Wiktionary-statistik

Staplar       Zoom          
Översikt Uppgifter för de senaste mânaderna

 
Jan 31, 2019: This is the final release of Wikistats-1 dump-based reports. Part of these data are available in the first release of Wikistats 2. Read more here

 Medelvärde = genomsnittligt antal för de angivna mânaderna  |  Ökning = genomsnittlig mânatlig ökning för de angivna mânaderna (formel)   
Artiklar - Databas - Länkar - Dagligt användade    »
Wiktionarianer - Bidragslämnare Wiktionarianer - Bidragslämnare Wiktionarianer - Bidragslämnare Wiktionarianer - Bidragslämnare
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74  
  alla sprâk ryska grekiska japanska italienska koreanska vietnamese hebreiska serbiska norska litauiska malagasy danska uzbek esperanto azeri hindi basque malayalam tagalog slovene occitan telugu mongolian sicilian  tajik
  engelska tyska spanska svenska tjeckiska portugisiska thai catalan simple english rumänska armenian ido estniska arabiska kroatiska galician afrikaans kannada limburgish burmesiska albanian breton latvian georgiska malajiska  
    franska polska holländska finska kinesiska ungerska turkiska indonesiska bulgarian tamil kurdish persiska ukrainian cherokee urdu serbokroatiska icelandic latin slovak asturian walloon laotian welsh kyrghyz bengali
 Σenfrrudeplelesnljasvfiitcszhkopthuvithtrhecaidsrsimplebgnorotalthykumgiofadaetukuzarchreohrurazglshhiafiseuknlamllisktlmyastslsqwaocbrlotelvcymnkakyscnmsbntg
 dec 2018   27637    9043    2570    1013    1642      780      475      686      364      397      460      400      708      296      434      213      595      251      149       82      523      337      144       75      157      261      103      133       96      229       94      874      145       93       91      146      125       59      139       30      212       17      116       96       31       70      102       21       49       33      153       39       72       76       98       45       66       43       57       26       41       33       41       59       37       25       73       46       27      149       32       41       25       31       60       23
nov 2018274868990255910091634776468684362396460399708292431210594250149825223321437315625910213396228948581449390146125581393021216115963170101214833153397176984565435726413341573724734627149314125316023
okt 20182733289372546999162977146768036239546039770528842720959125014782520330143711542561021339622594843141939014612558138302111611596317098214832153397076984565435726413340573724734627149314124315923
sep 20182715888732528992162276946467636139345339570528542520958925014581518329143711532551001319622394822141939014212557136302081611495317098214832153397076984565435726413340573724734627149314124315923
aug 2018269918817250898416117664636713583904523927042824242075882491437951732914370153253991309622194801140939014112557136302051611495317098214832153397076984565435726413340573624734627149314124315923
Ökning1%1%1%1%  1%1%   1% 1%1%1%  1%1% 1% 2%1%1%1%1% 1% 2%1%  1% 1%1% 1%2%    1% 1%1%  1%         1%1%1%1%    1% 1%   
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Artiklar - Databas - Länkar - Dagligt användade   «    »
Wiktionarianer - Nya wiktionarianer Wiktionarianer - Nya wiktionarianer Wiktionarianer - Nya wiktionarianer Wiktionarianer - Nya wiktionarianer
 Σenfrrudeplelesnljasvfiitcszhkopthuvithtrhecaidsrsimplebgnorotalthykumgiofadaetukuzarchreohrurazglshhiafiseuknlamllisktlmyastslsqwaocbrlotelvcymnkakyscnmsbntg
 dec 2018      151       53       11         4         8         4         7         2         2         1                   1                   4         3         3         1         1                             1         5         1         2         1         2         1                             1                 16         1                   1                             1                                       1         1                                       1                   1                                       1                                       1                                                                     2                   1                                                 1                                                 
nov 20181545313105514 1 234413 2 22 223   3 153     1 1     3  1  1         1         1 1 
okt 20181746418772341272 32 2 2121  1122 2 21   4 12 3 11                                
sep 201816756208113153313131211221  1 211 2 211  1    3                       1           
aug 201820662151113344123113424 31323  3   11276  21   2  12 1   1 1 1      11      4    2 
Medelvärde171581589334122213322 2122111211 2 202  1  1 2     1     1                1    1 
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Artiklar - Databas - Länkar - Dagligt användade   «    »
Wiktionarianer - Aktiva wiktionarianer Wiktionarianer - Aktiva wiktionarianer Wiktionarianer - Aktiva wiktionarianer Wiktionarianer - Aktiva wiktionarianer
 Σenfrrudeplelesnljasvfiitcszhkopthuvithtrhecaidsrsimplebgnorotalthykumgiofadaetukuzarchreohrurazglshhiafiseuknlamllisktlmyastslsqwaocbrlotelvcymnkakyscnmsbntg
 dec 2018                476      151       59       62       38       16       17       14       13       21       10         7       34       19       10       11         9         4         7       10       21       11         5         3       10         2         4         2         9         2      100       15         2         4         3         1         3         3                   5         1         5         2         2         1         4                   2         3         3                   3         1                   2         5                   2         1         2         1         4         5         3         3                                                 2                             1                   
nov 2018 4531466558421322121120121326191011356710953724314210612 2323615 31129 121111 12 112 332     1 112 
okt 201811194591556164351921161632121230151215578671144114624212511235145 8 531 121 2111  21111 33111   11114 
sep 2018108647014650663310261210231112291615127769964 82324310715122342 10 42113 1 3111  1112  332      111  
aug 20181132496136616242172010182311132916131779571011227 642112818132231 6 71215 1 4  212  1211432  1 4 1 12 
Medelvärde6694711475962381521131424111130171213666811104292537211314133233 7 52114 113111 12 111 3321   111112 
Ökning -1%3%  -1% -2%  2%  5%5% -7%              -5%-2%                                           
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Artiklar - Databas - Länkar - Dagligt användade   «    »
Wiktionarianer - Mycket aktiva wiktionarianer Wiktionarianer - Mycket aktiva wiktionarianer Wiktionarianer - Mycket aktiva wiktionarianer Wiktionarianer - Mycket aktiva wiktionarianer
 Σenfrrudeplelesnljasvfiitcszhkopthuvithtrhecaidsrsimplebgnorotalthykumgiofadaetukuzarchreohrurazglshhiafiseuknlamllisktlmyastslsqwaocbrlotelvcymnkakyscnmsbntg
 dec 2018                116       39       17       16       16         2         2         3         4         6         5         3         5         6         3         5         1                   4         1         2         3         1         1         2                   1         1         2                 15         4                   2                             3                                                 1                                                                     1                                       1                                                                     1                   2         4         2                                                                                                             
nov 2018 1194018181625445647435 1444411212 3 113 2  21 3 2  11   1  1 1   1  221       1   
okt 20183241304016171225459446433 142342221412 164 2  11 1 2       1  1    11  221           
sep 20183141204214161526546546456 132441 3 111 155 2  3    1          1     1  221      1    
aug 20183311304817191465656543326  3134 1  2   234 2  2  2 4          1 2   1  311      1    
Medelvärde1941234216171535446545435 14234112 212 164 2  2  1 2          1 1   1  221           
Ökning -2%-5%1%-4%5%                         -5%                                            
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Wiktionarianer - Databas - Länkar - Dagligt användade   «    »
Artiklar - Antal artiklar (officiellt) Artiklar - Antal artiklar (officiellt) Artiklar - Antal artiklar (officiellt) Artiklar - Antal artiklar (officiellt)
 Σenfrrudeplelesnljasvfiitcszhkopthuvithtrhecaidsrsimplebgnorotalthykumgiofadaetukuzarchreohrurazglshhiafiseuknlamllisktlmyastslsqwaocbrlotelvcymnkakyscnmsbntg
 dec 2018 31.5 M   5.9 M   3.4 M   1.0 M   737 K   650 K   463 K   886 K   686 K   215 K   675 K   374 K   434 K   108 K   1.2 M   399 K   250 K   358 K   235 K   183 K   336 K    20 K   374 K   132 K   223 K    26 K    20 K   144 K   145 K   356 K   616 K   271 K   635 K   5.5 M   288 K   111 K    39 K   130 K    37 K   131 K    67 K   195 K   101 K    33 K    29 K    56 K    53 K   915 K   195 K    21 K    22 K    54 K   265 K    25 K   130 K   115 K    25 K    23 K   124 K    19 K   8.1 K    40 K    24 K    47 K    39 K    61 K   108 K    11 K    24 K    45 K   8.3 K    73 K    19 K   3.7 K    13 K    30 K
nov 201831.2 M5.9 M3.4 M996 K731 K640 K463 K885 K683 K214 K671 K373 K434 K107 K1.2 M399 K250 K358 K235 K182 K336 K20 K369 K132 K222 K26 K20 K144 K145 K356 K616 K268 K635 K5.2 M287 K111 K39 K129 K37 K131 K67 K195 K100 K33 K29 K56 K53 K915 K195 K20 K22 K54 K265 K25 K130 K115 K25 K23 K124 K19 K8.0 K40 K23 K46 K39 K61 K108 K11 K24 K45 K8.3 K72 K19 K3.7 K13 K30 K
okt 201831.0 M5.8 M3.4 M993 K726 K635 K462 K878 K677 K213 K666 K372 K433 K105 K1.2 M398 K249 K358 K234 K180 K335 K20 K365 K131 K220 K26 K20 K144 K145 K356 K616 K266 K635 K5.2 M286 K111 K39 K129 K37 K131 K67 K195 K100 K33 K29 K56 K53 K915 K195 K20 K22 K54 K265 K24 K130 K115 K25 K23 K124 K19 K8.0 K40 K23 K46 K39 K61 K108 K11 K24 K45 K8.3 K72 K19 K3.7 K13 K30 K
sep 201830.9 M5.8 M3.4 M988 K721 K633 K462 K866 K675 K212 K662 K371 K433 K105 K1.2 M398 K248 K358 K234 K172 K335 K20 K360 K131 K219 K26 K20 K144 K145 K356 K616 K264 K635 K5.2 M285 K111 K39 K129 K37 K131 K67 K195 K100 K33 K29 K56 K53 K915 K195 K20 K22 K54 K265 K24 K130 K115 K25 K23 K124 K19 K8.0 K40 K23 K46 K39 K61 K108 K11 K24 K45 K8.3 K72 K19 K3.7 K13 K30 K
aug 201830.7 M5.7 M3.3 M982 K714 K629 K462 K859 K672 K211 K656 K370 K433 K104 K1.2 M398 K248 K358 K234 K171 K335 K20 K355 K131 K219 K26 K20 K144 K145 K356 K616 K262 K634 K5.1 M285 K111 K39 K129 K37 K131 K67 K195 K100 K33 K29 K56 K53 K915 K195 K20 K22 K54 K265 K24 K130 K115 K25 K23 K124 K19 K8.0 K40 K23 K45 K39 K61 K108 K11 K24 K45 K8.3 K71 K19 K3.7 K13 K30 K
Ökning1%1% 1%1%1% 1%1% 1%  1%     2%  1%        1% 2%                   1%         1%            
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Wiktionarianer - Databas - Länkar - Dagligt användade   «    »
Artiklar - Nya artiklar per dag Artiklar - Nya artiklar per dag Artiklar - Nya artiklar per dag Artiklar - Nya artiklar per dag
 Σenfrrudeplelesnljasvfiitcszhkopthuvithtrhecaidsrsimplebgnorotalthykumgiofadaetukuzarchreohrurazglshhiafiseuknlamllisktlmyastslsqwaocbrlotelvcymnkakyscnmsbntg
 dec 2018   10331      983      543      215      207      299       11       18      103       30      120       30       11       26         8         3       17         3         7       25       11         4      150         1       44         1         1         2         1         1                 86         8    7203       26         1         1       23                             1                 11                                       1                           11         1                   1       14                             1                   1         2         3                   4       27         7                                                           1       10                                       
nov 20185153115938481149165822720933160461145961724821141224532 611 576197227 262 5 3   1  13  12 1   1  3124      13    
okt 201840281477370179177767411653115021122934303202489418110281 512 947259281 56 4 9       3  4  2 21  2132      7  1 
sep 201860091271623181222119102168440179241528962333351011604 6121 1649254424117  2 8       6 113  1     3154      17    
aug 20187544112435623122361521565112333403719165619123117111029  41 1120112191221 182 2 14   2   1  19     6  5203    1 64    
Medelvärde662612034556001981621018711433190321429752127851231454272 411 85828412511122 3 9   1  23  12  1 121 3174      22    
Ökning19%-2%20%6%-1%35% 46%30%-1%-20%9%-12%22%  2%  124%  12%        4% 211%5%                            20%            
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Wiktionarianer - Databas - Länkar - Dagligt användade   «    »
Artiklar - Redigeringar per artikel Artiklar - Redigeringar per artikel Artiklar - Redigeringar per artikel Artiklar - Redigeringar per artikel
 Σenfrrudeplelesnljasvfiitcszhkopthuvithtrhecaidsrsimplebgnorotalthykumgiofadaetukuzarchreohrurazglshhiafiseuknlamllisktlmyastslsqwaocbrlotelvcymnkakyscnmsbntg
 dec 2018      6.1      7.9      7.2      9.1      8.3      8.8      8.4      5.1      5.2      5.1      4.5      8.7      7.4      7.7      4.3      9.6      8.2      5.9      8.3      5.2      9.1      9.8      3.5      6.4      2.2    14.4      8.1      7.3      5.9         5      2.5      5.3      4.7      4.6      9.2      6.5      6.3         8      5.3      4.1      8.6         4      6.2      6.1         3      5.6    10.6      1.6      1.8      8.2      9.4      6.7      2.4      6.4         4      4.9      4.3      5.7      6.7      8.6    15.7      3.1      7.8      5.8      6.2      7.4      8.7      6.5      5.9      5.3      8.1      2.4         7       12      3.5      3.1
nov 20186.27.97.29.18.48.98.45.15.25.14.58.77.47.84.39.68.25.98.35.29.19.83.56.42.214.48.17.35.952.55.34.74.79.26.56.385.34.18.646.26.135.610.71.61.88.39.46.72.46.544.94.35.76.78.615.83.17.85.86.27.48.76.55.95.38.12.47123.53.1
okt 20186.27.97.29.18.28.98.45.15.25.14.48.77.47.84.29.68.25.98.35.399.73.56.42.214.487.35.94.62.55.34.74.89.26.56.385.34.18.646.26.135.610.71.61.88.39.46.72.46.644.94.35.76.78.615.83.17.85.86.27.48.76.55.95.38.12.47123.53.1
sep 20186.27.97.29.28.18.98.45.25.25.14.58.77.47.94.19.68.25.98.35.499.63.56.42.114.487.15.94.62.55.44.74.79.36.56.385.34.18.646.26.135.610.71.61.88.39.46.72.46.644.94.35.76.78.615.83.17.85.86.27.48.76.55.95.38.12.4712.13.53.1
aug 20186.27.97.29.28.298.45.25.25.24.58.77.47.94.19.68.35.98.35.58.89.63.66.42.114.487.15.94.62.55.44.74.79.36.56.385.34.18.446.26.135.610.71.61.88.39.56.72.46.744.94.35.76.78.615.83.17.75.96.27.48.76.55.95.38.12.4712.13.53.1
Ökning     -1%       -1%1%    -1%1%1%-1% 1%  1% 2%   -1%      1%            -1%                      
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Wiktionarianer - Databas - Länkar - Dagligt användade   «    »
Artiklar - Bytes per artikel Artiklar - Bytes per artikel Artiklar - Bytes per artikel Artiklar - Bytes per artikel
 Σenfrrudeplelesnljasvfiitcszhkopthuvithtrhecaidsrsimplebgnorotalthykumgiofadaetukuzarchreohrurazglshhiafiseuknlamllisktlmyastslsqwaocbrlotelvcymnkakyscnmsbntg
Ökning                                                                            
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Wiktionarianer - Artiklar - Länkar - Dagligt användade   «    »
Databas - Redigeringar per mânad Databas - Redigeringar per mânad Databas - Redigeringar per mânad Databas - Redigeringar per mânad
 Σenfrrudeplelesnljasvfiitcszhkopthuvithtrhecaidsrsimplebgnorotalthykumgiofadaetukuzarchreohrurazglshhiafiseuknlamllisktlmyastslsqwaocbrlotelvcymnkakyscnmsbntg
 dec 2018   668 K   149 K    72 K    21 K    15 K    25 K   2.4 K   2.8 K    40 K   2.3 K    19 K   9.3 K   3.6 K   3.7 K   9.3 K   1.2 K   2.1 K      917      361   1.8 K   3.2 K   2.1 K   7.1 K      309   5.0 K   1.0 K      121      269      188   1.4 K       77   5.2 K   3.1 K   238 K   2.7 K      203       74   1.6 K       70       14      244       17   1.0 K       42       55       16      120         7       63   1.1 K      126       13       86      558       29       58      109       18       55       97      286       24   1.2 K   7.0 K   1.1 K       29       17         7         5       14       97      671       14       25       10         6
nov 20181.0 M357 K73 K25 K149 K17 K2.0 K18 K11 K2.3 K36 K18 K5.7 K3.1 K22 K1.5 K2.2 K3876154.0 K28 K2.7 K11 K4315.1 K957419700140116 K1075.3 K2.0 K71 K2.8 K138134423291385882695231327923312401014351048504202826693115738751.0 K8417048142 2911432251193022
okt 20181.1 M174 K166 K29 K137 K13 K2.0 K27 K4.3 K2.2 K9.1 K13 K8.0 K2.3 K131 K5.3 K2.7 K4491.4 K9.6 K2.9 K2.0 K9.0 K1.3 K4.8 K99726728 K14317 K506.6 K3.6 K262 K2.7 K2698227676210512 1.3 K10392112202116401255317222594401787889866139044941313231125132672226485
sep 2018913 K146 K86 K24 K18 K18 K2.0 K18 K5.6 K2.3 K9.4 K5.2 K6.9 K4.6 K2.0 K9.8 K2.9 K3783792.1 K71 K2.0 K6.5 K48522767139491213605745.7 K4.2 K430 K2.5 K14816980697813 K 7922545374810287830412665372114732187452253.0 K8786481415161172543124523 
aug 2018787 K158 K131 K127 K26 K21 K11 K5.1 K12 K2.4 K15 K5.6 K87 K1.4 K2.1 K4.9 K2.5 K1914656.0 K12 K2.9 K5.0 K2821.4 K22041748128294349.1 K9.1 K90 K3.0 K1931252.3 K90132.5 K16.8 K332356206322683325694348011921381.5 K301009.7 K1.1 K1.8 K13391921382.2 K3211234
Medelvärde892 K196 K106 K45 K69 K19 K3.8 K14 K15 K2.3 K18 K10 K23 K3.0 K34 K4.5 K2.5 K4656374.7 K23 K2.3 K7.7 K5573.3 K7951966.1 K16227 K686.4 K4.4 K218 K2.8 K1911161.1 K263173.2 K42.1 K452981124103527226813564932523167246565574623.1 K2.2 K948131218760268315927477
Ökning-2%14%1%-22%135%10%-15%44%87%-1%50%33%-35%54%1636%-10%-3%60%37%48%293%-5%14%36%5511%70%78%1365%16%825%42%-10%-14%125%-2%15% 49%142% 65% -5%75% 259%403% 37% 58% 53%27%1% 71% 212%-40% 23%-17%179%1%    -20% -2% 19%  
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Wiktionarianer - Artiklar - Länkar - Dagligt användade   «    »
Databas - Databasstorlek Databas - Databasstorlek Databas - Databasstorlek Databas - Databasstorlek
K=Kb, M=Mb Σenfrrudeplelesnljasvfiitcszhkopthuvithtrhecaidsrsimplebgnorotalthykumgiofadaetukuzarchreohrurazglshhiafiseuknlamllisktlmyastslsqwaocbrlotelvcymnkakyscnmsbntg
Ökning                                                                            
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Wiktionarianer - Artiklar - Länkar - Dagligt användade   «    »
Databas - ord Databas - ord Databas - ord Databas - ord
 Σenfrrudeplelesnljasvfiitcszhkopthuvithtrhecaidsrsimplebgnorotalthykumgiofadaetukuzarchreohrurazglshhiafiseuknlamllisktlmyastslsqwaocbrlotelvcymnkakyscnmsbntg
Ökning                                                                            
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Wiktionarianer - Artiklar - Databas - Dagligt användade   «    »
Länkar - Interna länkar Länkar - Interna länkar Länkar - Interna länkar Länkar - Interna länkar
 Σenfrrudeplelesnljasvfiitcszhkopthuvithtrhecaidsrsimplebgnorotalthykumgiofadaetukuzarchreohrurazglshhiafiseuknlamllisktlmyastslsqwaocbrlotelvcymnkakyscnmsbntg
Ökning                                                                            
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Wiktionarianer - Artiklar - Databas - Dagligt användade   «    »
Länkar - Länkar till andra Wikimedia sites Länkar - Länkar till andra Wikimedia sites Länkar - Länkar till andra Wikimedia sites Länkar - Länkar till andra Wikimedia sites
 Σenfrrudeplelesnljasvfiitcszhkopthuvithtrhecaidsrsimplebgnorotalthykumgiofadaetukuzarchreohrurazglshhiafiseuknlamllisktlmyastslsqwaocbrlotelvcymnkakyscnmsbntg
Ökning                                                                            
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Wiktionarianer - Artiklar - Databas - Dagligt användade   «    »
Länkar - Bilder Länkar - Bilder Länkar - Bilder Länkar - Bilder
 Σenfrrudeplelesnljasvfiitcszhkopthuvithtrhecaidsrsimplebgnorotalthykumgiofadaetukuzarchreohrurazglshhiafiseuknlamllisktlmyastslsqwaocbrlotelvcymnkakyscnmsbntg
Ökning                                                                            
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Wiktionarianer - Artiklar - Databas - Dagligt användade   «    »
Länkar - Webblänkar Länkar - Webblänkar Länkar - Webblänkar Länkar - Webblänkar
 Σenfrrudeplelesnljasvfiitcszhkopthuvithtrhecaidsrsimplebgnorotalthykumgiofadaetukuzarchreohrurazglshhiafiseuknlamllisktlmyastslsqwaocbrlotelvcymnkakyscnmsbntg
Ökning                                                                            
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 
 
Wiktionarianer - Artiklar - Databas - Dagligt användade   «
Länkar - Redirects Länkar - Redirects Länkar - Redirects Länkar - Redirects
 Σenfrrudeplelesnljasvfiitcszhkopthuvithtrhecaidsrsimplebgnorotalthykumgiofadaetukuzarchreohrurazglshhiafiseuknlamllisktlmyastslsqwaocbrlotelvcymnkakyscnmsbntg
 dec 2018   493 K    27 K    42 K   120 K   1.0 K   3.1 K   8.1 K      822       54   4.9 K   4.9 K    10 K      288      345   8.3 K   1.4 K      502   3.5 K   2.3 K   2.9 K   2.6 K   3.6 K      163    49 K   2.4 K      260    31 K      297   4.7 K   1.0 K    14 K   1.3 K   2.1 K   9.9 K    13 K    30 K   1.8 K   9.2 K   2.0 K    19 K   2.8 K       60      428      226   1.1 K      114   1.2 K      309      771       81       48      281      316   3.3 K      363      149         1       75      108      118   6.2 K      389   3.2 K      234   1.3 K      518   6.8 K      260       72      149       59       59   3.1 K      208      323      172
nov 2018479 K27 K29 K119 K1.0 K3.1 K8.1 K806534.9 K4.9 K10 K2883428.2 K1.4 K4973.3 K2.3 K2.8 K2.6 K3.6 K16349 K2.4 K25831 K2974.7 K1.0 K14 K1.2 K2.1 K9.7 K13 K29 K1.8 K9.2 K2.0 K19 K2.8 K604272261.1 K1131.2 K30977178482803163.3 K3631491751051186.2 K3893.2 K2231.3 K5146.8 K2607114959593.1 K208323172
okt 2018478 K27 K29 K119 K1.0 K3.1 K8.1 K798514.8 K4.9 K10 K2883428.2 K1.4 K4943.3 K2.3 K2.8 K2.6 K3.6 K16249 K2.4 K25231 K2974.7 K99914 K1.2 K2.0 K9.1 K13 K29 K1.8 K9.2 K2.0 K19 K2.8 K604212261.1 K1131.2 K30977177482803123.3 K3631491751051176.2 K3893.2 K2231.3 K5146.8 K2607114959593.1 K208323172
sep 2018477 K27 K29 K119 K1.0 K3.1 K8.1 K785484.8 K4.9 K10 K2883428.0 K1.4 K4923.3 K2.3 K2.8 K2.6 K3.5 K16249 K2.4 K25131 K2924.7 K99914 K1.1 K2.0 K8.7 K13 K29 K1.8 K9.2 K2.0 K19 K2.7 K604212261.1 K1131.2 K30976977482803123.3 K3631491751051176.2 K3893.2 K2221.3 K5146.8 K2607114957593.1 K208323172
aug 2018475 K26 K28 K119 K1.0 K3.1 K8.1 K780484.8 K4.9 K10 K2883418.0 K1.4 K4653.3 K2.3 K2.8 K2.6 K3.5 K16249 K2.4 K25131 K2914.7 K99714 K1.1 K2.0 K8.5 K13 K29 K1.8 K9.2 K2.0 K19 K2.7 K604192261.1 K1131.2 K30976877482803123.3 K3621491751051156.2 K3893.1 K2221.2 K5126.8 K2607114957593.1 K208323172
Ökning1%1%12%    1%3%     1% 2%1% 1% 1%   1% 1%   4% 4%      1% 1%      1%        1%1%   1%      1%     
 Javascript not available or not active. Charts can not be shown. 

Medelvärde = genomsnittligt antal för de angivna mânaderna = (31 x värde[aug] + 30 x värde[sep] + 31 x värde[okt] + 30 x värde[nov] + 31 x värde[dec]) / 122

Ökning = genomsnittlig mânatlig ökning för de angivna mânaderna = 100 * (30 x (värde[sep] - värde[aug]) / värde[aug] + 31 x ...etc) / 153  (Wiktionaries med värden < 10 har ej tagits med)


Sammanställd torsdag 31 januari 2019 23:13 (final run) ur SQL-dumpfilerna frân mândag 31 december 2018

Författare:Erik Zachte (2002-Jan 2019) (Webbplats)
Mail:erikzachte@### (no spam: ### = infodisiac.com)
Documentation / Skript / CSV files: About WikiStats

You can download the English version of these reports here (also download common_files.zip)
You can download aggregated data here

All data and images on this page are in the public domain.