohihyrosrnoslcyetmlkulatabeeosqgleunngusaafurliiskntesubrzh-min-nanΣ
 maj 2017    22.6    57.1       19    23.9    13.7    35.3    39.5    22.6    15.4    20.3    23.4    14.9    12.9    16.2    15.7      7.3    10.7       14      8.6    13.1    19.4    31.1    63.3    20.3    20.8    14.4      9.6    28.7    11.6      5.9      4.6    19.5      8.8    19.6    17.7    10.2    10.6       16    18.2    12.6    13.1      8.8      4.8    11.6    14.4    11.4      8.6    11.4      5.8      7.9      8.4    12.5       12      5.3      5.9      3.9      9.1         4      2.7       11      5.3    10.4      1.4    12.7       12    22.6
apr 201722.657.21923.913.735.339.522.615.320.323.614.912.816.415.77.310.7148.613.119.331.163.820.320.814.49.628.611.65.94.619.68.819.618.210.310.71618.212.613.18.84.811.614.411.48.611.45.67.98.312.6125.35.93.99.63.82.8115.310.41.412.71222.6
mar 201722.657.11924.213.735.539.522.615.420.223.714.912.716.715.77.310.713.68.613.119.331.263.72020.814.49.628.611.65.84.619.78.819.518.210.310.716.118.212.613.18.84.811.614.411.48.611.45.67.98.612.6125.35.93.99.73.82.8115.310.31.412.71222.6
feb 201722.757.318.924.213.735.639.422.615.420.223.914.912.817.515.77.310.713.68.613.119.331.163.320.220.814.49.728.711.65.85.319.78.819.518.210.310.716.218.112.613.18.84.811.614.511.48.611.45.77.98.612.6125.35.93.99.63.82.8115.310.31.412.71222.7
jan 201722.757.31924.213.735.539.422.615.420.12414.912.618.315.77.310.713.58.613.119.331.162.720.220.814.49.728.711.65.85.319.78.919.417.310.310.616.318.212.613.18.84.811.514.511.58.611.45.17.98.512.6125.35.93.99.63.82.8115.310.31.412.71222.7
Ökning          -1% 1%-3%   1%            -3%   1%             3%       -1%1%-1%       
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Wikiquotarians - Databas - Länkar - Dagligt användade   «    »
Artiklar - Bytes per artikel
 Σenruitplesdefrzhtrheptfafibgcselarukjahunlvicasimpleskbskasvidthdahrltazkohihyrosrnoslcyetmlkulatabeeosqgleunngusaafurliiskntesubrzh-min-nanΣ
Ökning                                                                  
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Wikiquotarians - Artiklar - Länkar - Dagligt användade   «    »
Databas - Redigeringar per mânad
 Σenruitplesdefrzhtrheptfafibgcselarukjahunlvicasimpleskbskasvidthdahrltazkohihyrosrnoslcyetmlkulatabeeosqgleunngusaafurliiskntesubrzh-min-nanΣ
 maj 2017    27 K   8.3 K      965   8.1 K      778      644      351      863      334      344      406      143   2.1 K   1.2 K       31       92       14       76      138       17       38       15       75      618                 11       51      128       17       34      278       35       42      101      212       32       10      215         4         3         5       29         4         4         8                   4         6      168         3         4       29       13         1                           52       78       45                 17         1      151                        27 K
apr 201727 K8.6 K1.4 K6.0 K1.1 K7101697153283463431491.0 K1.4 K199096741821717631062.1 K 258930244670272710523533107741411339  14175017 21127  196103  27 K
mar 201729 K8.8 K1.5 K6.1 K1.1 K9399234391934702551521.7 K2.0 K2922628752433638156142893 247481550507539302844118161123203128814  8950348591 1124  201241 29 K
feb 201729 K8.8 K1.1 K4.3 K1.5 K8453374051415482252033.5 K995369984715032422244201.7 K 137433013527442982.2 K13311873142455 8632 2931185242   119 517813  29 K
jan 201734 K8.8 K1.0 K2.7 K1.6 K7004806001392.1 K3354214.7 K1.2 K3525361406324925332212.4 K 4313228252568274003.5 K161635024 278 1648134176116532  611  17    34 K
Medelvärde29 K8.6 K1.2 K5.5 K1.2 K7664566082287773142142.6 K1.4 K30153132022723032961891.5 K 238435193423717362411.4 K151320515313417228232614749141251 214229118555  29 K
Ökning-5%-1%2%33%-16%-1%45%16%28%-28%9%-20%-3%11%3%4% 177%-14%-18%32%93%-10%-4% -8%-16%  54%263% 18%-23%-45%  3%   8%      72%           1%    -5%
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Wikiquotarians - Artiklar - Länkar - Dagligt användade   «    »
Databas - Databasstorlek
K=Kb, M=Mb Σenruitplesdefrzhtrheptfafibgcselarukjahunlvicasimpleskbskasvidthdahrltazkohihyrosrnoslcyetmlkulatabeeosqgleunngusaafurliiskntesubrzh-min-nanΣ
Ökning                                                                  
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Wikiquotarians - Artiklar - Länkar - Dagligt användade   «    »
Databas - ord
 Σenruitplesdefrzhtrheptfafibgcselarukjahunlvicasimpleskbskasvidthdahrltazkohihyrosrnoslcyetmlkulatabeeosqgleunngusaafurliiskntesubrzh-min-nanΣ
Ökning                                                                  
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Wikiquotarians - Artiklar - Databas - Dagligt användade   «    »
Länkar - Interna länkar
 Σenruitplesdefrzhtrheptfafibgcselarukjahunlvicasimpleskbskasvidthdahrltazkohihyrosrnoslcyetmlkulatabeeosqgleunngusaafurliiskntesubrzh-min-nanΣ
Ökning                                                                  
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Wikiquotarians - Artiklar - Databas - Dagligt användade   «    »
Länkar - Länkar till andra Wikimedia sites
 Σenruitplesdefrzhtrheptfafibgcselarukjahunlvicasimpleskbskasvidthdahrltazkohihyrosrnoslcyetmlkulatabeeosqgleunngusaafurliiskntesubrzh-min-nanΣ
Ökning                                                                  
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Wikiquotarians - Artiklar - Databas - Dagligt användade   «    »
Länkar - Bilder
 Σenruitplesdefrzhtrheptfafibgcselarukjahunlvicasimpleskbskasvidthdahrltazkohihyrosrnoslcyetmlkulatabeeosqgleunngusaafurliiskntesubrzh-min-nanΣ
Ökning                                                                  
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Wikiquotarians - Artiklar - Databas - Dagligt användade   «    »
Länkar - Webblänkar
 Σenruitplesdefrzhtrheptfafibgcselarukjahunlvicasimpleskbskasvidthdahrltazkohihyrosrnoslcyetmlkulatabeeosqgleunngusaafurliiskntesubrzh-min-nanΣ
Ökning                                                                  
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Wikiquotarians - Artiklar - Databas - Dagligt användade   «
Länkar - Redirects
 Σenruitplesdefrzhtrheptfafibgcselarukjahunlvicasimpleskbskasvidthdahrltazkohihyrosrnoslcyetmlkulatabeeosqgleunngusaafurliiskntesubrzh-min-nanΣ
 maj 2017   105 K    24 K    10 K    26 K   3.4 K   8.8 K      960      435      612   2.1 K      940   2.8 K   4.5 K      274   3.1 K      463      596      249   3.0 K      256      209      350      168      880      987      640      378      197      250      127      573       59      117   1.1 K       91      324       64   2.2 K      100      120      101      688       29      104      281       76       92       98       41      335       24       80      125      150       12      420       51      179       68       55         9      130       26       10       43   105 K
apr 2017104 K24 K10 K26 K3.4 K8.8 K9604346052.1 K9382.8 K4.3 K2683.1 K4635962493.0 K256209350167839987640378197250126571591171.1 K91323642.2 K10012010167929104281769298403352478125150124205017859559130211043104 K
mar 2017104 K24 K10 K26 K3.4 K8.8 K9594336032.0 K9362.8 K4.3 K2643.1 K4615962383.0 K256209348167786987640378196248126567581171.1 K91323642.2 K10012010167829104281769298393352478125150124205017859559130211043104 K
feb 2017103 K24 K10 K25 K3.4 K8.8 K9584306012.0 K9362.8 K4.1 K2573.1 K4565962343.0 K256209348167766987640377196248126563581171.1 K90323642.2 K10012010167329104281769298373342378124150124205017859559130211043103 K
jan 2017103 K24 K10 K25 K3.4 K8.8 K9564286012.0 K9362.8 K3.7 K2543.1 K4565962343.0 K256208343164701987640377196248126561581171.1 K90323642.2 K10012010166929104281769295283342378123150124205017859559130211043103 K
Ökning1%  1%     1%  5%2%   2%    1%6%      1%          1%     1%10% 1%1%    1% 4%   6%  1%
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 

Medelvärde = genomsnittligt antal för de angivna mânaderna = (31 x värde[jan] + 28 x värde[feb] + 31 x värde[mar] + 30 x värde[apr] + 31 x värde[maj]) / 120

Ökning = genomsnittlig mânatlig ökning för de angivna mânaderna = 100 * (28 x (värde[feb] - värde[jan]) / värde[jan] + 31 x ...etc) / 151  (Wikiquotes med värden < 10 har ej tagits med)


Sammanställd mândag 19 juni 2017 10:56 ur SQL-dumpfilerna frân onsdag 31 maj 2017

Författare:Erik Zachte (Webbplats)
Mail:ezachte@### (no spam: ### = wikimedia.org)
Documentation / Skript / CSV files: About WikiStats

All data and images on this page are in the public domain.