סטטיסטיקות ויקיפדיה

שני 31 בדצמבר 2018
     
 

 
Jan 31, 2019: This is the final release of Wikistats-1 dump-based reports. Part of these data are available in the first release of Wikistats 2. Read more here

 

Legend: (3m)=3 month average  |  M=x1,000,000, k=x1000  |  More: T=Tables, C=Charts  |  Access: A=Admin, B=Bureaucrat, C=Checkuser, D=Developer, O=Oversight, X=bot, R=Ratio: Admins/New articles per day

Number of speakers of a language is the estimated total of primary and secondary speakers, and is in many cases a very rough estimation (based on the page on the English Wikipedia about that language)
Regions are parts of the world where the language is spoken in substantial amounts (compared to total number of speakers). Regions where a language gained presence only by a recent diaspora are generally not included.
Region codes: AF:Africa, AS:Asia, EU:Europe, NA:North America, OC:Oceania, SA:South America, W:World Wide, CL:Constructed Language

Localization level: The localization score expresses in a number between 0 and 100 how complete the localization for a given language is on translatewiki.net. It is a weighted average of the completeness levels for different categories of messages. For details see the script.

Percentages: percentage anonymous edits is calculated as percentage of manual edits (= total edits - bot edits). See below for explanation of other percentages.

WikipediaRegionParticipationPage ViewsArticlesContributorsActive editorsWikipediaAccessEditsDatabaseNamespacesWikipedia
Language
code
 LanguageMoreLast
dump
Locali-
zation
level
Prim.+Sec.
Speakers
in millions
Editors (5+)
per million
speakers
  Speakers in millions
 (log scale)

  Editors (5+) per
 million speakers
Views
per hour
Growth
last 12
months
Views
per hour
per
article
100+1000+10,000+100,000+TotalAdded last year
(since 1 דצמ 2017)
new | %new | %inc
New
p/day
(3m)
TotalArrived last year
(since 1 דצמ 2017)
new | %new | %inc
5+ edits
 p/month 

(3m)
100+ edits
 p/month 

(3m)
Language
code
ABCDOXRTotalEdits last year
(since 1 דצמ 2017)
new | %new | %inc
Avg.
per
article
Bot
edits
Anony
mous
edits
WordsLinks
int.
Links
ext.
Links
inter
wiki
Bina
ries
Redi
rects
ArticleUserProjectBinaryMedia
wiki
Tem
plate
HelpCate
gory
Portal102104Language
code
 Language
enאנגליתT | Cדצמ 2018-AF AS EU NA OC1121 M27
4,858,539n.a.0.84פבר 2001אפר 2001אוק 2001ינו 20035,779,516+255,7514%+4.6%52991,259,056+66,4575%+5.6%306843445en12742240 513120.2577,164,752+43,215,7527%+8.1%99.99%31%      14.4 M2.9 M1.1 M915 K2 K639 K2 K1.8 M146 K  enאנגלית
deגרמניתT | Cדצמ 2018-EU132 M41
726,852n.a.0.32יוני 2001דצמ 2001דצמ 2002יוני 20042,254,737+108,2595%+5.1%537203,005+7,1664%+3.7%5395900de19855 53740.4120,324,906+8,016,5557%+7.1%53.410%20%      3.7 M463 K72 K131 K2 K73 K1 K343 K20 K  deגרמנית
ruרוסיתT | Cדצמ 2018-AS EU264 M12
634,782n.a.0.42פבר 2003נוב 2003ינו 2005ספט 20061,518,909+77,2095%+5.4%44292,639+5,2926%+6.1%3188518ru8765 4840.267,985,688+5,515,1198%+8.8%44.817%25%      3.5 M127 K59 K214 K2 K163 K28406 K22 K28517 Kruרוסית
jaיפניתT | Cדצמ 2018-AS128 M35
525,445n.a.0.46פבר 2003פבר 2003ספט 2003ינו 20051,133,981+45,1294%+4.2%731121,476+9,2138%+8.3%4509397ja4976 4570.158,478,111+3,934,4747%+7.2%51.69%39%      1.8 M126 K121 K86 K46478 K290214 K7 K784 jaיפנית
frצרפתיתT | Cדצמ 2018-AF AS EU NA OC SA285 M17
461,591n.a.0.22פבר 2002יולי 2002מאי 2003אפר 20052,069,464+131,0736%+6.8%748138,924+9,1537%+7.1%4864790fr16164 51070.2105,695,459+8,332,3278%+8.6%51.119%21%      3.6 M358 K49 K57 K1 K195 K1 K422 K59 K42 K2 Kfrצרפתית
esספרדיתT | Cדצמ 2018-AF AS EU NA SA513 M8
417,439n.a.0.28אוק 2001פבר 2002נוב 2003מרץ 20061,496,759+125,4788%+9.2%730139,229+8,7646%+6.8%4135544es71715 3360.186,900,456+7,347,1668%+9.2%58.117%37%      3.2 M250 K32 K 1 K28 K381376 K16 K9 K65 Kesספרדית
itאיטלקיתT | Cדצמ 2018-EU68 M35
270,709n.a.0.18נוב 2002פבר 2003יוני 2004ספט 20051,489,914+85,6766%+6.1%30376,715+4,4966%+6.3%2355398it10956  1730.473,032,923+6,201,1918%+9.3%4929%32%      2.3 M125 K137 K142 K885149 K1 K344 K13 K15 K itאיטלקית
zhסיניתT | Cדצמ 2018-AS1107 M2
267,913n.a.0.26מרץ 2003יולי 2003יוני 2004נוב 20061,038,591+57,9076%+5.9%35559,760+4,9788%+9.1%2622378zh8394 41110.234,970,724+3,802,38111%+12%33.717%25%      1.9 M129 K53 K53 K8 K916 K590297 K10 K  zhסינית
plפולניתT | Cדצמ 2018-EU43 M29
185,774n.a.0.14נוב 2001מרץ 2002אפר 2003ספט 20051,313,943+57,9344%+4.6%13739,319+1,7434%+4.7%1256237pl10645 3680.840,908,101+3,295,6688%+8.8%31.134%19%      1.7 M120 K72 K1 K66854 K390201 K7 K11 K plפולנית
ptפורטוגזיתT | Cדצמ 2018-AF AS EU SA236 M6
130,458n.a.0.13נוב 2001אוג 2003יולי 2004ינו 20061,013,751+40,0174%+4.1%25955,567+3,3916%+6.5%1448200pt6985 42130.336,959,758+2,455,7347%+7.1%36.524%35%      1.8 M129 K94 K51 K2 K78 K332322 K22 K 301ptפורטוגזית
nlהולנדיתT | Cדצמ 2018-EU SA28 M42
97,322n.a.0.05נוב 2001אפר 2002אוג 2003אוק 20051,953,504+33,1702%+1.7%14939,297+1,8275%+4.9%1185214nl4555  2690.339,484,424+1,745,9714%+4.6%20.238%19%      2.7 M169 K26 K2559937 K516114 K20 K  nlהולנדית
csצ'כיתT | Cדצמ 2018-EU12 M49
57,476n.a.0.14מרץ 2003ינו 2004מאי 2005יוני 2008419,115+22,7945%+5.8%7718,149+9465%+5.5%58389cs2632  280.312,511,027+929,3307%+8.0%29.934%17%      689 K26 K11 K11 K20 K205137 K10 K822 csצ'כית
svשבדיתT | Cדצמ 2018-EU10 M64
53,206n.a.0.01אוג 2001נוב 2002יולי 2003אוק 20053,761,531+30,5391%+0.8%8825,102+1,1345%+4.7%641101sv6642 2400.836,032,351+1,480,4114%+4.3%9.657%20%      6.1 M61 K26 K 1 K48 K1355 K4 K  svשבדית
arערביתT | Cדצמ 2018-AF AS422 M2
46,637n.a.0.07מרץ 2004ספט 2004ינו 2006אוק 2009653,195+88,16714%+16%17922,963+2,26210%+11%755110ar3485  350.220,289,829+3,549,35017%+21%31.154%20%      1.2 M104 K28 K33 K1 K76 K355551 K43 K  arערבית
koקוריאניתT | Cדצמ 2018-AS77 M9
43,360n.a.0.10מאי 2003אפר 2004יוני 2005יוני 2009438,929+32,2077%+8.0%13223,572+1,6467%+7.6%717114ko3274  1150.216,877,052+2,400,96414%+17%38.524%33%      1.0 M49 K12 K14 K43145 K21247 K2 K757 koקוריאנית
faפרסיתT | Cדצמ 2018-AS110 M10
40,103n.a.0.06מאי 2004דצמ 2004אפר 2006ספט 2010651,763+76,64712%+13%28924,760+3,22813%+15%1065120fa3472 41680.115,779,424+2,134,82514%+16%24.253%13%      2.2 M67 K40 K56 K1 K133 K339526 K11 K141 faפרסית
huהונגריתT | Cדצמ 2018-EU15 M33
36,777n.a.0.08נוב 2003יוני 2004יוני 2005ספט 2008441,947+19,6234%+4.7%6216,636+8425%+5.4%500115hu3186  1870.514,138,522+1,092,6198%+8.4%3230%10%      642 K35 K29 K18 K1 K83 K 62 K3 K  huהונגרית
fiפיניתT | Cדצמ 2018-EU6 M79
34,448n.a.0.08מרץ 2003יולי 2003אוק 2004פבר 2007449,351+21,6285%+5.1%5017,990+7474%+4.3%47681fi3823 2250.813,577,785+665,5405%+5.2%30.226%23%      710 K17 K9 K55 K48024 K13271 K2 K132fiפינית
ukukrainianT | Cדצמ 2018-EU45 M21
33,127n.a.0.04פבר 2004מרץ 2004ינו 2005אפר 2008877,664+120,85614%+16%14919,466+1,94310%+11%930179uk4232  1720.317,770,001+1,918,48311%+12%20.232%11%      1.4 M34 K27 K98 K346129 K129203 K12 K  ukukrainian
heעבריתT | Cדצמ 2018-AS8 M108
32,858n.a.0.14יולי 2003אוק 2003אוק 2004נוב 2009236,088+17,9258%+8.3%12621,388+1,6838%+8.6%884157he4355  270.315,948,339+1,832,44411%+13%67.623%16%      423 K50 K20 K55 K99336 K21872 K31 K  heעברית
idאינדונזיתT | Cדצמ 2018-AS199 M2
29,781n.a.0.07פבר 2004אפר 2004אוג 2005מאי 2009450,766+31,0967%+7.5%10012,934+1,30410%+11%48255id3245 21450.39,977,184+932,0919%+10%22.154%23%      949 K62 K13 K61 K36958 K18784 K5 K  idאינדונזית
viוייטנמיתT | Cדצמ 2018-AS68 M6
27,722n.a.0.02מרץ 2004אפר 2005אוג 2006אוג 20091,198,935+32,4793%+2.8%8710,545+1,01310%+11%42358vi2332  1300.320,897,486+896,3744%+4.5%17.457%10%      1.4 M22 K12 K32 K2 K74 K135240 K3 K  viוייטנמית
thתאיT | Cדצמ 2018-AS60 M7
26,425n.a.0.20אפר 2004מרץ 2005אפר 2006פבר 2016129,155+8,0996%+6.7%789,594+91110%+11%40054th152   980.25,517,600+513,9849%+10%42.725%32%      284 K24 K4 K36 K1 K32 K10650 K2 K  thתאי
noנורבגיתT | Cדצמ 2018-EU5 M66
21,256n.a.0.04פבר 2002נוב 2003אוק 2004פבר 2007499,741+19,0844%+4.0%4718,406+6694%+3.8%34468no446   210.914,652,155+760,0065%+5.5%29.338%14%      785 K25 K21 K31 K40 K367141 K5 K  noנורבגית
roרומניתT | Cדצמ 2018-EU28 M9
20,863n.a.0.05אוג 2003אוק 2003דצמ 2004ינו 2008390,848+9,8283%+2.6%5110,782+6316%+6.2%24238ro20    1670.48,529,024+626,7497%+7.9%21.853%16%      915 K16 K19 K37 K1 K63 K83134 K3 K1 K roרומנית
trתורכיתT | Cדצמ 2018-AS EU79 M2
20,026n.a.0.06ינו 2004יולי 2004דצמ 2005אפר 2008321,016+18,8136%+6.3%3120,407+3652%+1.8%17929tr2763 31680.913,363,451+624,2125%+4.9%41.625%31%      572 K39 K22 K34 K1 K46 K129214 K4 K2 K trתורכית
elיווניתT | Cדצמ 2018-EU15 M19
19,713n.a.0.13מאי 2002אפר 2004מאי 2006אוק 2014156,931+15,56410%+11%559,689+6297%+7.0%28746el203   900.45,353,335+419,3268%+8.5%34.123%22%      235 K17 K2 K17 K2 K17 K8756 K3 K  elיוונית
daדניתT | Cדצמ 2018-EU6 M36
19,498n.a.0.08אוג 2002פבר 2003פבר 2004ינו 2009241,947+8,1033%+3.5%3710,036+4234%+4.4%21330da2733  550.76,977,924+313,9474%+4.7%28.841%22%      389 K17 K18 K 1 K27 K20158 K2 K6 daדנית
eubasqueT | Cדצמ 2018-EU635 K249
 
18,839n.a.0.06מרץ 2004מרץ 2004יוני 2006מאי 2011309,941+21,7917%+7.6%412,545+36214%+17%15822eu134   990.34,644,879+266,8006%+6.1%1568%9%      396 K5 K1 K2781 K18 K12371 K4243532 Keubasque
cacatalanT | Cדצמ 2018-EU9 M59
18,768n.a.0.03ינו 2003אפר 2003דצמ 2004פבר 2008599,493+31,9715%+5.7%14315,251+1,0387%+7.4%53072ca2832  1870.217,046,504+1,104,2986%+6.9%28.450%9%      986 K32 K8 K11 K78035 K21475 K2 K2 K cacatalan
bgבולגריתT | Cדצמ 2018-EU12 M17
16,015n.a.0.06דצמ 2003אפר 2004אוק 2004מאי 2010248,310+10,5174%+4.4%328,255+4025%+5.1%20435bg273   1030.87,125,897+653,8009%+10%28.733%21%      365 K11 K8 K71653016 K1865 K903  bgבולגרית
srסרביתT | Cדצמ 2018-EU12 M27
13,797n.a.0.02נוב 2003יולי 2004ספט 2005נוב 2009614,211+252,78141%+70%667,914+74510%+11%32558sr1733  1490.318,254,519+5,288,93829%+41%29.767%10%      3.2 M53 K5 K31 K69894 K14249 K9 K  srסרבית
skסלובקיתT | Cדצמ 2018-EU7 M18
12,463n.a.0.05יולי 2004ספט 2004יוני 2005אוק 2008227,994+3,7582%+1.7%194,905+2726%+5.9%12613sk81   1330.44,919,364+140,2903%+2.9%21.652%19%      296 K8 K2 K1032711 K4774 K15 K  skסלובקית
simpleאנגלית בסיסיתT | Cדצמ 2018-AF AS EU NA OC1500 M0.1
11,587n.a.0.08אוג 2003אפר 2004אוג 2006ינו 2014141,935+11,2948%+8.7%266,543+4577%+7.5%13320simple1635 4310.64,096,367+268,8727%+7.0%28.936%28%      198 K23 K6 K3654521 K13640 K   simpleאנגלית בסיסית
hrקרואטיתT | Cדצמ 2018-EU6 M26
10,795n.a.0.05אוק 2003ינו 2004אוק 2005פבר 2011201,390+20,94410%+12%285,598+3506%+6.7%15916hr2552  1110.93,930,629+162,2574%+4.3%19.543%19%      240 K8 K6 K16 K81411 K9419 K4 K16 K hrקרואטית
etאסטוניתT | Cדצמ 2018-EU1 M169
 
10,378n.a.0.06דצמ 2002נוב 2003יוני 2005ספט 2012185,103+18,19110%+11%394,877+56112%+13%18633et322   990.83,907,623+280,7987%+7.7%21.133%15%      317 K11 K3 K2 K1337 K3229 K2 K33 etאסטונית
hiהינדיתT | Cדצמ 2018-AS442 M0.4
8,632n.a.0.07פבר 2004פבר 2006מאי 2007ספט 2015131,824+7,2936%+5.9%483,068+44215%+17%16025hi7    830.12,366,711+217,9389%+10%1844%12%      184 K26 K4 K4 K98221 K8027 K2 K  hiהינדית
ltליטאיתT | Cדצמ 2018-EU3 M28
8,524n.a.0.04מרץ 2004אוק 2004דצמ 2005ינו 2010193,293+6,3983%+3.4%134,183+1824%+4.6%8415lt153   891.24,414,075+185,8294%+4.4%22.850%18%      275 K7 K89122 K96516 K6024 K5393712 Kltליטאית
kaגרוזיניתT | Cדצמ 2018-EU4 M15
6,240n.a.0.05מרץ 2005מאי 2005אוג 2006אוק 2015126,110+6,6525%+5.6%111,797+1468%+8.9%6316ka32   950.32,385,751+140,9116%+6.3%18.941%5%      166 K4 K2 K14 K1 K24 K3249 K4 K  kaגרוזינית
kkkazakhT | Cדצמ 2018-AS12 M3
6,201n.a.0.03אוג 2006אוק 2007אפר 2011נוב 2011227,647+3,4342%+1.5%81,628+1046%+6.9%407kk162   632.01,853,777+52,7793%+2.9%8.161%5%      271 K4 K94110 K40248 K422 K876339 kkkazakh
slsloveneT | Cדצמ 2018-EU2 M39
6,005n.a.0.04יולי 2003ספט 2003פבר 2005דצמ 2010163,171+3,5402%+2.2%196,028+2354%+4.1%9713sl267   1441.43,661,059+126,0323%+3.6%22.447%12%      233 K6 K4 K9 K24119 K8056 K991  slslovene
msמלאיתT | Cדצמ 2018-AS281 M0.4
5,273n.a.0.02ספט 2003מרץ 2004דצמ 2005ינו 2011323,227+16,4755%+5.4%212,963+28810%+11%11419ms182   720.93,286,943+196,3226%+6.4%10.252%20%      377 K6 K2 K22 K52431 K8730 K2 K  msמלאית
lvlatvianT | Cדצמ 2018-EU2 M48
4,727n.a.0.05יוני 2004מרץ 2005יולי 2007 90,162+8,91910%+11%122,192+1396%+6.8%8419lv123   851.02,126,680+178,1318%+9.1%23.642%10%      214 K4 K1 K22 K66212 K4729 K541417 lvlatvian
shסרבו-קרואטיתT | Cדצמ 2018-EU23 M2
4,268n.a.0.01יולי 2005אוק 2005אפר 2007ינו 2014447,515+5,8301%+1.3%61,175+787%+7.1%377sh103   811.739,798,654+70,7600%+0.2%88.942%1%      4.0 M62 K1 K9 K1 K30 K5449 K445  shסרבו-קרואטית
azazeriT | Cדצמ 2018-AS27 M8
4,115n.a.0.03נוב 2005ינו 2006נוב 2007דצמ 2015142,375+10,4567%+8.0%463,797+46612%+14%20736az141   480.32,967,989+280,6749%+10%20.831%9%      179 K8 K5 K22 K1 K15 K962 K2 K  azazeri
hyarmenianT | Cדצמ 2018-AS6 M45
3,495n.a.0.01מרץ 2005יולי 2006ספט 2010דצמ 2013250,020+13,1275%+5.6%523,234+50016%+19%24732hy10    170.24,586,995+338,7437%+8.0%18.357%7%      572 K12 K5 K8 K32821 K4163 K1 K  hyarmenian
tltagalogT | Cדצמ 2018-AS70 M0.4
3,442n.a.0.04ספט 2004יוני 2005אוק 2007 78,368+3,0784%+4.1%4948+677%+7.6%257tl134   543.21,305,048+43,2233%+3.4%16.755%20%      182 K3 K8312 K2 K13 K1913 K99  tltagalog
eoאספרנטוT | Cדצמ 2018-CL2 M44
3,422102%0.01ינו 2002אפר 2002פבר 2004יוני 2008253,191+8,9784%+3.7%102,888+1335%+4.8%8824eo193   1601.95,215,200+218,5494%+4.4%20.654%9%      425 K7 K5 K4 K1 K18 K13868 K2 K312 eoאספרנטו
bnbengaliT | Cדצמ 2018-AS262 M0.8
3,226n.a.0.05פבר 2005אפר 2006ינו 2007 63,756+8,99214%+17%432,979+56319%+24%20337bn1832  170.42,025,049+286,17214%+16%31.851%9%      238 K16 K5 K7 K64440 K13437 K3 K  bnbengali
taטמיליתT | Cדצמ 2018-AS75 M1
2,874n.a.0.02ינו 2004אוג 2005מאי 2007אפר 2017125,788+5,2664%+4.4%172,550+1657%+7.0%8213ta374   1862.21,815,416+101,9656%+6.0%14.433%6%      164 K10 K4 K8 K46216 K2922 K2 K  taטמילית
bsבוסניתT | Cדצמ 2018-EU3 M13
2,791n.a.0.04מרץ 2004אוק 2004נוב 2006 79,223+2,5733%+3.4%31,181+464%+4.1%386bs102   173.31,781,645+64,0814%+3.7%22.560%13%      181 K4 K71524 K45118 K1069 K416  bsבוסנית
glgalicianT | Cדצמ 2018-EU2 M35
2,517n.a.0.02אפר 2003מאי 2004דצמ 2005מרץ 2013153,504+10,0737%+7.1%92,397+1647%+7.4%8531gl123   161.34,002,990+346,0389%+9.5%26.143%8%      220 K4 K5 K36 K71319 K12060 K3 K1 glgalician
sqalbanianT | Cדצמ 2018-EU6 M10
2,457n.a.0.03דצמ 2004מאי 2005דצמ 2006 83,282+7,2499%+9.6%171,879+19010%+11%6210sq104   930.61,370,692+86,1126%+6.7%16.547%20%      109 K8 K7 K12 K88310 K10314 K1 K  sqalbanian
ururduT | Cדצמ 2018-AS66 M1
2,390n.a.0.02מאי 2004יוני 2006מרץ 2009ינו 2016144,481+17,76612%+14%14935+12113%+15%6614ur144   781.02,305,024+758,29633%+49%1660%3%      342 K5 K3 K10 K2 K41 K309341 K3 K2 ururdu
afafrikaansT | Cדצמ 2018-AF13 M3
2,189n.a.0.03אפר 2003ינו 2004יוני 2008 68,040+20,04830%+42%5914+566%+6.6%4013af113   622.21,416,774+142,53610%+11%20.840%8%      92 K4 K2 K9 K1057 K2711 K412  afafrikaans
mkmacedonianT | Cדצמ 2018-EU2 M30
2,179n.a.0.02מרץ 2005יוני 2005יולי 2007 98,188+6,1246%+6.7%151,983+1608%+8.8%7515mk154   931.01,881,954+104,6436%+5.9%19.249%9%      144 K36 K3 K8 K43530 K7066 K2 K  mkmacedonian
uzuzbekT | Cדצמ 2018-AS24 M0.6
2,170n.a.0.02ינו 2006יוני 2006יוני 2012מרץ 2013130,385+1,6081%+1.2%2420+4912%+13%152uz82   384.01,505,049+49,9933%+3.4%11.586%9%      449 K2 K48065911911 K2314 K176234 uzuzbek
nnnynorskT | Cדצמ 2018-EU400 K65
1,947n.a.0.01ספט 2004אוק 2004ספט 2005אפר 2013141,862+5,5434%+4.1%21,352+514%+3.9%268nn252   11912.52,285,300+86,4384%+3.9%16.158%11%      223 K4 K4 K9027111 K3572 K238  nnnynorsk
mrmarathiT | Cדצמ 2018-AS75 M0.8
1,878n.a.0.04ינו 2005מאי 2005אוג 2007 53,204+3,4246%+6.9%171,217+26822%+29%6310mr102   790.61,152,743+86,9238%+8.2%21.753%6%      98 K4 K3 K19 K80510 K6217 K351  mrmarathi
mlמליאלאםT | Cדצמ 2018-AS37 M3
1,777n.a.0.03נוב 2004ספט 2006מאי 2009 62,283+7,40012%+14%221,949+1538%+8.7%10717ml1912  830.91,485,782+113,4908%+8.3%23.927%6%      144 K6 K7 K7 K27836 K10024 K2 K  mlמליאלאם
bebelarusianT | Cדצמ 2018-EU6 M13
1,733n.a.0.01אוג 2006ספט 2006מרץ 2008ספט 2015160,056+11,7137%+7.9%91,384+13410%+11%8320be91   1021.02,480,624+166,4197%+7.2%15.554%11%      387 K3 K1 K3 K44631 K280 K182  bebelarusian
zh-yuecantoneseT | Cדצמ 2018-AS74 M1.0
1,534n.a.0.02מרץ 2006ספט 2006ינו 2009 70,406+7,36111%+12%151,897+24413%+15%7210zh-yue91   880.6881,689+84,62510%+11%12.539%24%      118 K3 K3 K2 K2 K15 K4821 K448  zh-yuecantonese
laלטיניתT | Cדצמ 2018- --
1,482n.a.0.01אפר 2003ינו 2004ינו 2007ינו 2014129,764+2,1322%+1.7%61,575+654%+4.3%319la171   62.82,680,923+58,1762%+2.2%20.750%14%      184 K5 K61411815 K139 K175  laלטינית
teteluguT | Cדצמ 2018-AS80 M0.7
1,431n.a.0.02ינו 2005ספט 2005ספט 2006 69,972+2,6024%+3.9%101,293+1109%+9.3%5313te163   441.61,869,441+199,00711%+12%26.722%7%      96 K9 K5 K12 K95417 K7512 K469  tetelugu
cebcebuanoT | Cדצמ 2018-AS20 M1
1,311n.a.0.00יולי 2005ינו 2006דצמ 2006פבר 20135,379,752+4860%+0.0%5470+8318%+22%262ceb42   600.823,346,809+7,342,27831%+46%4.399%19%      8.0 M39 K123 K71554 K11202 K   cebcebuano
warwaray-warayT | Cדצמ 2018-AS3 M5
1,309n.a.0.00אוק 2005פבר 2006יולי 2009ספט 20101,263,655+1,2230%+0.1%3327+289%+9.4%131war2    420.75,173,169+15,0620%+0.3%4.194%7%      2.1 M1 K891 K17011 K2154 K   warwaray-waray
astasturianT | Cדצמ 2018-EU450 K64
1,276n.a.0.01אוג 2004ספט 2004נוב 2007 99,577+46,06046%+86%5506+6413%+15%298ast91   751.81,939,659+923,08648%+91%19.564%4%      113 K2 K36432646 K1721 K   astasturian
isicelandicT | Cדצמ 2018-EU330 K85
1,250n.a.0.03מרץ 2004אוג 2004מאי 2006 46,228+2,2555%+5.1%41,448+715%+5.2%285is2525   156.21,138,542+37,6483%+3.4%24.652%20%      73 K3 K7903 K2553 K6915 K24  isicelandic
cyוולשיתT | Cדצמ 2018-EU740 K55
1,084n.a.0.01נוב 2003אפר 2004יוני 2007מרץ 2018102,151+9,0149%+9.7%9773+7510%+11%418cy153   691.76,484,346+3,071,58647%+90%63.591%6%      149 K3 K83617 K62311 K5031 K   cyוולשית
arzegyptian arabicT | Cדצמ 2018-AF76 M0.2
1,072n.a.0.05יולי 2008ינו 2009פבר 2013 20,144+2,39712%+14%1372+3610%+11%125arz61   336.0492,418+28,9036%+6.2%24.444%12%      28 K2 K3462 K2088 K1210 K192  arzegyptian arabic
scoscotsT | Cדצמ 2018-EU2 M7
1,053n.a.0.02יולי 2005אוק 2005אוג 2012 53,535+5,87311%+12%2359+4713%+15%111sco5    482.5422,056+51,21612%+14%7.945%30%      69 K2 K2222 K83219 K2238 K64  scoscots
ococcitanT | Cדצמ 2018-EU450 K42
916n.a.0.01נוב 2003ספט 2005אוק 2007 85,395+1,3912%+1.7%1512+275%+5.6%196oc42   754.01,624,163+35,9272%+2.3%1970%7%      99 K3 K5 K9131 K8 K7016 K27283 ococcitan
mnmongolianT | Cדצמ 2018-AS5 M4
860n.a.0.04יולי 2005נוב 2007מאי 2013 20,796+9084%+4.6%6805+456%+6.0%212mn6    311.0359,914+20,1426%+5.9%17.343%23%      27 K2 K2381 K5467 K2623 K   mnmongolian
knkannadaT | Cדצמ 2018-AS47 M0.8
852n.a.0.04נוב 2004אפר 2006ינו 2011 24,334+1,6947%+7.5%71,139+12711%+13%395kn41   310.6449,417+31,9517%+7.7%18.538%11%      33 K11 K9203 K25619 K453 K   knkannada
kykyrghyzT | Cדצמ 2018-AS4 M3
851n.a.0.01יוני 2006מרץ 2010אוג 2012 80,275+6211%+0.8%3385+246%+6.7%121ky4    161.3262,120+28,26911%+12%3.342%11%      88 K1 K1413 K2556 K54 K   kykyrghyz
lbluxembourgishT | Cדצמ 2018-EU390 K72
849n.a.0.02אוג 2004ספט 2004יולי 2006 55,367+4,4488%+8.8%10673+305%+4.8%286lb51   1080.51,636,972+61,0604%+3.9%29.660%8%      69 K2 K4044 K287 K2925 K   lbluxembourgish
swswahiliT | Cדצמ 2018-AF98 M0.3
833n.a.0.02נוב 2005אוג 2006פבר 2009 47,760+8,75418%+23%6432+358%+9.0%303sw93   971.5760,404+27,0304%+3.7%15.965%6%      68 K3 K3992 K606 K1012 K2385 swswahili
brbretonT | Cדצמ 2018-EU226 K58
821n.a.0.01מרץ 2005ספט 2005נוב 2006 66,125+2,4444%+3.9%2589+295%+5.2%134br81   814.01,377,769+36,6093%+2.7%20.853%8%      87 K2 K1 K5 K2795 K3420 K   brbreton
tttatarT | Cדצמ 2018-AS8 M3
818n.a.0.01אוג 2004נוב 2004יולי 2011 82,545+7,3889%+9.9%4283+3211%+13%216tt31   500.81,857,437+107,8856%+6.2%22.585%6%      144 K2 K1 K4 K5115 K5622 K1 K  tttatar
anaragoneseT | Cדצמ 2018-EU74 K121
813n.a.0.02פבר 2005דצמ 2005אוג 2008 34,118+1,4344%+4.4%1353+216%+6.3%93an62   876.01,214,624+19,2662%+1.6%35.670%7%      61 K2 K4711 K1104 K1518 K12  anaragonese
alsאלזסיתT | Cדצמ 2018-EU10 M1
786n.a.0.03אוק 2004נוב 2005יוני 2011 25,335+1,6577%+7.0%2430+215%+5.2%114als82   644.0625,490+70,32411%+13%24.734%8%      31 K3 K7084851 K8 K654 K43241151alsאלזסית
gaאיריתT | Cדצמ 2018-EU1 M22
723n.a.0.01אוג 2004יוני 2005פבר 2010 49,571+3,9758%+8.8%5565+438%+8.4%275ga83   691.6759,347+37,1315%+5.1%15.356%11%      59 K2 K7951 K1442 K410 K   gaאירית
jvjavaneseT | Cדצמ 2018-AS84 M0.3
675n.a.0.01יולי 2004מאי 2005מאי 2007 55,372+4,5898%+9.1%5531+448%+9.1%241jv73   561.41,121,335+94,9978%+9.3%20.369%4%      74 K3 K8345 K39612 K5418 K   jvjavanese
sisinhalaT | Cדצמ 2018-AS19 M0.6
671n.a.0.04אוק 2006ינו 2009נוב 2013 19,063+9845%+5.5%3860+395%+4.8%12 si2    290.7279,671+12,1844%+4.6%14.716%21%      29 K2 K2 K5 K20515 K1245 K700  sisinhala
fyפריזלנדיתT | Cדצמ 2018-EU480 K23
668n.a.0.02נוב 2003יולי 2004דצמ 2008 41,284+1,7764%+4.5%1344+288%+8.9%113fy93   439.0760,400+27,8924%+3.8%18.448%5%      69 K1 K2196 K3844 K137 K   fyפריזלנדית
babashkirT | Cדצמ 2018-AS1 M22
650n.a.0.01ספט 2006ינו 2011ינו 2012 45,992+4,95011%+12%2223+2411%+12%2711ba72   623.5579,075+69,79512%+14%12.655%3%      60 K2 K8881 K51521 K727 K260371 babashkir
ckbsoraniT | Cדצמ 2018-AS8 M3
631n.a.0.03פבר 2008אוק 2009דצמ 2012 22,894+2,66712%+13%4435+4410%+11%246ckb6    191.5330,136+28,8139%+9.6%14.450%6%      63 K2 K1 K89230417 K3623 K55419 ckbsorani
myבורמזיתT | Cדצמ 2018-AS52 M0.5
619n.a.0.01ינו 2008אפר 2009נוב 2011 44,847+3,4348%+8.6%5370+5515%+18%245my5    171.0335,761+36,50211%+12%7.543%7%      52 K2 K6033 K577 K677 K   myבורמזית
barbavarianT | Cדצמ 2018-EU12 M0.9
613n.a.0.02נוב 2006אוג 2007יולי 2014 27,371+3,48113%+15%1397+226%+5.9%113bar62   566.0418,036+27,8607%+7.1%15.326%6%      44 K2 K3971 K1 K6 K148 K538332barbavarian
zh-min-nanmin nanT | Cדצמ 2018-AS50 M0.2
599n.a.0.00יולי 2004יוני 2005אוק 2012דצמ 2015227,733+2,1821%+1.0%1229+3314%+17%82zh-min-nan54   425.01,350,946+39,5963%+3.0%5.966%5%      461 K1 K4 K36669046 K7226 K2 K  zh-min-nanmin nan
tgtajikT | Cדצמ 2018-AS8 M2
570n.a.0.01יולי 2006אוג 2006אוק 2012 96,361+3,4514%+3.7%3326+3310%+11%142tg5    381.7841,214+34,6554%+4.3%8.766%4%      116 K1 K71743463219 K1417 K22918 tgtajik
yiyiddishT | Cדצמ 2018- 3 M4
567n.a.0.04יולי 2005מרץ 2006פבר 2012 14,690+3622%+2.5%2432+297%+7.2%122yi3    471.5383,706+9,6493%+2.6%26.157%9%      26 K2 K6151 K4662 K1782 K276  yiyiddish
ioidoT | Cדצמ 2018-CL15033333
 
56221%0.02יולי 2004נוב 2004אוק 2005 28,628+6992%+2.5%1213+199%+9.8%51io4    514.0774,728+19,6203%+2.6%27.179%8%      32 K1 K6244471 K736 K   ioido
papunjabiT | Cדצמ 2018-AS148 M0.3
536n.a.0.02יוני 2007אפר 2009אפר 2014 32,727+3,55511%+12%17490+8117%+21%514pa7    170.4322,252+36,85211%+13%9.827%3%      45 K1 K2 K1 K15410 K1196 K278  papunjabi
vovolapükT | Cדצמ 2018-CL20300000
 
520109%0.00יולי 2006דצמ 2006יוני 2007ספט 2007122,135+1,2471%+1.0%1254+114%+4.6%62vo21   972.03,123,450+11,4590%+0.4%25.697%10%      245 K1 K102 40175522 K   vovolapük
senorthern samiT | Cדצמ 2018-EU25 K120
511n.a.0.07מרץ 2005יוני 2006  7,609+1402%+1.9% 119+87%+7.2%3 se43   99 191,413+2,6861%+1.4%25.281%9%      9 K1 K41629571 K54 K2  senorthern sami
scnsicilianT | Cדצמ 2018-EU8 M0.2
496n.a.0.02דצמ 2004יוני 2005יולי 2007 26,331+3221%+1.2%1276+93%+3.4%2 scn74   587.0616,270+5,2211%+0.9%23.474%11%      41 K2 K2851 K1 K2 K142 K1015 scnsicilian
ndslow saxonT | Cדצמ 2018-EU10 M1
493n.a.0.01מאי 2003פבר 2005יולי 2007 41,146+12,09531%+44%1321+165%+5.3%113nds41   704.0668,478+43,8927%+7.0%16.266%9%      53 K2 K213 482 K54 K132  ndslow saxon
zh-classicalclassical chineseT | Cדצמ 2018-AS--
481n.a.0.06אוק 2006מאי 2007  8,741+1,29615%+18%2382+6617%+21%181zh-classical4    342.0165,469+14,0849%+9.3%18.936%8%      14 K2 K48 K 3156 K132 K95  zh-classicalclassical chinese
nenepaliT | Cדצמ 2018-AS30 M1
481n.a.0.01אפר 2006מאי 2007מרץ 2011 33,388+1,5355%+4.8%4523+5310%+11%307ne102   72.5451,316+49,45511%+12%13.532%7%      39 K3 K98871799317 K233 K317  nenepali
pnbwestern panjabiT | Cדצמ 2018-AS60 M0.1
480n.a.0.01אוק 2008אפר 2009דצמ 2010 47,511+1,5733%+3.4%1129+1210%+11%51pnb2    162.0470,864+13,7293%+3.0%9.961%1%      53 K7811972391495 K66 K   pnbwestern panjabi
susundaneseT | Cדצמ 2018-AS27 M0.6
474n.a.0.01יולי 2004אוג 2006אפר 2007 39,993+5071%+1.3%3238+2913%+14%16 su71   382.3428,703+12,1923%+2.9%10.772%5%      44 K2 K6785454317 K288 K94  susundanese
cechechenT | Cדצמ 2018-EU1 M4
464n.a.0.00אוג 2007דצמ 2011נוב 2013יולי 2015208,967+44,30421%+27% 110+76%+6.9%53ce3    45 2,721,152+558,84421%+26%1386%1%      217 K1 K3063096057 K27 K157  cechechen
fofaroeseT | Cדצמ 2018-EU66 K106
463n.a.0.04אוק 2004ספט 2005יוני 2014 12,916+2042%+1.6%2233+209%+9.4%7 fo22   431.0257,864+3,5331%+1.4%2062%18%      18 K1 K63715119 K94 K   fofaroese
lmolombardT | Cדצמ 2018-EU4 M2
462n.a.0.01דצמ 2005יולי 2006מרץ 2010 38,030+1,4594%+4.0% 227+115%+5.1%72lmo63   48 599,411+14,2052%+2.4%15.873%8%      54 K2 K4364 K28413 K46 K16 lmolombard
mgmalagasyT | Cדצמ 2018-AF20 M0.2
452n.a.0.00יולי 2005יוני 2009מאי 2011 90,717+4,4605%+5.3%1143+139%+10%52mg2    292.0759,892+145,59619%+24%8.495%15%      140 K1 K25 K6123 K264 K   mgmalagasy
kukurdishT | Cדצמ 2018-AS26 M0.5
442n.a.0.02אפר 2004ספט 2004ינו 2008 24,404+8163%+3.5%2453+266%+6.1%123ku31   531.5535,529+13,0152%+2.5%21.955%16%      39 K2 K706627706 K456 K233  kukurdish
gugujaratiT | Cדצמ 2018-AS46 M0.4
433n.a.0.02יוני 2005מאי 2008אוק 2009 28,550+8093%+2.9%4357+4011%+13%172gu4    331.0392,138+34,3439%+9.6%13.753%12%      32 K2 K2 K41087 K152 K   gugujarati
cvchuvashT | Cדצמ 2018-AS1 M7
431n.a.0.01יוני 2005אוק 2005אפר 2009 41,748+8512%+2.1%2201+147%+7.7%84cv2    411.0539,690+22,2964%+4.3%12.976%6%      46 K1 K16554028214 K49 K   cvchuvash
vecvenetianT | Cדצמ 2018-EU4 M1
429n.a.0.04פבר 2006יוני 2006מאי 2013 11,268+2492%+2.3%1229+209%+9.6%51vec31   813.0485,060+14,0923%+3.0%4380%16%      18 K1 K3117251955 K1223 K16103 vecvenetian
sahsakhaT | Cדצמ 2018-AS450 K58
423n.a.0.03נוב 2007ינו 2009ינו 2014 13,300+4173%+3.3%12249+3315%+18%26 sah31   260.2231,158+4,7182%+2.1%17.468%11%      17 K1 K4692 K9012 K36 K   sahsakha
ororiyaT | Cדצמ 2018-AS31 M0.5
422n.a.0.03אוג 2007יוני 2011דצמ 2015 14,545+1,2309%+9.3%2232+2812%+14%164or4    142.0225,106+41,36618%+23%15.548%3%      29 K2 K2 K36017912 K1014 K71  ororiya
iaאינטרלינגואהT | Cדצמ 2018-CL2 K3333
 
4200%0.02פבר 2003אוג 2003דצמ 2011 21,327+6013%+2.9%1257+125%+4.9%52ia62   66.0460,500+7,6892%+1.7%21.674%23%      25 K2 K27441761 K153 K15177 iaאינטרלינגואה
kmkhmerT | Cדצמ 2018-AS18 M0.6
412n.a.0.05יולי 2007מאי 2008  8,948+1,64819%+23%6402+4411%+12%122km52   180.8121,594+12,49510%+11%13.626%16%      12 K2 K7071 K1188 K59959   kmkhmer
ququechuaT | Cדצמ 2018-SA10 M0.3
410n.a.0.02מאי 2006דצמ 2006מרץ 2009 21,116+4882%+2.4%1165+85%+5.1%31qu2    372.0474,834+2,8041%+0.6%22.571%6%      41 K1 K5322151 K318 K   ququechua
iloilokanoT | Cדצמ 2018-AS10 M0.2
410n.a.0.04אוק 2005מאי 2006דצמ 2016 11,592+7096%+6.5% 60+35%+5.3%21ilo2    21 217,384+12,7326%+6.2%18.859%6%      22 K952740 21511 K5110 K   iloilokano
amamharicT | Cדצמ 2018-AF25 M0.3
408n.a.0.03נוב 2005דצמ 2006מאי 2011 15,039+5193%+3.6% 106+88%+8.2%72am31   50 278,680+6,2462%+2.3%18.576%22%      22 K1 K8772 K3831 K81 K52  amamharic
bhbihariT | Cדצמ 2018-AS--
399n.a.0.06דצמ 2006אוג 2014  6,674+96315%+17%1103+1010%+11%31bh2    272.068,506+13,31919%+24%10.345%8%      12 K9158448016912 K749 K   bhbihari
asassameseT | Cדצמ 2018-AS13 M0.9
371n.a.0.07מרץ 2009אפר 2012  5,214+2625%+5.4%3223+199%+9.6%122as3    151.097,962+10,00510%+11%18.824%7%      18 K2 K1 K1 K28410 K1052 K103  asassamese
ababkhazianT | Cדצמ 2018-AS113 K9
370n.a.0.11ספט 2008ספט 2016  3,510+1083%+3.2% 65+35%+4.8%1 ab2    19 31,225+2,0747%+7.1%8.950%11%      4 K1 K4236079517 K   ababkhazian
yoyorubaT | Cדצמ 2018-AF25 M0.3
370n.a.0.01דצמ 2006פבר 2008ספט 2010 31,955+1981%+0.6%1132+1512%+13%7 yo1    351.0404,925+4,1821%+1.0%12.779%4%      42 K2 K681173866 K133 K54  yoyoruba
sosomaliT | Cדצמ 2018-AF14 M0.6
353n.a.0.05דצמ 2006יוני 2010  6,722+1,61624%+32%5229+2813%+14%81so1    160.2129,055+10,0778%+8.5%19.248%42%      10 K2 K38320634 K11941653  sosomali
lilimburgishT | Cדצמ 2018-EU1 M4
351n.a.0.03ינו 2005אוג 2005ספט 2015 12,321+2492%+2.1% 199+42%+2.1%51li52   59 342,712+6,9752%+2.1%27.862%9%      50 K1 K10462669669512 K5  lilimburgish
pmspiedmonteseT | Cדצמ 2018-EU2 M4
350n.a.0.01מאי 2006יוני 2006אוק 2007 64,396+1590%+0.2%1177+106%+6.0%6 pms93   549.0747,417+2,6630%+0.4%11.684%7%      67 K1 K2082 K9004 K136 K   pmspiedmontese
sasanskritT | Cדצמ 2018-AS14 K143
347n.a.0.03יולי 2004ינו 2007ינו 2014 11,434+2282%+2.0% 310+165%+5.4%2 sa61   28 319,396+2,4441%+0.8%27.941%4%      22 K3 K5044459076 K238 K23  sasanskrit
hthaitianT | Cדצמ 2018-NA12 M0.4
341n.a.0.01יוני 2005אפר 2006פבר 2008 55,421+2,2684%+4.3%2191+2011%+12%51ht     480.0675,820+15,1452%+2.3%12.281%11%      61 K1 K88334062862 K   hthaitian
hsbupper sorbianT | Cדצמ 2018-EU13 K231
 
336n.a.0.03נוב 2006מאי 2007דצמ 2015 13,385+9307%+7.5% 131+11%+0.8%32hsb3    28 214,570+8,6604%+4.2%1656%6%      19 K1 K2921404855 K406 K   hsbupper sorbian
gdscots gaelicT | Cדצמ 2018-EU87 K46
330n.a.0.02נוב 2004יוני 2005אפר 2014 14,874+1501%+1.0%1262+62%+2.4%41gd53   525.0467,737+3,5131%+0.8%31.468%8%      24 K1 K4573551021 K192 K   gdscots gaelic
wuuwuT | Cדצמ 2018-AS81 M0.1
322n.a.0.02אוק 2006יולי 2008יולי 2018 16,136+8,47257%+131%1214+167%+8.1%123wuu32   73.0138,535+16,75212%+14%8.650%13%      21 K1 K2312421752 K152 K15  wuuwu
sdsindhiT | Cדצמ 2018-AS41 M0.1
313n.a.0.02מרץ 2007פבר 2015מרץ 2018 13,243+3,81129%+41%192+1415%+18%62sd2    102.077,454+34,90145%+82%5.88%3%      17 K1 K660678245 K523 K110  sdsindhi
hakhakkaT | Cדצמ 2018-AS34 M0.0
311n.a.0.03מאי 2007אוג 2009  9,011+7458%+9.0% 73+68%+9.0%1 hak     15 92,306+2,6773%+3.0%10.265%20%      12 K853116 1201 K101 K   hakhakka
ososseticT | Cדצמ 2018-AS570 K4
309n.a.0.03מרץ 2005מאי 2005דצמ 2014 11,239+5995%+5.7% 95+0  21os3    37 292,325+4,7842%+1.7%2679%4%      22 K98712518119812 K86 K   osossetic
cdomin dongT | Cדצמ 2018-AS9 M0.3
306n.a.0.02מרץ 2007אוק 2014יוני 2017 14,133+6224%+4.6% 39+924%+31%31cdo32   31 42,539+4,21710%+11%353%38%      16 K77360169981 K138 K   cdomin dong
be-x-oldbelarusian (taraškievic)T | Cדצמ 2018-EU6 M4
305n.a.0.00אוג 2004פבר 2005יוני 2008 65,636+3,7426%+6.1%1824+273%+3.4%278be-x-old51   1015.01,217,374+60,1965%+5.2%18.552%7%      93 K3 K3 K1 K19515 K648 K330  be-x-oldbelarusian (taraškievic)
anganglo-saxonT | Cדצמ 2018-EU--
303n.a.0.10נוב 2004מרץ 2008  3,135+1093%+3.6%1123+43%+3.4%2 ang1    281.0124,341+3,1113%+2.6%39.772%12%      6 K1 K8643074112 K262 K   anganglo-saxon
pspashtoT | Cדצמ 2018-AS26 M0.3
291n.a.0.03פבר 2006פבר 2009ספט 2018 10,644+1,27212%+14% 157+2516%+19%71ps2    14 138,530+6,8275%+5.2%1342%14%      16 K1 K4822 K7015 K282 K208  pspashto
diqzazakiT | Cדצמ 2018-AS2 M1
291n.a.0.03אפר 2006אוק 2007  9,370+3574%+4.0% 134+64%+4.7%21diq3    17 177,588+4,7943%+2.8%1947%7%      13 K1 K862169955 K85 K164  diqzazaki
frrnorth frisianT | Cדצמ 2018-EU10 K400
 
289n.a.0.03יולי 2007ספט 2010דצמ 2018 10,023+2,17522%+29% 170+32%+1.8%42frr31   8 116,563+16,71614%+17%11.629%4%      15 K6041808901623 K193 K 2 K14frrnorth frisian
tkturkmenT | Cדצמ 2018-AS9 M0.3
281n.a.0.04ינו 2006אוג 2008  6,751+2484%+3.8%1129+1512%+13%3 tk     180.0162,445+3,3052%+2.1%24.181%15%      7 K98290310291 K72 K   tkturkmen
newnepal bhasaT | Cדצמ 2018-AS860 K2
276n.a.0.00ספט 2006אוק 2006פבר 2007 72,901+960%+0.1%163+46%+6.9%2 new1    321.0416,754+6870%+0.2%5.790%4%      101 K1 K170135111 K1033 K28  newnepal bhasa
mznmazandaraniT | Cדצמ 2018-AS3 M0.9
276n.a.0.02אוק 2007אוק 2008אוג 2012 13,069+1891%+1.5% 56+712%+14%3 mzn3    18 102,316+2,5182%+2.5%7.874%9%      19 K8441 K2521104 K181 K561  mznmazandarani
napneapolitanT | Cדצמ 2018-EU8 M0.5
270n.a.0.02אוק 2005אוק 2005יוני 2006 14,652+901%+0.6%1136+64%+4.7%41nap1    521.0519,166+5,2371%+1.0%35.490%25%      16 K1 K1123642285 K321 K   napneapolitan
ganganT | Cדצמ 2018-AS35 M0.1
264n.a.0.04נוב 2007יוני 2008  6,474+270%+0.4%181+68%+8.2%3 gan2    202.0162,389+9081%+0.6%25.185%12%      9 K7532 K1472366512 K8 K   gangan
ruerusynT | Cדצמ 2018-EU620 K8
257n.a.0.04אפר 2010אוק 2010  6,943+5758%+9.1%191+56%+5.9%51rue     90.085,904+5,5726%+6.9%12.465%5%      8 K498620 241 K72 K   ruerusyn
waולוניתT | Cדצמ 2018-EU600 K3
257n.a.0.02יולי 2003ינו 2004דצמ 2007 15,229+3332%+2.2% 105+55%+5.0%21wa11   31 273,099+6,1162%+2.3%17.956%5%      30 K9921912 K383573 1 K   waולונית
nds-nldutch low saxonT | Cדצמ 2018-EU10 M0.4
257n.a.0.04אפר 2006אוג 2006  6,827+661%+1.0%1122+32%+2.5%41nds-nl62   636.0207,093+3,1412%+1.5%30.364%12%      11 K1 K138622367831182 K   nds-nldutch low saxon
bpybishnupriya manipuriT | Cדצמ 2018-AS2 M0.5
256n.a.0.01נוב 2006נוב 2006דצמ 2006 25,270+200%+0.1% 70+811%+13%1 bpy1    42 456,416+8710%+0.2%18.195%11%      26 K9454952891 K47 K22  bpybishnupriya manipuri
bat-smgsamogitianT | Cדצמ 2018-EU500 K6
253n.a.0.02יולי 2006פבר 2007אפר 2009 16,461+1961%+1.2% 94+44%+4.4%31bat-smg42   64 271,611+2,5301%+0.9%16.577%8%      22 K1 K971093131 K101 K   bat-smgsamogitian
vlswest flemishT | Cדצמ 2018-EU1 M2
252n.a.0.04יולי 2006דצמ 2006  6,736+3665%+5.8% 148+43%+2.8%31vls31   32 198,327+2,5531%+1.3%29.458%16%      11 K1 K13550349054333 K   vlswest flemish
hiffiji hindiT | Cדצמ 2018-OC400 K5
249n.a.0.02פבר 2008אוק 2008ינו 2018 10,042+531%+0.5%1124+54%+4.3%2 hif1    141.0135,610+1,0931%+0.8%13.569%5%      11 K1 K328197142 K32 K   hiffiji hindi
emlemilian-romagnolT | Cדצמ 2018-EU2 M2
244n.a.0.02נוב 2006יולי 2010מאי 2018 11,862+1,88317%+20% 74+34%+4.2%31eml2    24 83,929+8,54210%+11%7.140%19%      14 K956772 K2458847823   emlemilian-romagnol
gvmanx gaelicT | Cדצמ 2018-EU1500.0
238n.a.0.05יולי 2006מרץ 2008  4,992+100%+0.2% 62+46%+6.9%  gv21   38 169,376+5480%+0.3%33.981%8%      7 K979101184212 K16 K   gvmanx gaelic
mhreastern mariT | Cדצמ 2018-EU470 K6
233n.a.0.02מרץ 2008נוב 2009אפר 2018 10,141+3313%+3.4%1124+32%+2.5%31mhr1    121.0129,212+7,9546%+6.6%12.752%4%      15 K62268 343 K54 K   mhreastern mari
szlsilesianT | Cדצמ 2018-EU510 K6
229n.a.0.03אפר 2008ספט 2008  7,805+1,15215%+18% 110+44%+3.8%31szl2    23 121,378+4,8984%+4.2%15.667%7%      10 K1 K100 1191 K34 K   szlsilesian
bclcentral bicolanoT | Cדצמ 2018-AS2 M2
228n.a.0.03נוב 2007ספט 2008  8,807+1,34215%+18% 81+56%+6.6%52bcl1    16 151,949+8,0865%+5.6%17.371%7%      10 K911114882212 K4617   bclcentral bicolano
minminangkabauT | Cדצמ 2018-AS6 M3
228n.a.0.00יולי 2011מרץ 2013ספט 2013ספט 2013222,664+5250%+0.2%395+2527%+36%212min3    141.01,472,233+34,4682%+2.4%6.677%0%      224 K621351106743 K51 K16  minminangkabau
nahnahuatlT | Cדצמ 2018-NA2 M1
225n.a.0.03אפר 2005מרץ 2007  7,102+210%+0.3% 96+33%+3.3%2 nah3    31 275,954+5,5462%+2.1%38.978%12%      11 K1 K138175872 K103 K   nahnahuatl
maimaithiliT | Cדצמ 2018-AS30 M0.2
219n.a.0.02נוב 2011ספט 2014דצמ 2016 14,187+1,1578%+8.9%186+1012%+13%72mai3    63.054,192+9,37017%+21%3.84%3%      15 K274311841756 K2907   maimaithili
vepvepsianT | Cדצמ 2018-EU2 K625
 
214n.a.0.04פבר 2009מאי 2012  5,876+2534%+4.5% 76+34%+4.1%11vep     5 73,416+6,5669%+9.8%12.523%6%      9 K47566 73 K16 K   vepvepsian
gnguaraniT | Cדצמ 2018-SA7 M0.1
209n.a.0.06דצמ 2007ספט 2008  3,668+38410%+12% 74+79%+10%1 gn1    26 77,661+2,8634%+3.8%21.276%21%      5 K86751 1617115893   gnguarani
dsblower sorbianT | Cדצמ 2018-EU7 K145
206n.a.0.06יולי 2006יולי 2011  3,229+1575%+5.1% 92+33%+3.4%1 dsb2    21 67,299+2,2883%+3.5%20.867%16%      4 K9161841852 K223 K   dsblower sorbian
lijligurianT | Cדצמ 2018-EU500 K18
203n.a.0.06יולי 2006נוב 2006  3,617+1424%+4.1%183+1012%+14%91lij1    231.0130,871+3,3703%+2.6%36.284%22%      5 K883417 29772516572   lijligurian
scsardinianT | Cדצמ 2018-EU1 M2
202n.a.0.03ינו 2006ינו 2009  6,153+3135%+5.4% 131+97%+7.4%2 sc2    15 111,715+2,8103%+2.6%18.258%27%      8 K1 K8812635601121 K   scsardinian
pamkapampanganT | Cדצמ 2018-AS2 M0.5
202n.a.0.02ספט 2005מאי 2006  8,934+961%+1.1% 90+33%+3.5%1 pam2    20 230,875+1,8001%+0.8%25.885%14%      10 K913404181555 K51 K   pamkapampangan
lolaotianT | Cדצמ 2018-AS22 M0.3
200n.a.0.05פבר 2007ספט 2011  4,005+3389%+9.4%2106+1211%+13%72lo     130.044,391+4,66411%+12%11.147%27%      5 K82857 2081 K14967   lolaotian
botibetanT | Cדצמ 2018-AS7 M0.1
196n.a.0.02אוג 2006ספט 2009ינו 2017 11,263+6175%+5.8% 111+44%+3.7%1 bo     26 96,962+1,4181%+1.5%8.671%17%      13 K1 K98119234710932   botibetan
fiu-vrovoroT | Cדצמ 2018-EU70 K14
193n.a.0.03אוק 2005ינו 2007  5,530+511%+0.9% 53+0  1 fiu-vro21   50 133,011+9171%+0.7%24.179%11%      7 K731442137443141 K   fiu-vrovoro
ladladinoT | Cדצמ 2018-AS122 K16
189n.a.0.05פבר 2006ספט 2009  3,871+1233%+3.3% 99+11%+1.0%2 lad44   4 115,269+5,5545%+5.1%29.851%6%      6 K1 K117241191 K212 K9  ladladino
map-bmsbanyumasanT | Cדצמ 2018-AS14 M0.1
189n.a.0.01אפר 2006מאי 2007ינו 2012 13,543+600%+0.4% 54+713%+15%1 map-bms2    18 155,413+6,2894%+4.2%11.584%14%      14 K9663024881703 K217 K   map-bmsbanyumasan
csbcassubianT | Cדצמ 2018-EU108 K19
188n.a.0.04מאי 2004פבר 2007  5,284+521%+1.0% 154+1912%+14%2 csb21   20 142,239+1,8971%+1.4%26.979%48%      6 K913391258211 608   csbcassubian
igigboT | Cדצמ 2018-AF22 M0.0
187n.a.0.13מאי 2007פבר 2016  1,463+14010%+11%152+612%+13%1 ig1    211.046,593+9912%+2.2%31.876%10%      3 K8081102854862428   igigbo
stqsaterland frisianT | Cדצמ 2018-EU1 K2000
 
184n.a.0.05מאי 2006אוק 2008  4,065+1564%+4.0% 74+68%+8.8%2 stq3    12 95,859+2,7163%+2.9%23.664%6%      7 K8219044391 K3840   stqsaterland frisian
crhcrimean tatarT | Cדצמ 2018-AS EU480 K4
182n.a.0.03אפר 2007אוק 2009  6,212+63710%+12% 84+56%+6.3%21crh1    29 84,576+2,9253%+3.6%13.675%8%      9 K9181541399 K11 K   crhcrimean tatar
mtmalteseT | Cדצמ 2018-EU520 K4
182n.a.0.05אוג 2005ספט 2007  3,399+1294%+3.9% 168+53%+3.1%2 mt43   51 142,312+1,7911%+1.3%41.945%28%      5 K9821871 K6703 K403 K19  mtmaltese
cocorsicanT | Cדצמ 2018-EU200 K20
179n.a.0.03מאי 2005אוק 2005  5,657+1413%+2.6%1136+129%+9.8%4 co1    341.0177,966+2,4211%+1.4%31.568%45%      9 K1 K4393338560 1 K   cocorsican
myverzyaT | Cדצמ 2018-AS390 K8
179n.a.0.03אוק 2007יולי 2009  5,484+1,01619%+23% 56+611%+12%3 myv3    22 71,128+3,4255%+5.1%1365%3%      7 K62841194 K11 K   myverzya
furfriulianT | Cדצמ 2018-EU600 K0.0
178n.a.0.05נוב 2005יולי 2006  3,414+963%+2.9% 89+44%+4.7%  fur1    28 139,468+2,0101%+1.5%40.983%26%      4 K9464732022937812739   furfriulian
aceacehneseT | Cדצמ 2018-AS4 M0.9
177n.a.0.02מרץ 2009דצמ 2009  7,681+3014%+4.2% 83+78%+9.2%3 ace1    13 82,073+2,5723%+3.2%10.760%7%      9 K92999 1032 K6994   aceacehnese
extextremaduranT | Cדצמ 2018-EU200 K5
176n.a.0.06יוני 2007מאי 2009  3,177+1194%+3.9% 95+88%+9.2%1 ext     16 85,871+9531%+1.1%2767%18%      4 K82473 44545671   extextremaduran
kvkomiT | Cדצמ 2018-EU293 K7
172n.a.0.03יוני 2008דצמ 2008  5,452+531%+1.0% 76+34%+4.1%2 kv     14 92,241+3,1843%+3.6%16.971%12%      8 K75824 552 K23 K   kvkomi
lezlezgianT | Cדצמ 2018-EU1 M3
171n.a.0.04מאי 2011אוק 2012  3,974+992%+2.6% 71+23%+2.9%3 lez4    8 46,841+1,0812%+2.4%11.822%5%      5 K384129111272 K 2 K   lezlezgian
frparpitanT | Cדצמ 2018-EU140 K14
170n.a.0.05אפר 2006מאי 2006  3,283+50015%+18%164+69%+10%21frp21   272.0154,305+3,2542%+2.2%4786%11%      4 K8236714281 K28980   frparpitan
uguyghurT | Cדצמ 2018-AS10 M0.1
170n.a.0.03ספט 2007אפר 2009  5,951+84314%+17%176+811%+12%1 ug1    181.0105,317+1,4091%+1.4%17.779%9%      8 K85356297942191 K   uguyghur
kshripuarianT | Cדצמ 2018-EU900 K0.0
170n.a.0.06אוק 2005יולי 2006  2,847+70%+0.2% 71+34%+4.4%  ksh21   73 113,042+2220%+0.2%39.772%8%      4 K2 K91762821 K7754   kshripuarian
roa-taratarantinoT | Cדצמ 2018-EU300 K3
170n.a.0.02אוג 2007אוג 2007  9,255+150%+0.2% 39+25%+5.4%1 roa-tara1    23 103,167+5831%+0.6%11.166%9%      11 K8421112901323 K421 K33  roa-taratarantino
bxrburyatT | Cדצמ 2018-AS330 K3
168n.a.0.08נוב 2010מאי 2014  2,141+844%+4.1% 63+35%+5.0%11bxr1    13 26,832+1,0724%+4.2%12.528%4%      3 K78511011331 K21 K   bxrburyat
kwcornishT | Cדצמ 2018-EU5573591
 
167n.a.0.04ספט 2004אפר 2006  3,861+541%+1.4% 82+56%+6.5%2 kw     25 139,302+1,2691%+0.9%36.184%13%      5 K946110 2156735914  kwcornish
lnlingalaT | Cדצמ 2018-AF25 M0.0
161n.a.0.05ספט 2005דצמ 2007  3,182+1414%+4.6% 50+510%+11%  ln2    32 83,991+5971%+0.7%26.478%15%      4 K765532918574022 K   lnlingala
nrmnormanT | Cדצמ 2018-EU100 K10
160n.a.0.04מרץ 2006יולי 2006  4,045+40610%+11% 46+37%+7.0%1 nrm     23 190,512+1,8071%+1.0%47.191%10%      6 K78413 4364203757   nrmnorman
ieinterlingueT | Cדצמ 2018-CL--
15925%0.04אוק 2004יוני 2008  4,336+41410%+11%182+911%+12%51ie     260.095,475+1,7982%+1.9%2280%9%      5 K91428 1246319476   ieinterlingue
krcT | Cדצמ 2018- --
156n.a.0.08אוק 2009אפר 2010  2,052+111%+0.5% 22+0    krc11   49 56,650+1200%+0.2%27.679%7%      4 K5418111007 K32 K   krc
udmudmurtT | Cדצמ 2018-AS340 K6
156n.a.0.03נוב 2005ינו 2011  4,623+3457%+8.1% 76+45%+5.6%2 udm41   49 72,281+2,0203%+2.9%15.669%8%      8 K752159111012 K42 K   udmudmurt
bjnbanjarT | Cדצמ 2018-AS4 M0.3
152n.a.0.07אפר 2010דצמ 2010  2,053+1156%+6.1% 46+49%+9.8%1 bjn2    9 32,695+6342%+2.0%15.970%6%      2 K667913562 K9845   bjnbanjar
avavarT | Cדצמ 2018-EU760 K1
152n.a.0.06יוני 2006ספט 2011  2,385+30%+0.1% 44+25%+4.9%1 av1    16 32,167+5022%+1.6%13.565%13%      3 K82910911573 K1799   avavar
nsonorthern sothoT | Cדצמ 2018-AF14 M0.0
149n.a.0.02אוק 2007יולי 2015  8,158+2683%+3.4% 30+13%+3.4%  nso     6 31,352+7632%+2.5%3.832%7%      8 K34621 77871140   nsonorthern sotho
mwlmirandeseT | Cדצמ 2018-EU15 K67
148n.a.0.04דצמ 2008דצמ 2010  3,931+2316%+6.2% 75+57%+7.1%1 mwl1    11 51,705+1,4433%+2.9%13.265%10%      4 K734160 611 K143 K8  mwlmirandese
ayaymaraT | Cדצמ 2018-SA3 M0.7
148n.a.0.03ספט 2007ספט 2010  4,639+1313%+2.9% 61+47%+7.0%2 ay     33 59,490+5591%+0.9%12.878%13%      5 K1 K451342664898   ayaymara
mrjwestern mariT | Cדצמ 2018- 300 K3
144n.a.0.01נוב 2009פבר 2011יוני 2015 10,540+30%+0.0% 42+410%+11%1 mrj     7 77,415+2840%+0.4%7.364%8%      13 K393111201 K12 K   mrjwestern mari
hahausaT | Cדצמ 2018-AF63 M0.0
141n.a.0.04מאי 2009יולי 2014  3,189+66724%+32% 50+612%+14%32ha     16 23,707+6,62528%+39%7.445%14%      4 K9088127132373607   hahausa
snshonaT | Cדצמ 2018-AF7 M0.3
141n.a.0.03נוב 2010יוני 2012  4,621+1,15826%+35% 37+411%+12%21sn     10 47,063+9,22520%+24%10.228%23%      9 K75019131942423   snshona
dvdivehiT | Cדצמ 2018-AS300 K0.0
140n.a.0.03מרץ 2006מאי 2007  4,232+301%+0.7% 56+24%+3.7%  dv11   36 96,426+5091%+0.5%22.876%14%      5 K8341689411402 K9229116  dvdivehi
nvnavajoT | Cדצמ 2018-NA170 K6
140n.a.0.02אוג 2007אפר 2010  6,988+2,54038%+61% 23+0  11nv2    14 126,233+36,97829%+41%18.125%1%      9 K909268531 K1 K112 K   nvnavajo
rmromanshT | Cדצמ 2018-EU60 K50
139n.a.0.04מרץ 2006אוק 2007  3,614+1073%+3.1%1131+54%+4.0%3 rm3    123.0101,182+1,3391%+1.3%2861%13%      4 K1 K83491307494954   rmromansh
mimaoriT | Cדצמ 2018-OC150 K7
139n.a.0.02אוק 2004אוג 2007  7,172+110%+0.2%162+58%+8.8%1 mi41   364.0109,898+4000%+0.4%15.383%12%      8 K1 K9612891 K6723   mimaori
zazhuangT | Cדצמ 2018-AS14 M0.0
138n.a.0.07יוני 2009יולי 2015  2,033+73736%+57% 33+0    za     9 20,045+1,5318%+8.3%9.971%41%      3 K67114621481292   zazhuang
pcdpicardT | Cדצמ 2018-EU700 K9
138n.a.0.03אפר 2009ספט 2010  4,387+55513%+15%161+712%+13%62pcd1    161.047,502+4,58110%+11%10.858%7%      6 K533215251 K1549   pcdpicard
xalkalmykT | Cדצמ 2018-EU805 K0.0
136n.a.0.06יוני 2009מאי 2010  2,301+70%+0.3% 54+1019%+23%  xal21   16 60,831+1,5323%+2.6%26.482%12%      3 K66849 126 K3171   xalkalmyk
zeazealandicT | Cדצמ 2018-EU220 K9
134n.a.0.03יוני 2007אוג 2011  4,607+621%+1.4% 68+23%+3.1%21zea41   34 81,907+3,0234%+3.8%17.862%11%      6 K8905511242747706   zeazealandic
klgreenlandicT | Cדצמ 2018-NA50 K0.0
133n.a.0.08דצמ 2008דצמ 2010  1,709+241%+1.4%160+58%+9.1%  kl2    162.048,570+3061%+0.6%28.482%16%      2 K88940 2832816343   klgreenlandic
kaakarakalpakT | Cדצמ 2018-AS580 K2
130n.a.0.06ינו 2008ספט 2014  2,048+281%+1.4% 49+510%+12%1 kaa1    6 29,205+3271%+1.1%14.368%28%      2 K716301537201465   kaakarakalpak
arcaramaicT | Cדצמ 2018-AS2 M0.5
129n.a.0.08ספט 2006אוק 2009  1,661+60%+0.4% 31+13%+3.3%1 arc1    16 74,085+1940%+0.3%44.678%7%      3 K934492187102515   arcaramaic
pappapiamentuT | Cדצמ 2018-SA271 K7
128n.a.0.06ספט 2007דצמ 2010  2,133+623%+3.0% 80+45%+5.3%2 pap1    12 53,826+6051%+1.1%25.270%33%      3 K80423 1014552296   pappapiamentu
novnovialT | Cדצמ 2018-CL--
12621%0.07מרץ 2006מאי 2007  1,779+1146%+6.9% 44+37%+7.3%1 nov2    21 89,212+7011%+0.8%50.187%9%      2 K72693298457 807   novnovial
jbolojbanT | Cדצמ 2018-CL--
1237%0.09מרץ 2006ספט 2009  1,300+282%+2.2% 77+11%+1.3%1 jbo21   24 80,792+2630%+0.3%62.183%14%      3 K902531482893756   jbolojban
kabkabyleT | Cדצמ 2018-AF8 M0.2
121n.a.0.04מאי 2007מרץ 2012  3,356+2207%+7.0% 102+77%+7.4%2 kab     16 45,103+2,9767%+7.1%13.455%30%      4 K780386 533 K16458575 kabkabyle
pdcpennsylvania germanT | Cדצמ 2018-NA250 K4
117n.a.0.06מרץ 2006אוק 2006  2,028+523%+2.6%184+56%+6.3%1 pdc     280.065,392+7901%+1.2%32.272%21%      3 K1 K61 412303900   pdcpennsylvania german
tettetumT | Cדצמ 2018-AS550 K5
116n.a.0.07מאי 2006אפר 2015  1,546+674%+4.5% 50+12%+2.0%3 tet1    28 42,391+2,1205%+5.3%27.477%12%      2 K799481263081185   tettetum
tpitok pisinT | Cדצמ 2018-AS6 M0.0
114n.a.0.08מאי 2005מרץ 2011  1,503+614%+4.2% 53+0    tpi     16 49,537+2020%+0.4%3385%19%      2 K864481172 K3354   tpitok pisin
zuzuluT | Cדצמ 2018-AF26 M0.1
112n.a.0.10יולי 2008מאי 2018  1,172+20718%+22% 67+58%+8.2%3 zu     14 21,987+1,9479%+9.7%18.859%18%      2 K1 K28 156381993   zuzulu
cbk-zamchavacanoT | Cדצמ 2018-AS1 M0.8
112n.a.0.04ינו 2007יוני 2014  3,103+1816%+6.2% 54+36%+5.9%1 cbk-zam1    15 42,507+1,7164%+4.2%13.768%18%      3 K787294962364438   cbk-zamchavacano
rwkinyarwandaT | Cדצמ 2018-AF12 M0.0
110n.a.0.06דצמ 2010ינו 2011  1,956+312%+1.6% 32+26%+6.7%  rw     10 40,022+2961%+0.7%20.573%9%      3 K72717 12141831   rwkinyarwanda
bugbugineseT | Cדצמ 2018-AS4 M0.2
109n.a.0.01נוב 2010ינו 2011נוב 2011 14,152+90%+0.1% 31+310%+11%1 bug     17 171,654+3440%+0.2%12.190%6%      14 K8173712149235471   bugbuginese
kbdkabardianT | Cדצמ 2018-AS2 M0.6
108n.a.0.07מאי 2010אפר 2013  1,603+30%+0.2% 50+36%+6.5%1 kbd2    15 24,872+2061%+0.8%15.559%6%      2 K37629 233 K 1 K   kbdkabardian
chrcherokeeT | Cדצמ 2018-NA316 K0.0
107n.a.0.11ספט 2006   942+414%+4.6% 42+25%+5.0%  chr     17 23,714+1,5016%+6.8%25.265%14%      2 K89143 152433309   chrcherokee
gomgoan konkaniT | Cדצמ 2018-AS7 M0.9
105n.a.0.02אוג 2013מרץ 2015  4,253+3929%+10%1272+7026%+35%72gom2    22.0119,558+4,7464%+4.1%28.14%1%      4 K21434 2112 K4153   gomgoan konkani
pipaliT | Cדצמ 2018-AS--
104n.a.0.03דצמ 2006יוני 2007  3,198+181%+0.6% 16+16%+6.7%  pi     15 88,775+590%+0.1%27.898%14%      3 K618161431724109   pipali
pihnorfolkT | Cדצמ 2018-OC4000.0
104n.a.0.15אוק 2007   706+548%+8.3% 47+24%+4.4%  pih     15 28,510+1,3095%+4.8%40.481%19%      8487132217544 275   pihnorfolk
tstsongaT | Cדצמ 2018-AF16 M0.1
103n.a.0.15יולי 2008   678+548%+8.7% 24+29%+9.5%1 ts1    8 15,468+6664%+4.5%22.869%11%      7791 K851395853382   tstsonga
mdfmokshaT | Cדצמ 2018-EU390 K0.0
102n.a.0.08אפר 2008יולי 2011  1,341+131%+1.0% 38+25%+5.6%  mdf2    9 27,112+1350%+0.5%20.273%6%      2 K61717241 K2958   mdfmoksha
nanauruanT | Cדצמ 2018-OC7 K0.0
101n.a.0.08יוני 2005יוני 2014  1,316+312%+2.4% 47+24%+4.4%  na11   29 40,719+2000%+0.5%30.979%14%      2 K80331 192681627   nanauruan
cuold church slavonicT | Cדצמ 2018-EU--
101n.a.0.15מרץ 2007   672+548%+8.8% 69+1217%+21%1 cu1    26 39,551+7852%+2.0%58.968%13%      2 K95245 341 K21470   cuold church slavonic
tyvtuvanT | Cדצמ 2018-AS280 K4
101n.a.0.05מאי 2012ספט 2014  2,053+23511%+13% 74+79%+10%1 tyv     4 19,650+3,19616%+19%9.64%8%      3 K19430 42 K1754   tyvtuvan
hawhawai'ianT | Cדצמ 2018-OC24 K42
100n.a.0.03אוק 2007פבר 2008  3,257+1,11235%+53% 56+1221%+27%11haw     23 68,176+8,24312%+14%20.979%8%      4 K79242 1501661234   hawhawai'ian
wowolofT | Cדצמ 2018-AF4 M0.2
100n.a.0.07מאי 2006אוג 2009  1,330+91%+0.7%153+12%+2.0%1 wo21   232.063,988+2290%+0.4%48.181%12%      2 K83546 28047513585   wowolof
bmbambaraT | Cדצמ 2018-AF6 M0.0
99n.a.0.14מאי 2006   729+22631%+45% 38+25%+5.6%  bm1    20 21,478+4102%+1.9%29.578%27%      9177483423822010225   bmbambara
iuinuktitutT | Cדצמ 2018-NA30 K0.0
99n.a.0.19פבר 2007   512+102%+2.0% 34+0    iu1    23 24,125+2021%+0.8%47.176%19%      1 K78222 8641211   iuinuktitut
fjfijianT | Cדצמ 2018-OC550 K0.0
99n.a.0.19נוב 2010   507+92%+1.8% 26+0    fj     15 7,370+741%+1.0%14.568%17%      61372011 14114 236   fjfijian
pagpangasinanT | Cדצמ 2018-AS2 M0.7
98n.a.0.02אוק 2006יולי 2007  5,043+200%+0.4% 32+13%+3.2%11pag     11 50,372+5,66711%+13%1060%12%      6 K66315 20332 257   pagpangasinan
roa-ruparomanianT | Cדצמ 2018-EU250 K8
98n.a.0.08אוק 2006נוב 2014  1,248+131%+1.1%163+58%+8.9%2 roa-rup     150.027,834+4712%+1.7%22.359%11%      2 K869691228225 340   roa-ruparomanian
akakanT | Cדצמ 2018-AF19 M0.0
96n.a.0.15ספט 2011   638+27443%+75% 35+411%+13%  ak     11 6,742+4717%+7.5%10.661%24%      68986329 112171225   akakan
kgkongoT | Cדצמ 2018-AF7 M0.0
95n.a.0.08מאי 2006נוב 2015  1,231+141%+1.2% 41+12%+2.5%  kg1    11 31,506+1170%+0.4%25.683%22%      1 K71213 20147 199   kgkongo
bibislamaT | Cדצמ 2018-OC200 K0.0
94n.a.0.07יוני 2008מרץ 2017  1,349+353%+2.7% 56+24%+3.7%  bi     15 23,426+3241%+1.4%17.475%35%      1 K7581719691227   bibislama
koikomi-permyakT | Cדצמ 2018-EU63 K0.0
93n.a.0.03יולי 2009מאי 2011  3,497+70%+0.2% 36+0    koi     5 39,481+3221%+0.8%11.357%18%      5 K38815 31 K 1 K   koikomi-permyak
xhxhosaT | Cדצמ 2018-AF8 M0.1
89n.a.0.09מרץ 2010דצמ 2018  1,003+596%+6.3% 48+511%+12%1 xh1    13 13,405+1,0578%+8.6%13.455%15%      1 K71019 23350 322   xhxhosa
smsamoanT | Cדצמ 2018-OC510 K0.0
87n.a.0.09ינו 2007   950+182%+1.9% 44+25%+4.8%  sm     13 23,919+3361%+1.4%25.277%24%      1 K74471449147 151   smsamoan
ltglatgalianT | Cדצמ 2018-EU175 K6
87n.a.0.09אפר 2007   913+51%+0.6% 53+48%+8.3%1 ltg     5 21,418+3762%+1.8%23.544%14%      1 K46232 12352 725   ltglatgalian
omoromoT | Cדצמ 2018-AF26 M0.0
85n.a.0.08יוני 2007פבר 2018  1,048+787%+8.1% 32+13%+3.3%1 om     15 15,463+7165%+4.9%14.853%19%      1 K70432223319615288   omoromo
rmyromaniT | Cדצמ 2018-EU4 M0.2
84n.a.0.12מאי 2006   698+497%+7.6% 36+38%+9.1%1 rmy     17 27,555+5672%+2.1%39.578%17%      8078032911381492244   rmyromani
dzdzongkhaT | Cדצמ 2018-AS600 K3
83n.a.0.29יולי 2008   289+83%+2.8%119+0  2 dz     100.013,041+5354%+4.3%45.180%13%      61071115 41121181   dzdzongkha
lbelakT | Cדצמ 2018-AS150 K0.0
82n.a.0.07דצמ 2010יולי 2011  1,244+30%+0.2% 22+0    lbe     12 20,597+390%+0.2%16.674%6%      2 K65016 168 K 336   lbelak
sgsangroT | Cדצמ 2018-AF3 M0.0
82n.a.0.29אפר 2010   284+52%+1.8% 19+15%+5.6%  sg     8 8,834+1181%+1.4%31.182%19%      34459819 28214 150   sgsangro
chycheyenneT | Cדצמ 2018-NA7120.0
80n.a.0.10יולי 2011   771+41%+0.5% 14+0    chy     14 9,787+591%+0.6%12.768%14%      86968314141193227   chycheyenne
chchamorroT | Cדצמ 2018-OC60 K0.0
80n.a.0.16יוני 2008   498+5110%+11% 31+13%+3.3%  ch     12 8,156+2513%+3.2%16.468%40%      56973914 5412 167   chchamorro
glkgilakiT | Cדצמ 2018-AS3 M0.6
79n.a.0.01אפר 2007דצמ 2008  5,882+401%+0.7% 39+410%+11%2 glk2    9 25,654+5612%+2.2%4.424%11%      8 K776144808358244613   glkgilaki
pntponticT | Cדצמ 2018-EU325 K3
78n.a.0.15אוג 2008   508+204%+4.1%129+310%+12%1 pnt11   101.019,658+2931%+1.5%38.779%16%      58054432 151621256   pntpontic
gotgothicT | Cדצמ 2018-EU--
77n.a.0.11פבר 2008   716+9013%+15% 28+14%+3.7%1 got1    12 14,874+6815%+4.8%20.856%11%      88291582 614276374   gotgothic
twtwiT | Cדצמ 2018-AF15 M0.0
76n.a.0.11אוק 2011   697+7010%+11% 25+28%+8.7%  tw     11 7,251+6879%+10%10.456%37%      82066316 3472237   twtwi
nychichewaT | Cדצמ 2018-AF9 M0.2
75n.a.0.14מרץ 2012   537+9418%+22% 21+15%+5.3%2 ny1    10 5,733+59710%+12%10.758%22%      634675792934181298   nychichewa
eeeweT | Cדצמ 2018-AF4 M0.3
75n.a.0.20יולי 2007   369+113%+3.1% 37+13%+2.8%1 ee1    15 21,630+1391%+0.6%58.687%17%      4561 K33 1272193247   eeewe
kikikuyuT | Cדצמ 2018-AF7 M0.0
74n.a.0.05ינו 2010פבר 2016  1,484+111%+0.7% 20+15%+5.3%  ki     11 8,801+1051%+1.2%5.953%74%      2 K69712 2205 170   kikikuyu
sssiswatiT | Cדצמ 2018-AF3 M0.0
73n.a.0.15פבר 2008   478+214%+4.6% 28+27%+8.0%  ss3    22 19,805+2441%+1.2%41.482%10%      57364223 132829184   sssiswati
srnsrananT | Cדצמ 2018-SA300 K0.0
72n.a.0.06ינו 2008אוג 2012  1,157+20%+0.2% 35+13%+2.9%  srn     7 27,199+1320%+0.5%23.580%10%      1 K58223 23481183   srnsranan
tytahitianT | Cדצמ 2018-OC120 K0.0
70n.a.0.05אוק 2006אוק 2014  1,282+121%+0.9% 30+13%+3.4%  ty     12 35,914+1040%+0.3%2888%17%      1 K6529 34311 219   tytahitian
tumtumbukaT | Cדצמ 2018-AF3 M0.0
68n.a.0.11ינו 2011   638+41%+0.6% 19+211%+12%  tum     14 6,752+961%+1.4%10.668%44%      69164715 186 173   tumtumbuka
ikinupiakT | Cדצמ 2018-NA2 K0.0
67n.a.0.10מרץ 2010   646+51%+0.8% 22+15%+4.8%  ik     12 15,301+690%+0.5%23.778%22%      9116601613140 272   ikinupiak
tcytuluT | Cדצמ 2018-AS2 M5
67n.a.0.05מאי 2013דצמ 2016  1,268+1129%+9.7%1113+65%+5.6%8 tcy      0.020,888+2,44812%+13%16.50%1%      1 K295114 166521284   tcytulu
stsesothoT | Cדצמ 2018-AF14 M0.0
67n.a.0.11אוק 2010   609+234%+3.9% 30+27%+7.1%  st     11 10,648+2222%+2.1%17.575%15%      66970229126151 92   stsesotho
fffulfuldeT | Cדצמ 2018-AF13 M0.0
66n.a.0.22דצמ 2010   298+93%+3.1% 25+0    ff     15 8,297+1021%+1.2%27.873%20%      41168619 131571215   fffulfulde
lggandaT | Cדצמ 2018-AF10 M0.0
65n.a.0.03נוב 2010יוני 2016  2,347+1316%+5.9% 49+24%+4.3%  lg     7 11,970+5705%+5.0%5.149%36%      3 K80223 96179 187   lgganda
tnsetswanaT | Cדצמ 2018-AF13 M0.0
63n.a.0.09דצמ 2010   741+91%+1.2% 47+24%+4.4%  tn1    10 8,769+1792%+2.1%11.861%17%      80373818 204782195   tnsetswana
rnkirundiT | Cדצמ 2018-AF5 M0.0
61n.a.0.09נוב 2010   698+15222%+28% 20+0    rn     10 7,481+3284%+4.6%10.764%17%      82365212122581231   rnkirundi
vevendaT | Cדצמ 2018-AF3 M0.0
59n.a.0.17דצמ 2007   338+144%+4.3% 21+210%+11%  ve     11 5,617+1052%+1.9%16.667%30%      38364325 11022176   vevenda
totonganT | Cדצמ 2018-OC105 K0.0
59n.a.0.03אוק 2006אפר 2007  1,700+10%+0.1% 24+14%+4.3%  to1    29 22,169+850%+0.4%1355%8%      3 K71118115242171310   totongan
titigrinyaT | Cדצמ 2018-AF7 M0.0
57n.a.0.19אפר 2007   304+248%+8.6% 19+15%+5.6%  ti     11 7,178+1001%+1.4%23.673%38%      38966732 191 140   titigrinya
kskashmiriT | Cדצמ 2018-AS5 M0.0
55n.a.0.13נוב 2011   407+256%+6.6% 16+16%+6.7%  ks2    11 3,572+1584%+4.6%8.855%18%      46266623131115121   kskashmiri
atjatikamekwT | Cדצמ 2018-NA8 K500
 
54n.a.0.08מרץ 2014   633+17127%+38% 49+12%+2.1%4 atj       7,547+1,14015%+18%11.90%5%      72021826 16191318   atjatikamekw
crcreeT | Cדצמ 2018-NA120 K0.0
53n.a.0.43נוב 2016   123+54%+4.2% 26+28%+8.3%  cr1    12 4,731+1513%+3.3%38.561%29%      289775123132462202   crcree
momoldovanT | Cדצמ 2017-EU--
27n.a.0.06אוג 2005   426+0025+000mo44,377+010.34%53%      582178351750120 175   momoldovan
Language
code
 LanguageMoreLast
dump
Locali-
zation
level
Prim.+Sec.
Speakers
in millions
Editors (5+)
per million
speakers
  Speakers in millions
 (log scale)

  Editors (5+) per
 million speakers
Views
per hour
Growth
last 12
months
Views
per hour
per
article
100+1000+10,000+100,000+TotalAdded last year
(since 1 דצמ 2017)
new | %new | %inc
New
p/day
(3m)
TotalArrived last year
(since 1 דצמ 2017)
new | %new | %inc
5+ edits
 p/month 

(3m)
100+ edits
 p/month 

(3m)
Language
code
ABCDOXRTotalEdits last year
(since 1 דצמ 2017)
new | %new | %inc
Avg.
per
article
Bot
edits
Anony
mous
edits
WordsLinks
int.
Links
ext.
Links
inter
wiki
Bina
ries
Redi
rects
ArticleUserProjectBinaryMedia
wiki
Tem
plate
HelpCate
gory
Portal102104Language
code
 Language
WikipediaRegionParticipationPage ViewsArticlesContributorsActive editorsWikipediaAccessEditsDatabaseNamespacesWikipedia
 

Percentages are shown as follows: %new | %inc = x% | +y%

x% shows which fraction of the current total results from last year's activity.
y% shows the same growth figure, but now as a percentual increase over last year's figure.
Both percentages have been rounded to integers.

Example:
The total number of articles has increased in a year from 80,000 to 100,000 =>
Equivalent statements are:
- 20% of the current articles has been added last year.
- The current number of articles is 125% as large as a year ago.
- The number of articles has grown by 25% in a year.
This will be shown as 20% | +25%

Wikipedias are initially ordered by number of speakers of the language
נוצר ביום שישי 1 בפברואר 2019 07:45 (final run) מקבצי העתק SQL של מסד הנתונים מיום שני 31 בדצמבר 2018

המחבר:Erik Zachte (2002-Jan 2019) (אתר)
דואר אלקטרוני:erikzachte@### (no spam: ### = infodisiac.com)
Documentation / Scripts / CSV files: About WikiStats

You can download the English version of these reports here (also download common_files.zip)
You can download aggregated data here

All data and images on this page are in the public domain.