Статистики за

Стълбове       Детайл          
Общ преглед Данни за последните месеци

 
Jan 31, 2019: This is the final release of Wikistats-1 dump-based reports. Part of these data are available in the first release of Wikistats 2. Read more here

 Средно = средни бройки през показаните месеци  |  Растеж = среден месечен разтеж през показаните месеци (формула)   
Статии - База данни - Препратки - Използване/ден    »
- Участници
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62  
  всички езици руски немски испански тайски корейски гръцки словенски бенгалски украински индонезийски фински хърватски malayalam естонски gujarati belarusan galego oriya уелски limburguish всички езици
  английски hebrew италиански арабски румънски чешки арменски сръбски шведски турски латински каталонски унгарски marathi assamese белоруски kannada македонски словашки yiddish minnan  
    френски китайски полски японски персийски португалски тамилски нидерландски азербайджански санскрит виетнамски датски норвежски telugu български литовски есперанто босненски исландски sakha multilingual wikisource
 Σenfrruhezhdeitplesarjathrofakocsptelhytaslsrnlbnsvazuktrsaidlavificadahrhunomlmrteetasbggubeltbrkneoglmkbsorskiscyyisahlizh-min-nansourcesΣ
 Dec 2018   18735    3251    2118      738      365      796      942    1000      445      666      158      225      104      124      102      215      142      236      116      722      153      998       95      184      105      134       42      138      117      336       75      190       65       79      120       58       77       65       58      501       83      197       31       35       45       52       38       20       23      744       73       32       22       27       96       15       17       11       15       20         8       12    1064   18735
Nov 20181856232282101732362790937989444666157223104124101215142235116699148992951831051334113811731374190657911858776557487821953135455238202374473292227961517111520811105318562
Oct 20181842332172084728359785931973442663156223102124101212141230116684142990951811021334113811731174190657811058766557486821953134455137202374073292227961517111520811104118423
Sep 20181827832032069726355775930972442663156220101123101210141229115651136964941801001334113611731072189657810858766356486821953134435137202373873292227951517111520811103718278
Aug 2018180873185204572435477293096844266215422010112398210140228114623133959941801001314113511728672188647710857766156486821943134434937202368773282227951417111420811103318087
Растеж1%1%1% 1%1% 1%  1%1%1% 1%1% 1% 4%4%1% 1%1%1%1%1% 4%1%  1%3%  2%1%1%   1%1%1%1%  2% 4%   2%  2%  2%1%1%
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Статии - База данни - Препратки - Използване/ден   «    »
- Нови уикипедианци
 Σenfrruhezhdeitplesarjathrofakocsptelhytaslsrnlbnsvazuktrsaidlavificadahrhunomlmrteetasbggubeltbrkneoglmkbsorskiscyyisahlizh-min-nansourcesΣ
 Dec 2018      173       23       17         6         3         6         5       11         1                   1         2                             1                             1                 23         5         6                   1                   1         1                           23         1                                       2                                       1       14         1         2                                                                                                   3                                                                                                   1       11      173
Nov 20181391117435616231 2  315 1562 23    2   18 1  1   1 11  4            12139
Oct 20181451415241011   311 2 1133626112  2 121  2  21     2    2    1       4145
Sep 20181911824213 4 12   3 1112835   2 1 24 111 1 2   1   2   51 1   1  1   4191
Aug 20181612219221056221 1 23 116321 44 7 16 12   1  1 1   1   231  1        7161
Средно16218183373811111 12 212158 121 2 13111 2  1 3 1   1   16 1          8162
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Статии - База данни - Препратки - Използване/ден   «    »
- Активни уикипедианци
 Σenfrruhezhdeitplesarjathrofakocsptelhytaslsrnlbnsvazuktrsaidlavificadahrhunomlmrteetasbggubeltbrkneoglmkbsorskiscyyisahlizh-min-nansourcesΣ
 Dec 2018                146      131       42       22       46       52       66       33       12         4       15         3         6         7         9       13         4         8       94       21         7         7         6         6         6         3         9         5       39         3         6         2         2       12         1         2         2         1       39         4         9         2         3                   3         4                   3         6         2         5                   1         7                                                                     1       39         
Nov 2018 1241363122415362332038351771069316145517511421415531321 256913 53 3922 261  1   40 
Oct 201884912514330224148373013612543111357109165058105114517743262 53528 1231 31011  5       21849
Sep 2018887132140302237523134223741712115410161735116212437134432 31149   82 410013  31  12  17887
Aug 2018791142124301848504035155135171497754512381511219425213221122238   62 442121 5    1  22791
Средно5061341353321435147331641143511116690132056127214426343372122104911 52 33313 15    1  28506
Растеж 1%2%10%5% 1%18%-1%4%         20%         39%                                22% 
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Статии - База данни - Препратки - Използване/ден   «    »
- Много активни уикипедианци
 Σenfrruhezhdeitplesarjathrofakocsptelhytaslsrnlbnsvazuktrsaidlavificadahrhunomlmrteetasbggubeltbrkneoglmkbsorskiscyyisahlizh-min-nansourcesΣ
 Dec 2018                 61       64       14         5         9       15       24       21         4                   4                                       1         4                   1         9         9         2         3         1         1         2         1         4                 10                   1         2                                                                     3         1         4                   1                   2                             2         1                                                 3                                                                               9         
Nov 2018 585918610152224415 1 232259 1 22 4 8 12 2   1113 1 22 26    2       13 
Oct 2018259576315671711236 221 12 34321 22 4 7  1  1  1  5  12  33    3       8259
Sep 201822759521246189184 2    6 1222  4313 8  11 1 1  15   5  31    1       6227
Aug 201824852541576158204141  2613523 16516 8  1 1   1 15   4  32 1          4248
Средно147575815681615214 31  14125521 3314 8  1 1   1114   3  33    2       8147
Растеж 4%5%1%  1% 2%                                                       
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
- База данни - Препратки - Използване/ден   «    »
Статии - Брой статии (официален)
 Σenfrruhezhdeitplesarjathrofakocsptelhytaslsrnlbnsvazuktrsaidlavificadahrhunomlmrteetasbggubeltbrkneoglmkbsorskiscyyisahlizh-min-nansourcesΣ
 Dec 2018 10.6 M   2.2 M   2.6 M   643 K   215 K   779 K   432 K   415 K   669 K   185 K    81 K    14 K    19 K    17 K    27 K    20 K    52 K    73 K    19 K    75 K   412 K    20 K    16 K    17 K   722 K    85 K   8.9 K    38 K   6.4 K    72 K   6.3 K    20 K    12 K    13 K    34 K    22 K    11 K    23 K    61 K    54 K    20 K    63 K    21 K   2.9 K   2.4 K    20 K   8.0 K      814    47 K    72 K   4.5 K      791   3.0 K   2.0 K   7.9 K      448   5.4 K      501   2.8 K      897   2.3 K   2.3 K    79 K 10.6 M
Nov 201810.5 M2.2 M2.6 M640 K215 K777 K430 K412 K663 K184 K81 K14 K19 K17 K27 K20 K52 K73 K19 K70 K411 K20 K16 K16 K722 K84 K8.9 K37 K6.4 K71 K6.3 K20 K11 K13 K34 K22 K11 K23 K61 K28 K20 K63 K21 K2.9 K2.4 K19 K8.0 K81447 K71 K4.5 K7763.0 K2.0 K7.8 K4485.4 K5012.8 K8962.3 K2.3 K76 K10.5 M
Oct 201810.4 M2.2 M2.6 M638 K214 K775 K430 K410 K655 K184 K81 K14 K18 K17 K27 K19 K52 K73 K19 K69 K411 K20 K15 K16 K722 K84 K8.9 K35 K6.4 K65 K6.3 K20 K11 K13 K34 K22 K11 K23 K61 K28 K19 K62 K21 K2.9 K2.3 K19 K7.9 K81446 K70 K4.5 K7713.0 K2.0 K7.8 K4135.4 K5012.8 K8962.3 K2.3 K73 K10.4 M
Sep 201810.3 M2.1 M2.6 M633 K214 K774 K427 K408 K648 K183 K81 K14 K18 K17 K27 K19 K51 K73 K18 K67 K411 K20 K15 K16 K720 K84 K8.9 K34 K6.4 K63 K6.2 K20 K11 K13 K34 K22 K11 K23 K59 K28 K19 K61 K21 K2.9 K2.3 K19 K7.9 K81446 K70 K4.5 K7673.0 K2.0 K7.7 K4135.4 K5012.8 K8962.3 K2.3 K72 K10.3 M
Aug 201810.3 M2.1 M2.5 M630 K213 K771 K425 K404 K643 K182 K81 K14 K18 K17 K27 K19 K50 K73 K18 K66 K411 K20 K15 K16 K718 K83 K8.5 K34 K6.3 K61 K6.2 K20 K11 K13 K34 K21 K11 K23 K59 K28 K19 K61 K21 K2.9 K2.3 K18 K7.9 K81446 K70 K4.5 K7653.0 K2.0 K7.6 K4135.4 K4992.8 K8932.3 K2.3 K71 K10.3 M
Растеж1%1%1%1%   1%1%  1%   1%1% 1%4%  1%  1%1%3% 4% 1%2%1%    1%24%1%1%   2%  1%1% 1%  1%2%      3%1%
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
- База данни - Препратки - Използване/ден   «    »
Статии - Нови статии на ден
 Σenfrruhezhdeitplesarjathrofakocsptelhytaslsrnlbnsvazuktrsaidlavificadahrhunomlmrteetasbggubeltbrkneoglmkbsorskiscyyisahlizh-min-nansourcesΣ
 Dec 2018    3376      833      667       80         9       58       40      106      205       20                   6                   1                   9       17         2         5      173         5                   3         2         5       17         1       56                 62         1         3       15         1         1                                              836         9       15                                     18         1                   2         3         1                                       1                                                                             87    3376
Nov 201824717116287865329742551818 2 711513401 151418 45 200 1112112  781322 1 22 1646    21      1012471
Oct 2018225968359314375876502313514312112166123235510133 41125146 142 123   1  6     3       452259
Sep 2018222769848711639776412618018141 24242548111364311220 75  2516 41 232   29  111    1       282227
Aug 2018193446646911722233521923118 520 122881324111131818221 39 2 22   5 527   271 12  2          341934
Средно24556785691071754491152202215511518487041422919335 83 45243 111171624   151 910    1       592455
Растеж16%17%10%-5% 52%20%-3%-1%15%      -4%  107%       30% 89%           -12%                    38%16%
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
- База данни - Препратки - Използване/ден   «    »
Статии - Редакции на статия
 Σenfrruhezhdeitplesarjathrofakocsptelhytaslsrnlbnsvazuktrsaidlavificadahrhunomlmrteetasbggubeltbrkneoglmkbsorskiscyyisahlizh-min-nansourcesΣ
 Dec 2018      3.3      3.6      3.3      4.9         3      1.7      7.2      3.8      2.8      4.1      1.9      6.1      3.4      4.8      2.5      6.3      2.7      3.1      4.5      2.9      2.3      6.9      2.9      3.4      1.8      4.1      3.5      2.6      4.8      2.4      4.2         4      3.1      7.3      3.2      2.3      3.8      2.7      2.8      2.8      1.4      3.7      2.5      3.4      3.7      3.9      3.3      4.7         3      1.8      4.4      8.4      3.3      3.2         4         4      1.7      4.4      3.8      5.5      2.1      1.8      3.4      3.3
Nov 20183.33.63.34.931.77.23.82.84.11.963.44.82.56.42.73.14.532.26.82.93.41.84.13.52.74.82.44.243.17.33.22.33.82.72.84.41.43.72.53.33.743.34.731.84.48.43.33.23.941.74.43.85.52.11.83.43.3
Oct 20183.33.63.34.931.77.23.82.84.11.963.44.82.56.42.63.14.532.26.82.93.41.84.13.52.74.82.54.24.137.33.22.33.82.72.84.41.43.72.53.33.743.34.731.84.48.33.33.23.74.31.74.43.85.521.83.43.3
Sep 20183.43.73.34.931.77.23.82.84.11.95.93.44.82.56.32.63.14.63.12.26.82.93.41.84.13.52.74.82.54.24.137.33.22.33.82.72.84.41.43.72.53.33.53.93.34.731.84.48.33.33.23.64.31.74.43.85.521.83.43.4
Aug 20183.33.63.34.931.77.23.82.84.11.95.93.44.82.56.42.63.14.63.12.26.82.93.41.84.13.62.74.82.54.24.137.43.22.33.82.72.84.41.43.72.53.33.543.34.731.84.48.23.33.23.64.21.74.43.85.521.83.43.3
Растеж           1%    1% -1%-2%1%     -1%-1% -1% -1%1%      -9%   1%1%-1%     1%  3%-1%    1%   
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
- База данни - Препратки - Използване/ден   «    »
Статии - Байта на статия
 Σenfrruhezhdeitplesarjathrofakocsptelhytaslsrnlbnsvazuktrsaidlavificadahrhunomlmrteetasbggubeltbrkneoglmkbsorskiscyyisahlizh-min-nansourcesΣ
Растеж                                                                
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
- Статии - Препратки - Използване/ден   «    »
База данни - Редакции на месец
 Σenfrruhezhdeitplesarjathrofakocsptelhytaslsrnlbnsvazuktrsaidlavificadahrhunomlmrteetasbggubeltbrkneoglmkbsorskiscyyisahlizh-min-nansourcesΣ
 Dec 2018   274 K    58 K    63 K    13 K   3.1 K   6.8 K    10 K    14 K    24 K   1.3 K      102   2.3 K      114      311      162   1.3 K   5.3 K      250      413   7.9 K   5.3 K      754      641      351      424   1.5 K      203   2.9 K      148   5.3 K      118      253   1.1 K      109      246       54       41       20       45    27 K      361   2.2 K       32      225         9   1.4 K       73         1      779      380       43      138         5       13      932         3                   1         3         2                 32   9.9 K   274 K
Nov 2018229 K52 K61 K15 K3.1 K5.7 K9.2 K9.5 K22 K1.8 K2401.8 K155372631.2 K1.6 K4927922.9 K3.2 K2737511696741.2 K223.3 K438.2 K4296099613793510428102824655291.8 K92421069325611.2 K2.6 K311043371.6 K431263112 9.2 K229 K
Oct 2018209 K54 K55 K14 K3.5 K6.2 K9.5 K6.3 K20 K3.1 K2731.5 K5112781088077371385963.8 K2.4 K1.2 K2413203.1 K8771111.9 K793.8 K1001944426222847231011.4 K42411.9 K 94907021826207681933931.6 K 2 1 1 6.4 K209 K
Sep 2018286 K142 K51 K13 K4.0 K5.1 K8.5 K8.1 K15 K1.6 K126972110741284172.1 K2242592.9 K2.1 K605872394.4 K1.6 K5921.6 K564.1 K226426954161434225532223413.5 K 7181.7 K7418561.6 K13642 2209 23651  3.4 K286 K
Aug 20181.8 M954 K53 K108 K5.2 K5.0 K97 K11 K19 K70 K3203.6 K3.0 K5.3 K1478043.8 K40 K95020 K217 K6.6 K1023.4 K13 K1.7 K19112 K1165.8 K2.4 K8.8 K2.3 K43620813 K1.7 K6971.9 K20 K1.9 K27 K13 K4106.8 K4.2 K 28 K9.6 K1522518194.2 K2160132115  4.6 K1.8 M
Средно565 K254 K57 K33 K3.8 K5.8 K27 K10.0 K20 K16 K2132.0 K7811.3 K1229182.7 K8.3 K6037.6 K47 K1.9 K3649064.3 K1.4 K2234.3 K895.4 K5522.1 K1.0 K2563332.9 K3612187379.5 K6367.3 K2.7 K971092.3 K93016.3 K3.0 K241137141.7 K1133321414166.7 K565 K
Растеж-20%-35%5%-22%-12%9%-17%13%8%-19%-3%8%45%50%23%27%60%16%11%24%5%28%90%2%-53%1%220%-2%49%10%97%106%29%8%110%-53%  1042%1672%242%-28%   -9%264% -17%5%34%31%  123%       29%-20%
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
- Статии - Препратки - Използване/ден   «    »
База данни - Размер на базата данни
K=Kb, M=Mb Σenfrruhezhdeitplesarjathrofakocsptelhytaslsrnlbnsvazuktrsaidlavificadahrhunomlmrteetasbggubeltbrkneoglmkbsorskiscyyisahlizh-min-nansourcesΣ
Растеж                                                                
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
- Статии - Препратки - Използване/ден   «    »
База данни - Думи
 Σenfrruhezhdeitplesarjathrofakocsptelhytaslsrnlbnsvazuktrsaidlavificadahrhunomlmrteetasbggubeltbrkneoglmkbsorskiscyyisahlizh-min-nansourcesΣ
Растеж                                                                
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
- Статии - База данни - Използване/ден   «    »
Препратки - Вътрешни препратки
 Σenfrruhezhdeitplesarjathrofakocsptelhytaslsrnlbnsvazuktrsaidlavificadahrhunomlmrteetasbggubeltbrkneoglmkbsorskiscyyisahlizh-min-nansourcesΣ
Растеж                                                                
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
- Статии - База данни - Използване/ден   «    »
Препратки - Връзки към други Сайтове на Уикимедия
 Σenfrruhezhdeitplesarjathrofakocsptelhytaslsrnlbnsvazuktrsaidlavificadahrhunomlmrteetasbggubeltbrkneoglmkbsorskiscyyisahlizh-min-nansourcesΣ
Растеж                                                                
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
- Статии - База данни - Използване/ден   «    »
Препратки - Картинки
 Σenfrruhezhdeitplesarjathrofakocsptelhytaslsrnlbnsvazuktrsaidlavificadahrhunomlmrteetasbggubeltbrkneoglmkbsorskiscyyisahlizh-min-nansourcesΣ
Растеж                                                                
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
- Статии - База данни - Използване/ден   «    »
Препратки - Връзки към други сайтове
 Σenfrruhezhdeitplesarjathrofakocsptelhytaslsrnlbnsvazuktrsaidlavificadahrhunomlmrteetasbggubeltbrkneoglmkbsorskiscyyisahlizh-min-nansourcesΣ
Растеж                                                                
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
- Статии - База данни - Използване/ден   «
Препратки - Пренасочвания
 Σenfrruhezhdeitplesarjathrofakocsptelhytaslsrnlbnsvazuktrsaidlavificadahrhunomlmrteetasbggubeltbrkneoglmkbsorskiscyyisahlizh-min-nansourcesΣ
 Dec 2018   478 K   131 K    40 K   129 K    71 K    10 K   7.3 K   4.8 K   8.4 K   8.3 K   6.0 K   1.4 K   1.3 K   3.9 K      890   7.2 K      999   6.3 K   5.7 K      481      495   2.2 K      374      559      525   1.4 K      531   2.8 K      887   5.4 K      781   2.4 K   1.3 K      478   1.5 K      366      621      474      348   1.4 K       38      782      308       86      192       40      719      138      443       78      283      304      270      221      357       25      102      124      408       63       25       73   3.7 K   478 K
Nov 2018477 K131 K40 K129 K71 K10 K7.2 K4.7 K8.3 K8.3 K6.0 K1.3 K1.3 K3.9 K8907.2 K9966.3 K5.7 K4774952.2 K3735575251.4 K5272.8 K8795.4 K7802.4 K1.3 K4771.5 K3666204743481.4 K37782308861924071813844377283292270221357251021244086325733.6 K477 K
Oct 2018475 K131 K39 K128 K71 K10 K7.2 K4.7 K8.2 K8.3 K6.0 K1.3 K1.3 K3.9 K8897.2 K9846.3 K5.7 K4634952.2 K3735565251.4 K5242.6 K8795.3 K7802.4 K1.2 K4711.5 K3666204743481.4 K37782307841914071313844377283281270221357251021244086325733.6 K475 K
Sep 2018474 K131 K39 K128 K71 K10 K7.2 K4.7 K8.2 K8.3 K6.0 K1.3 K1.3 K3.9 K8897.2 K9806.3 K5.7 K4534952.2 K3715545231.4 K5212.6 K8785.3 K7802.4 K1.2 K4711.5 K3636204713471.4 K37778307841894071213844276283273270221357251021244086325733.5 K474 K
Aug 2018472 K130 K39 K128 K71 K10 K7.2 K4.7 K8.2 K8.3 K6.0 K1.3 K1.3 K3.9 K8897.2 K9786.3 K5.7 K4474952.2 K3705525171.4 K5142.5 K8785.3 K7802.4 K1.2 K3441.5 K2886204703471.4 K37775307831894071213844276283269270221357251021244086325733.5 K472 K
Растеж  1%  1%1% 1%  1%1%   1%  2%      1%3%    2%9% 7%    1%  1%     1% 3%          1% 
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 

Средно = средни бройки през показаните месеци = (31 x стойност[Aug] + 30 x стойност[Sep] + 31 x стойност[Oct] + 30 x стойност[Nov] + 31 x стойност[Dec]) / 122

Растеж = среден месечен разтеж през показаните месеци = 100 * (30 x (стойност[Sep] - стойност[Aug]) / стойност[Aug] + 31 x ...etc) / 153  ( със стойност(и) < 10 са пропуснати)


Генериран на Friday February 1, 2019 03:02 (final run) от SQL дъмп файлове на Monday December 31, 2018

Автор:Erik Zachte (2002-Jan 2019) (Уеб-страница)
Поща:erikzachte@### (no spam: ### = infodisiac.com)
Documentation / Scripts / CSV files: About WikiStats

You can download the English version of these reports here (also download common_files.zip)
You can download aggregated data here

All data and images on this page are in the public domain.